Home / Tekst / Verske teme / Akida (Verovanje) / Strahote Sudnjeg dana

Strahote Sudnjeg dana

Ranije smo ukazali na strahote i agoniju smrti, na strah od toga kako će da se okonča život na ovom svijetu i na strahote i opasnost od patnji u kaburu ukoliko se protiv sebe izazvao Allahov gnjev i mržnja. Još strašnije od svega toga je iščekivanje trenutka kada će se puhnuti u rog, proživjeti iz grobova, i izaći pred Svemogućeg Gospodara radi polaganja računa za učinjena djela na ovom svijetu koja će biti stavljena na vagu i izvagana, zatim prelazak preko sirat – ćuprije i čekati proziv da se saopći konačna presuda i vidi da li će čovjek biti od onih sretnih ili nesretnih.

Za sva ova stanja i užase prvo se mora znati, zatim, u njih čvrsto vjerovati i konačno o njima neprekidno razmišljati, s ciljem da u srcu pobudiš motive za spremanje na takav put.

Nažalost, većinu ljudi, vjerovanje u Ahiret nikada nije ganulo u srce, a nisu ni, u dubini svoje duše u njega iskreno povjerovali. Najbolji dokaz za to je njihovo toliko pripremanje za ljetnju žegu i zimski mraz, zaboravljajući na pripremanje za paklenu žegu i mraz koji će im pričinjavati toliko patnji i užasa. Štaviše, ukoliko ih upitaš za onaj svijet, čak i ako jezikom potvrde da u njega vjeruju, to će im poreći srce. Oni podsjećaju na onoga ko je upozoren da je pred njim zatrovana hrana, pa onome ko ga je upozorio kaže da je to istina, a onda potom, pruži ruku prema njoj da jede, potvrđujući istinu jezikom, a poričući je djelom, zaboravljajući da je poricanje djelom gore od poricanja jezikom.

Zamisli sebe da si proživljen i da ustaješ iz groba, zaprepašten od žestoke vriske i da sav blijed od straha očekuješ poziv, nakon što je i sav drugi svijet, na jedan zov ustao iz grobova, poslije toliko patnji, užasa, briga, neizvjesnosti i iščekivanja šta će se na kraju desiti! Razmisli dobro o riječima Uzvišenog:

I u rog će se puhnuti, i umrijeće oni na nebesima i oni na Zemlji, ostaće samo oni koje bude Allah odabrao; poslije će se u rog po drugi put puhnuti i oni će, odjednom, ustati i čekati. (Kur’an, 39:68)

Zamisli samo koliko će svi biti ponizni, uplašeni i nemoćni u iščekivanju kako će im biti presuđeno; da budu vječiti sretnici ili vječiti nesretnici! Zamisli jer i ti ćeš biti među njima, potišten kao što su i oni potišteni, uplašen, kao što su i oni uplašeni i zbunjen, kao što su i oni zbunjeni! Zamisli samo kako ćeš se osjećati, kada više ništa ne bude kao prije; kada Zemlja bude zamijenjena drugom zemljom, kada ni nebesa ne budu ona ista, kada se Sunce ugasi i kada Mjesec sjaj izgubi, kada Zemlja potamni, kada se ljudi, goli i bosi, ukočenih pogleda, počnu gurati i kada im od straha budu pucala srca! Zamisli siromahu jedan, koliko će samo dug dan i iščekivanje biti, koliko će stida pred Gospodarom Svemoćnim od razotkrivanja sramote biti, dok go, bos, jadan, ponizan, zbunjen, izbezumljen i od čuda zapanjen, budeš iščekivao kakva će ti presuda biti; da ti se kaže da si sretan ili nesretan! Zato dobro razmisli o svemu ovome, jer su to isuviše ozbiljne stvari! Pripremaj se odmah za taj veliki dan, koji se neće moći izbjeći i koji je tako blizu. Za Sudnji dan Uzvišeni kaže:

O ljudi, Gospodara svoga se bojte! Zaista će potres, kada Smak svijeta nastupi, veliki događaj biti! Na dan kad ga doživite svaka dojilja će ono što doji zaboraviti, a svaka trudnica će svoj trud pobaciti, i ti ćeš vidjeti ljude pijane, a oni neće pijani biti, već će tako izgledati zato što će Allahova kazna strašna biti. (Kur’an, 22:1-2)

Toga dana će nebo rascjepljeno biti, zvijezde će od straha razasute biti, nebeska tijela će popadati, Sunce će sjaj izgubiti, planine će se pokrenuti, steone kamile će bez pastira ostati, divlje životinje će biti sakupljene, mora vatrom napunjena, duše sa tijelima će biti sparene, Džehennem rasplamsat, a Džennet primaknut!

