Home / Tekst / Verske teme / Kur'anske teme / Primjer Isaov doista je kod Allaha isti kao i primjer Ademov…

Primjer Isaov doista je kod Allaha isti kao i primjer Ademov…

Rekao je Uzvišeni Allah:

Primjer Isaov doista je kod Allaha isti kao i primjer Ademov: od zemlje ga je stvorio, a zatim rekao: ‘Budi!’ – i on bi. (Kur’an, Imranova porodica, 59)

U ovom veličanstvenom ajetu riječ primjer spomenuta je dva puta. Božiji poslanik Isa sliči Ademu, alejhima-s-selam, sa mnogo aspekata. Obojica su stvoreni bez oca, obojica su bili Božiji vjerovjesnici, i u rađanju obojice je Božije čudo i dokaz Allahove savršene moći.

Rekao je šejh Šankiti:

„Od mudrosti Allahovog stvaranja Isaa, alejhi-s-selam, posredstvom žene bez muškarca, jeste da učini to čudom za ljude, to jest očitim znakom koji upućuje na savršenost Allahove moći, i da On Uzvišeni stvara šta želi i kako želi. Ako želi stvori od žene bez učešća muškarca, kao što je slučaj sa Isaaom, alejhi-s-selam, a ako želi stvori od muškarca bez učešća žene, kao što je učinio sa Havom, kao što nam je preneseno u Časnom Kur’anu: ‘Od njega (Adema) je drugu njegovu stvorio‘. (Kur’an, En-‘Nisa, 1) A ako želi stvara bez oca i bez majke, kao što je stvorio Adema, alejhi-s-selam. A ako želi stvara od oca i majke, kao što je učinio sa ostalim Ademovim i Havinim potomstvom.“

Međutim, broj sličnosti u Kur’anu između Isaa i Adema, alejhima-s-selam je mnogo veći. Ukoliko bi istraživali u Kur’anu koliko je puta Isaovo (عيسى) ime spomenuto, pronašli bi da je to 25 puta, isto tako Ademovo (آدم) ime je spomenuto 25 puta. SubhanaAllah, kako se mogla desiti ovakva podudarnost…

Možda će neko reći da je to slučajnost, koja se može naći i u drugim knjigama, međutim dokazaćemo da to nije tako, jer Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao:

Kur’anska čuda i divljenje prema Kur’anu se ne mogu iscrpiti. (Ed-Darimi, Tirmizi)

‘Ne mogu se iscrpiti’ znači da u Kur’anu postoji mnogo čuda i pouka, i da njihovo otkrivanje nije prestalo otkrivanjem prvih učenjaka, naprotiv ono što smo otkrili nije ni poput kapi u moru, a Allah najbolje zna.

Kur’anska ljepota i preciznost izrazavanja je dokaz bozanske Objave i originalnosti Kur’ana. Da je Kur’an djelo covjeka, neminovno bi postojale greske i nepreciznosti u pojedinim detaljima. Kada Uzviseni Allah spominje primjere drugih poslanika alejhimusselam, mozemo primjetiti da su, kada bi se obracali svojim narodima, govorili: “O narode moj, Allaha obozavajte, vi drugog boga pored Allaha nemate!” Ali, necemo u Kur’anu nigdje naci da se Isa alejhisselam obracao jevrejima “O, narode moj”, vec uvijek ” O, sinovi Israilovi”.

U cemu se ogleda ova preciznost u Kur’anskom obracanju?

Svaki covjek pripada narodu svog oca. S obzirom da je Isa alejhisselam rodjen bez oca, Allah Uzviseni nikada ne spominje da se obracao jevrejima govorom “O, narode moj”, jer njegov otac nije jevrej, tj. Isa nema oca.

Također, nikada uz Adema alejhisselam nije spomenuta rijec “narod”, vec ” O, sinovi Ademovi”.

Čudo ovog ajeta (‘Primjer Isaov doista je kod Allaha isti kao i primjer Ademov’) s brojem sedam

Ime Ademovo i ime Isaovo, alejhima-s-selam, nije došlo zajedno ni na jednom mejstu osim u ovom kojem smo spomenuli. Broj riječi ove kur’anske rečenice je sedam.

إِنَّ   مَثَلَ   عِيسَى   عِنْدَ   اللَّهِ   كَمَثَلِ   آَدَمَ

1     2     3       4     5     6     7

Kao što smo već rekli, Uzvišeni Allah u ovom ajetu govori o čudu stvaranja. Pa Onaj Koji je stvorio Adema i Isaa je isti Onaj Koji je stvorio i sedam nebesa. Međutim ono što je interesantno jeste da je ovaj ajet, kada se ajeti u kojima je Adem spomenut i ajeti u kojima je Isa spomenut poređaju po redosljedu, sedmi po redu u oba slučaja. SubhanaAllah, ko je Taj koji je dao ovakvu podudarnost…

Zatim ono što je, također, zapanjujuće jeste da je broj slova u izrazu ‘Primjer Isaov’ (مَثَلَ عِيسَى) sedam slova:

م   ث   ل         ع   ي   س   ى

1 2   3         4   5   6     7

Potpuno isti broj slova kao i u izrazu ‘kao i primjer Ademov’ (كَمَثَلِ آَدَمَ) – sedam slova:

ك م ث ل       ا   د   م

1 2 3 4     5 6 7

Međutim iznenađenje se ovdje ne završava. Između ova dva izraza je izraz (عِنْدَ اللَّهِ) koji, također, ima sedam harfova.

SubhanaAllah, ova savršenost je od Onoga Koji sve može, Onaj Koji iz ničega stvara, Onaj koji kaže ‘Budi’ i ono bude. Tako da je Uzvišeni Allah je ovaj ajet završio govorom: ‘Budi!’ – i on bi (كُنْ فَيَكُونُ) koji, također, ima sedam slova.

I na kraju, ime Kur’anske sure ‘Imranova porodica’ (آل عمران) sadrži sedam slova.

Kaže Uzvišeni Allah:

A ako sumnjate u ono što smo Mi (Allah) objavili robu Svome, sačinite vi jednu suru sličnu tome i pozovite i svjedoke (božanstva) vaše, mimo Allaha, ako istinu govorite. Pa ako to ne učinite, a sigurno nećete učiniti, onda se čuvajte vatre čije će gorivo biti ljudi i kamenje; pripremljena je ona za nevjernike. (Al-Bakara, 23-24)

Ovo je izazov koji je upućen nevjernicima i koji još uvijek stoji i kao takav će ostati do Sudnjeg dana. Naime, ako misle da je Kur’an nečije drugo djelo, a ne Božije, neka onda sastave makar jednu suru koja će jezički i stilski biti ravna kur’anskoj suri. To neće niko nikada moći, makar se s tom namjerom udružili svi ljudi, pjesnici, književnici i svi koje smatraju božanstvima.

Slavljen neka je Allah!

Preveo i prilagodio: Irfan Ebu Jahja


 

About pozivistine

Pogledaj takođe

Tajanstvene ličnosti iz Kur’ana: Hazreti Hidr – Musaov učitelj

Snaga Hidrove ličnosti bila je tolika da, od vremena objave Kur’ana pa do danas, neprekidno …