Home / Tekst / Verske teme / Kur'anske teme / Zar još uvijek ima neko da ne vjeruje da je Kur’an riječ Božija?

Zar još uvijek ima neko da ne vjeruje da je Kur’an riječ Božija?

‘Matematička mu’džiza’ Kur’ana Časnog:

1. Izraz ‘sedam nebesa’ se u Kur’anu spominje 7 puta. ‘Stvaranje nebesa (halku semavat)’ također se 7 puta ponavlja.

2. Riječ ‘dan (jevm)’ u jednini spominje se 365 puta (Kur’an pored lunarnog priznaje i solarni kalendar), a u množini, dakle, ‘dani (ejjam i jevmejn)’ 30 puta. Broj ponavljanja riječi ‘mjesec’ iznosi 12 puta.

3. Riječ ‘izdaja’ spominje se 16 puta, kao i riječ ‘zloba (habis)’

4. ‘Biljka’ i ‘stablo’ u Kur’anu se ponavljaju isti broj puta, tj. 26 puta.

5. Dok se riječ ‘kazna’ spominje 117 puta, jedan od temeljnih kur’anskih principa “oprost”, se spominje duplo više od ovog broja, dakle 234 puta.

6. Kada prebrojimo imperativ ‘reci’, vidjet ćemo da se on u Kur’anu spominje 332 puta. Isti rezultat ćemo dobiti i kada prebrojimo glagol ‘rekli su’.

7. Broj ponavljanja riječi ‘dunjaluk’ i ‘ahiret’ je isti, ponavljaju se po 115 puta.

8. Riječ ‘šejtan’ spominje se 88 puta, a isto toliko puta se spominje i riječ ‘melek’.

9. Riječ ‘iman’ (bez određenog člana) u cijelom Kur’anu spominje se 25 puta, riječ ‘bogohuljenje’ isto toliko.

10. Riječ ‘zekat’ ponavlja se 32 puta, a isto toliko puta se spominje i riječ ‘bereket’

11. Riječ ‘milost (rahmet)’ ponavlja se isto toliko koliko i riječ ‘pravi put (hidajet)’, tj. 79 puta.

12. Riječi ‘ljeto-vruće’ ponavljaju se u istom broju kao i riječi ‘zima-hladno’, tj. ponavljaju se po 5 puta.

13. Formulacija ‘stvorio je vas (čovjeka)’ ponavlja se u istom broju kao i ‘pokornost’, tj. 16 puta.

14. Riječ ‘bogatstvo’ ponavlja se 26 puta, ali riječ ‘siromaštvo’ duplo manje, tj. 13 puta.

15. Riječ ‘život (hajat)’ i riječ ‘smrt (mevt)’ spominju se po 140 puta.

16. Riječ ‘ljudi’ i riječ ‘poslanici’ spominju se po 368 puta.

17. Riječ ‘Iblis’ i rečenica ‘traženje zaštite od Iblisa (El-istiazetu min iblis)’ ponavljaju se po 11 puta.

18. Riječ ‘nesreća (musibet)’ i riječ ‘zahvala (šukr)’ spominju se po 70 puta.

19. Riječ ‘udjeljivanje’ i riječ ‘zadovoljstvo’ spominju se po 73 puta.

20. Riječ ‘zabludjeli (oni koji su u zabludi)’ i riječ ‘umrli’ spominje se po 17 puta.

21. Riječ ‘sihr’ i riječ ‘smutnja’ spominju se po 60 puta.

22. Riječ ‘akl-razum’ i riječ ‘nur-svjetlo’ spominju se isti broj puta, tj. 49 puta.

* Iz knjige: Kur’an i Nauka, Dr. Zakir Naik. Podijelite, Allah vam se smilovao.

About pozivistine

Pogledaj takođe

Tajanstvene ličnosti iz Kur’ana: Hazreti Hidr – Musaov učitelj

Snaga Hidrove ličnosti bila je tolika da, od vremena objave Kur’ana pa do danas, neprekidno …