Budući da će se na Sudnjem danu desiti mnogi događaji, Allah je po svakom tom događaju nazvao i Sudnji dan, tako da za svako ime ima i značenje. Zato se taj dan naziva: Danom stajanja, Danom žalosti, Danom potresa, Danom događaja, Danom katastrofe, Danom nesvjestice, Danom strijepnje, Danom nesreće, Danom najveće nesreće, Danom zaglušujuće buke, Danom susreta, Danom nagrade, Danom prijetnje, Danom smotre, Danom odluke, Danom vjere i Danom proživljenja.

Neka je, zato, teško nemarnima! Uzvišeni nam šalje najodabranijeg Poslanika ﷺ, objavljuje jasnu Knjigu, u njoj nam opisuje Sudnji dan, a zatim nas upozorava na naš nemar pa kaže:

Ljudima se bliži čas polaganja računa njihova, a oni, bezbrižni, ne mare za to. I ne dođe im nijedna nova opomena od Gospodara njihova kojoj se, slušajući je, ne podsmjehuju, srca rasijanih... (Kur’an, 21:1-3)

 Kako će izgledati strahote Sudnjeg dana?

Uzvišeni Allah kaže:

Onoga Dana kada čestite kao uzvanike pred Milostivim nakupimo i kada u Džehennem žedne grešnike potjeramo. (Kur’an, 19:85-86) Toliko žedne da će im od žeđi grla pucati, ali opet neće do pojilišta doći, nego će u džehennemsku vatru, gnoj i ključalu vodu, biti bačeni.

Uzvišeni Allah kaže: Kada bližnji neće bližnjega ništa pitati. (Kur’an, 70:10), tj. kada svako bude zaokupljen svojom brigom i kada bližnji neće imati vremena da se raspituje za stanje svoga najbližnjeg, kao što na drugim mjestima Uzvišeni kaže: A kad dođe glas zaglušujući – na Dan kada će čovjek od brata svoga pobjeći, i od majke svoje i od oca svoga, i od drúge svoje i od sinova svojih. Toga dana će se svaki čovjek samo o sebi brinuti.” (Kur’an, 80:33-37)

Ikrime kaže: Otac će se na Sudnjem danu držati svoje dijete i govoriće mu: “Sine, kakav sam ja prema tebi kao otac bio?” – Pa će ga spomenuti po dobru. Na to će mu on reći: “Sine, danas mi je potreban makar jedan trun od tvojih dobrih djela da bih se spasio od ovoga što vidiš.” Na to će mu njegovo dijete reći: “Oče, znam da je malo to što tražiš, ali se i ja bojim onoga čega se bojiš i ti, pa ti ne mogu ništa dati.” Zatim će se uhvatiti za svoju ženu i reći će joj: “O ta i ta, kakav sam ja prema tebi kao muž bio?” – Pa će mu spomenuti učinjeno dobro. Na to će joj on reći: “Danas od tebe tražim da mi pozajmiš samo jedno dobro djelo, ne bih li se spasio od ovoga što sama vidiš.” Na to će mu ona reći: “To što od mene tražiš je tako malo, ali ti to ne mogu učiniti, niti bilo šta dati, jer se i ja bojim od istog onoga od čega se i ti bojiš.”

Allahov Poslanik ﷺ je rekao: Kada bude Sudnji dan Sunce će se iznad ljudi toliko nisko spustiti da će od njih biti koliko jednu ili dvije milje, pa će ih Sunce topiti. Oni će se prema svojim djelima u znoju oblivati. Nekome će znoj biti do koljena, nekome do pojasa, a nekome skroz do usta. (Muslim)

Kako će izgledati suđenje?

