Home / Tekst / Verske teme / Odgoj i duhovnost / Kako posti oko?

Kako posti oko?

Imanske poruke postačima. Lekcija  #10

Hvala Allahu, salavat i selam na Poslanika, njegovu porodicu, ashabe i one koji ga slijede.

Oko također može postiti, a to je veoma bitna vrsta posta. Post oka ogleda se u obaranju pogleda od svega što je zabranjeno i u čemu je razvrat i grijeh.

Allah Uzvišeni kaže: „Reci vjernicima neka obore poglede svoje i neka vode brigu o stidnim mjestima svojim; to im je bolje, jer Allah, uistinu, zna ono što oni rade. A reci vjernicama neka obore poglede svoje i neka vode brigu o stidnim mjestima svojim.“ (En- Nur, 30-31)

Oko je prozor u srce i vrata koja vode ka duši.

Ja sam taj koji je pogledom smrt uzrokov’o!
Koga da krivim, kada sam sebe samog ubio?!

U ispravnoj se predaji spominje da je Alija, radijallahu anhu, upitao Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, o pogledu, a on mu je rekao: „Obori svoj pogled.“ [1]

Onaj ko ne spušta svoj pogled, bit će pogoden sa četiri nevolje:

Prva: Njegovo srce bit će uznemireno, neće moći naći smiraj niti će biti u mogućnosti da njime upravlja. Njegovo srce otet će se kontroli, bit će ranjeno i žalit će se i jadati na ono što mu oko prouzrokuje.

Druga: Umarat će sam sebe i svoju dušu, jer nije u stanju ostvariti i dobiti ono što mu oko vidi. Takva osoba zbog onoga što oči čine bit će nemirna i u velikim brigama.

Ako ti se srce usmjerava okom,
pogledu tvome neće biti lahko.
Oči svoje nećeš moći nahraniti,
niti strpljenjem možeš se braniti.

Treća: Nestat će ibadet i slast pokornosti Allahu. Slast vjerovanja i čvrsto ubjeđenje neće osjetiti onaj ko ne obara svoj pogled.

Četvrta: Veliki grijeh kao prikladna naknada za učinjeno djelo i skrnavljenje tuđe časti. Niko nije učinio blud, a da prije toga nije pustio svoj pogled ka onome što je haram.

Jedan čovjek iz prvih odabranih generacija rekao je: „Jedne prilike pustio sam svoj pogled ka haramu, pa sam zaboravio Kur’an nakon četrdeset godina.“

Nagrada onome ko obara pogled od harama jeste da mu Allah Uzvišeni podari slast vjerovanja u njegovim prsima.

Rekli su o oku: „Ono je vodič, ako pošalje pogled doći će do plijena, a ako se sputa bit će pokorno. Nekontrolisanje pogleda donosi nemir u srcu.“

Također su rekli: „Ako uže svoga oka odvežeš to će ti donijeti sigurnu propast, a ako pustiš svoje oči da gledaju, taj pogled donijet će ti kaznu.“

Šah El-Kermani rekao je: „Ko okrene svoj pogled od harama i svoja prsa nastani bogobojaznošću, te sve to poprati slijeđenjem sunneta, pronicljivost ga neće zaobići.“

Zatim je proučio ajet u kojem stoji: „To su, zaista, pouke za one koji posmatraju.“ (El-Hidžr, 75)

Obaranje pogleda i kontrolisanje oka donosi pet počasti i koristi:

Prva: Pokornost Allahu koji je naredio obaranje pogleda, pokoriti se Njemu dovoljno je kao blagodat i ponos, kako na ovome tako i na budućem svijetu.

Druga: Smirenost, spokoj, rahatluk, radost i sreća srca.

Treća: Udaljenost od smutnji, sigurnost od iskušenja i čuvanje od grešaka.

Četvrta: Onome robu koji to čini Allah će otvoriti vrata znanja, spoznaje, upute i ustrajnosti kao vid nagrade za bogobojaznost.

Peta: U srce onoga ko obara pogled, Allah će usaditi mogućnost razlučivanja istine od neistine i prosvjetlit će njegovu dušu.

Kada nastupi ramazan, on od oka traži da posti kao vid pokornosti Živom i Vječnom, jer koliko samo oči imaju koristi od gladovanja?!

Raduje nas put što vodi do Tebe
pa makar na njemu oslabili sebe. [2]

Glad spriječava neposlušnost oka, kontroliše ga i sputava u njegovoj namjeri.

Glad slabi strasti i prohtjeve koji se javljaju usljed gledanja i gasi vrelinu pogleda.

Kada nemarni i razuzdani ljudi usmjere svoje poglede i pretjerano gledaju svojim očima onda padaju u kandže grijeha i omču razvrata.

Ima ljudi čiji trbusi poste od hrane i pića, ali svojim očima čine mnoga haram djela. Oni nisu spoznali suštinu posta.

O robovi Allahovi, neka naše oči poste od harama, kao što naši trbusi poste od hrane i pića, kako bi popravili naša srca i kako bi se duše naše odmorile.

Allah Uzvišeni kaže: „i Džennetom i svilom ih za ono što su trpjeli nagraditi: naslonjeni na divanima, oni u njemu ni mraz ni žegu neće osjetiti.“ (Ed-Dehr, 12-13)

Mir i milost Allahova neka je onome čije oči poste radi Allahovog zadovoljstva.
____________________________________________
[1] Bilježi Muslim, br. 2159., da je Džerir b. Abdullah upitao Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, o iznenadnom pogledu, pa mu je naredio da okrene svoj pogled.

[2] Nas raduje putovanje k Tebi, pa makar se naše jahalice na tom putu umorile i oslabile. Dakle, kada čovjek posti, on je gladan, žedan i umoran, ali se osjeća ugodno i lijepo, jer zna da ga ta slabost udaljava od grijeha, ali ga s druge strane, približava Allahu.

____________________________________________

Iz knjige: Imanske poruke postačima – dr. Aid el-Karni

About pozivistine

Pogledaj takođe

Poklon postačima

Imanske poruke postačima. Lekcija  #29 Hvala Allahu, salavat i selam na Poslanika, njegovu porodicu, ashabe …