Home / Tekst / Verske teme / Kur'anske teme / Dvanaest izvora koji su provreli Musau, a.s., i njegovom narodu

Dvanaest izvora koji su provreli Musau, a.s., i njegovom narodu

U dva kur’anska ajeta, jedan iz sure El-Bekare i drugi iz sure El-A’raf, spominje se priča o dvanaest izvora koji su provreli nakon što je Musa, a.s., uputio dovu Allahu da njega i njegov narod opskrbi vodom.

 Arheolog dr. Abdur-Rahim Rejhan – generalni direktor za arheološka istraživanja i naučno izdavaštvo na Sinaju – potvrdio je za ”Al Arabiya.net” da se Musaovi, a.s., izvori nalaze na Sinajskom putu na području koje se upravo tako i zove ”’Ujunu Musa” – ”Musaovi izvori”, a koje je udaljeno od tunela ”Šehid Ahmed Hamdi”, 35 km. Musa, a.s., je, nakon što je sa svojim narodom prešao Crveno more, prošao kroz mjesto Marah (Beer Marah), a zatim su došli u mjesto Elim gdje je bilo dvanaest izvora i 70 palmi i zaustavili su se na tom mjestu.

On je dodao da se izvor (bunar) Marah nalazi sjeveroistočno od mjesta ”’Ujunu Musa” na nekih 11 km i da njegova voda nije pitka. A Elim je područje gdje se danas nalaze Musaovi izvori i to mjesto je, kako smo kazali,  dobilo ime po tim izvorima.

Iz ovoga je jasno da je bilo 12 izvora vode koji su provreli Musau, a.s., i njegovom narodu, jer ih je žeđ bila potpuno iscrpila nakon dugog putovanja od mjesta gdje su prešli Crveno more na vrhu Sueskog zaljeva.

Dr. Abdur-Rahim Rejhan veli da je broj izvora koji su provreli bio identičan broju plemena sinova Izraelovih, a svako pleme (bratstvo) veže se za nekog od sinova Jakuba, a.s., a bilo ih je dvanaest. Svako pleme je imao svoj izvor tako da nisu morali ići na izvor drugog plemena ili bratstva.

U Kur’anu dolazi: ”I kada je Musa za narod svoj vodu molio, Mi smo rekli: “Udari štapom svojim po stijeni!” – i iz nje je dvanaest vrela provrelo, i svako bratstvo je vrelo iz kojeg će piti znalo. “Jedite i pijte Allahove darove, i ne činite zlo po Zemlji nered praveći!” (El-Bekare, 60.)

Zatim: ”I Mi smo ih na dvanaest rodova podijelili, i Musau smo objavili, kad mu je narod njegov vode zatražio: “Udari štapom svojim po stijeni!” – i iz nje je dvanaest vrela provrilo, svaki rod je znao vrelo iz kog će piti. I Mi smo im od oblaka hlad pravili i manu i prepelice im davali: “Jedite lijepe stvari kojima vas opskrbljujemo!” Oni nisu Nama nepravdu učinili, sami su sebi nepravedni bili.” (El-A’raf, 160.)

Dr. Abdur-Rahim Rejhan je skrenuo pažnju i na nedavna istraživanja Philipa Mayersona, svjetskog stručnjaka, u kojima je potvrdio da je područje od Sueza do Musaovih izvora vrlo suho i sušno područje, što potvrđuje da je Musaov, a.s., narod savladala žeđ nakon što su prošli kroz sva ta mjesta i došli do mjeste gdje je Allah dao da im provriju izvori. Na tom području sada postoje 4 izvora koja se jasno vide, u dva izvora ili bunara ima vode ali ona nije pitka.

On je dodao da su ostali izvori skriveni i da su nestali kao posljedica nakupljanja pijeska i da je potrebno geološko istraživanje područja kako bi se došlo do preostalih 8 izvora.

About Islam

Pogledaj takođe

Pravila lijepog ponašanja prilikom upućivanja dove i uzroci njenog primanja

Pravila ponašanja prilikom upućivanja dove su mnogobrojna, i islamski učenjaci su naširoko govorili o ovom …