Home / Tekst / Verske teme / Fikh (Islamski propisi) / Višeženstvo zapravo uzdiže ženu, ne ponižava je!

Višeženstvo zapravo uzdiže ženu, ne ponižava je!

Prije Islama Arapi su imali mnoštvo žena, neki po deset, neki 20, a neki i po 100 i više žena i žena nije imala neka posebna prava u braku. Nakon dolaska Islama, ženi su data mnoga prava, poput pravo razvoda, ako joj se nanosi šteta, pravo upravljanja svojim imetkom (muž joj to ne smije ni dotaći, bez njena prava), pravo naslijeđivanja i mnoga, mnoga druga.

Kur’an je ograničio poligamiju na četiri žene i to si može priuštiti samo onaj ko je pravedan, onaj ko nije, njemu je ZABRANJENO ženiti više žena. Prenosi se od nekih ashaba da su brojali poljupce: Koliko puta poljube jednu ženu, toliko moraju i drugu!

Danas i svijetu ima mnogo više žena nego muškaraca, a tako je bilo i kroz historiju. Već sada, u zapadnom svijetu, ima oko 2,5 žena na svakog muškarca. Ako uzmemo u obzir i homoseksualce, dolazimo do brojke od 3,5 (+ muškarci koji su u zatvoru, u ratu, muškarci koji žele da budu ‘playboy’, bez ženidbe, a otpišite i muškarce koji su na drozi, alkoholu i dr., lagano se može doći do brojke od preko 6,7 muškaraca za ženidbu naspram žena za ženidbu).

Pa kada bi se sve žene udale za svog čovjeka, šta bi bilo sa svim ostalim ženama? Da ostanu usidjelice do kraja života? NE! Islam nudi rješenje!

Samo u SAD, po statistici od prije dvadesetak godina ima oko 7.8 miliona žena više nego muškaraca, u Velikoj Britaniji oko 4 miliona, u Njemačkoj 5 miliona, u Rusiji 7 miliona…

Ono što je zanimljivo jeste da žene imaju VEĆI IZBOR od muškaraca? Kako je to moguće? Razmislite malo…

Ako bi muškarac pogledao sve one koje su dostupne u njegovoj zajednici, vidjećete da on ne može birati one žene koje su već udate. Pa ako su ostale samo jedna ili dvije neudate, to je njegov izbor, samo od njih. Što se tiče žene, ona može birati bilo kojeg muškarca iz svoje zajednice, osim ako ima 4 žene!

Allahu ekber!

I znajte da je Kur’an JEDINA RELIGIJSKA KNJIGA na svijetu koja ima izraz ‘oženite se samo jednom’.
Uzvišeni Allah, azze ve dželle, rekao je: “…ženite sa onim ženama koje su vam dopuštene, sa po dvije, sa po tri i sa po četiri. A ako strahujete da nećete pravedni biti, onda SAMO SA JEDNOM; ili – eto vam onih koje posjedujete. Tako ćete se najlakše nepravde sačuvati.” [Prijevod značenja, En-Nisa, 3]

Facebook Profil:  Islamsko Znanje

About pozivistine

Pogledaj takođe

Zekat na novac (Savremena pitanja iz poglavlja o zekatu)

Nisab novčanica mjeri se prema nisabu zlata ili srebra shodno onome što je korisnije siromašnima. …