Home / Tekst / Verske teme / Kur’anske teme (page 2)

Kur’anske teme

Dvanaest izvora koji su provreli Musau, a.s., i njegovom narodu

U dva kur’anska ajeta, jedan iz sure El-Bekare i drugi iz sure El-A’raf, spominje se priča o dvanaest izvora koji su provreli nakon što je Musa, a.s., uputio dovu Allahu da njega i njegov narod opskrbi vodom.  Arheolog dr. Abdur-Rahim Rejhan – generalni direktor za arheološka istraživanja i naučno izdavaštvo …

Read More »

Tajanstvene ličnosti iz Kur’ana: Ribari koji su pretvoreni u majmune

Dok okus bajramskih baklava i jemeka još uvijek nije potpuno nestao sa naših jezika, prisjetimo se jednog od najinteresantnijih kur’anskih kazivanja koje u sebi nosi poruku o prirodi ljudskog vjerovanja i poslušnosti Uzvišenom Allahu. Naime, sjećanja na Bajram su još uvijek jako svježa, fascinantni prizor bajram- namaza u pretijesnoj džamiji …

Read More »

10 činjenica koje ukazuju da je časni Kur’an govor Uzvišenog Boga (Allaha)

Prva činjenica: Kur’an je objavljen visokim književnim stilom. Njemu u arapskom jeziku ne postoji ništa slično i sva stilistika za njim zaostaje. A to je iskazivanje određenog sadržaja, u odgovarajućoj situaciji, zadivljujućim jezičkim izrazom, bez manjkavosti ili viška u objašnjavanju. Taj veličanstveni stupanj književnog izražavanja se ogleda u nekoliko aspekata: …

Read More »

Kur’an – najpopularnija i najčitanija knjiga u istoriji!

Eminetni portal posvećen kulturi čitanja – lovereading.co.uk – je sakupio podatke o broju izdanja, broju prijevoda i štampanih kopija najpopularnijih svjetskih knjiga u historiji, uključujući beletristiku i stručnu literaturu. Na prvom mjestu najpopularnijih knjiga svih vremena se našao Kur’an, s preko 3 milijarde primjeraka distribuiranih na sve četiri strane svijeta. …

Read More »

Šta znamo o Kur’anu? 

Mjesec u kojem je objavljen Kur’an je ramazan. Noć u kojoj je počelo objavljivanje Kur’ana je «Lejletul kadr». Noć Kadr je skrivena u neparnim noćima zadnje trećine ramazana. Ta noć je vrijednija od hiljadu mjeseci! Kur’an ima 114 sura ili poglavlja. Kur’an ima 6236 ajeta. Prvi broj šest označava šest …

Read More »

Definicija i općenite odlike Kur’ana

Islamski učenjaci prilikom definisanja Kur’ana koristili su veliki broj definicija. Neke od njih su kraće neke duže. Otprilike najispravnija i najpogodnija definicija bila bi: “Kur’an je Allahov govor objavljen Muhammedu, sallallahu alejhi ve sellem,  i njegovo učenje predstavlja ibadet.” Kratko pojašnjenje spomenute definicije: Riječi: “Allahov govor” izdvajaju govor ljudi, džina i meleka. …

Read More »

Islam o Mariji (Merjem)

Merjem (Marija) je kćerka Imranova Marijina majka je bila u poodmakloj starosti kada je zatrudnjela. Molila se Bogu da joj podari posljednje dijete koje može posvetiti Božijoj službi. Kada je začela u poodmaklom dobu, rekla je, kao što se bilježi u Kur’anu: “Kada Imranova žena reče: “Gospodaru moj, ovo što …

Read More »

Zar još uvijek ima neko da ne vjeruje da je Kur’an riječ Božija?

‘Matematička mu’džiza’ Kur’ana Časnog: 1. Izraz ‘sedam nebesa’ se u Kur’anu spominje 7 puta. ‘Stvaranje nebesa (halku semavat)’ također se 7 puta ponavlja. 2. Riječ ‘dan (jevm)’ u jednini spominje se 365 puta (Kur’an pored lunarnog priznaje i solarni kalendar), a u množini, dakle, ‘dani (ejjam i jevmejn)’ 30 puta. …

Read More »