Home / Tekst / Verske teme / Fikh (Islamski propisi) / Koji su šartovi hidžaba (islamskog pokrivanja žene)?

Koji su šartovi hidžaba (islamskog pokrivanja žene)?

Pokrivanje žene muslimanke je nešto oko čega islamski učenjaci nemaju dileme, koncenzus učenjaka je na tome da se žena muslimanka mora pokriti.

“O Vjerovjesniče, reci ženama svojim, i kćerima svojim, i ženama vjernika neka spuste džilbabe svoje niza se. Tako će se najlakše prepoznati pa neće napastvovane biti. A Allah prašta i samilostan je.” (El-Ahzab, 59).

“A reci vjernicama neka obore poglede svoje i neka čuvaju svojepolne organe; i neka ne dozvole da se od ukrasa njihovih vidi išta osim onoga što je ionako spoljašnje, i neka vela svoja spuste na grudi svoje; neka ukrase svoje ne pokazuju drugima, to mogu samo muževima svojim …” (En-Nur, 31).

Jedino oko čega se razilaze islamski učenjaci jeste da li je muslimanski obaveza da pokriva lice ili ipak nije.

Islamski učenjaci su na osnovu hadisa definirali islamski hidžab koja žena mora da nosi, sve suprotno ovog ne ispunjava ispravnost hidžaba. Uslovi za ispravnost hidžaba/nikaba su sljedeći:

– da ne bude sam po sebi ukras

– da bude gust toliko da se ne vidi kroz njega

– da bude širok, odnosno da ne opisuje izgled tijela

– da ne bude namirisan

– da ne liči odjeći muškaraca i da ne bude od odjeće šuhreta

– da obuhvata cijelo tijelo.

About pozivistine

Pogledaj takođe

Zekat na novac (Savremena pitanja iz poglavlja o zekatu)

Nisab novčanica mjeri se prema nisabu zlata ili srebra shodno onome što je korisnije siromašnima. …