Uzvišeni Allah kaže: Danas ćemo im usta zapečatiti, njihove ruke će Nam govoriti, a noge njihove će o onom što su radili svjedočiti. (Kur’an, 36:65)

Allahov Poslanik ﷺ je rekao: Čovjekova se stopala na Sudnjem danu neće pomaći dok ne bude upitan za petoro: u čemu je život potrošio, u čemu je mladost proveo, kako je imetak zaradio i u što ga je potrošio i da li je radio po onome što je znao. (Tirmizi)

Od Ebu Hurejre t se prenosi da je Allahov Poslanik ﷺ rekao: Prava prema drugima na Sudnjem danu će se morati izravnati, dotle da će se od rogate ovce uzeti i dati šugastoj. (Muslim)

Uzvišeni Allah kaže: Mi ćemo na Sudnjem danu ispravne terezije (vage) postaviti, pa se nikome krivo neće učiniti; ako nešto bude teško koliko zrno gorušice, Mi ćemo za to kazniti ili nagraditi. A dosta je što ćemo Mi račune ispitivati. (Kur’an, 21:47)

Sravnavanje računa među protivnicima

Znaj da će se od opasnosti na onome svijetu spasiti samo onaj ko se na ovome svijetu stalno sam sa sobom obračunava, preispituje i svoja djela, riječi, korake i poglede mjeri i odmjerava jedino vagom Šerijata. Samoobračunavanje je neophodno kako bi se čovjek prije smrti iskreno pokajao za svaki učinjeni grijeh, uvidio svoje greške i nedosljednost u izvršavanju obaveza prema Uzvišenom Allahu, malo pomalo se odužio prema onima kojima je nanio nepravdu, zatražio halala od svih onih koje je na bilo koji način uvrijedio; bilo to jezikom, rukom ili pogrešnim mišljenjem u sebi, tako da bi prije nego što umre, pridobio njihova srca, ne ostajući nikome dužan. To je ono što čovjeka, bez polaganja računa, uvodi u Džennet.

U suprotnom, ako čovjek umre prije nego što sa svakim izravna račune, na Sudnjem danu će se oko njega okupiti svi oni s kojima je bio u sporu, pa će ga jedni tegliti za ruku, drugi čupati za kosu, treći se pribiti uz njega, četvrti govoriti da mu je nepravdu učinio, peti da ga je opsovao, šesti da mu se rugao, sedmi da ga je u kupoprodaji prevario itd. Ako tako ne uradi, biće i onih koji će govoriti da mu je pod mahanom prodao robu, da je prekrio mahanu, da je varao na cijeni, da ga je vidio siromašnog i pomoći potrebnog, pa da mu, iako je bio bogat, nije pomogao, da je vidio da mu je nepravda učinjena i da mu, iako je mogao, nije u pomoć pritekao i nepravdu otklonio.

Ukratko, oko tebe će se okupiti svi oni prema kojima si nešto dužan ostao i tražiće svoje pravo, a ti ćeš zbunjeno gledati koliko ih je, nemoćan da im se odupreš i suprotstaviš. Jedino će ti preostati da se nadaš u svoga Gospodara, neće li te On iz njihovih ruku iščupati. Međutim, uši će ti začuti poziv Svemogućeg: Danas će svaki čovjek prema zasluzi kažnjen ili nagrađen biti; Danas neće nepravde biti! (Kur’an, 40:17)

Tada će ti srce, umalo, od straha, iskočiti. Tada ćeš se sjetiti da te je Allah preko Svoga Poslanika ﷺ upozoravao i opominjao: A ti nikako ne misli da Allah ne motri na ono što rade nevjernici! On im samo pušta do dana kada će im oči ostati otvorene, i kada će žureći, uzdignutih glava, netremice gledati; a srca će im prazna biti. (Kur’an, 14:42-43)

Kako ti je samo danas drago pretresati tuđe brige, druge tračati i njihovu imovinu zakidati i jesti! Kako će ti teško biti na Sudnjem danu kada sve izađe na vidjelo pravde i kada se razotkriju tvoje sramote i nevaljali postupci! Zato se dobro pazi da protiv sebe ne izazoveš Allahovu srdžbu, a time i Njegovu bolnu kaznu. Budi ustrajan na pravome putu, jer ko bude ustrajan na pravome putu na ovom svijetu, biće mu lakše da pređe preko sirat-ćuprije[1] na onom svijetu i da se spasi. Onaj ko na ovome svijetu skrene sa pravog puta, biće mu leđa pretovarena teretom grijeha na onom svijetu, koje neće moći da izdrži, nego će pokleknuti i pasti u provaliju vatre džehennemske na prvom koraku kojim kroči preko sirat-ćuprije.

[1] Nakon što se okonča sa obračunom i vaganjem djela, ljudi će biti prisiljeni da idu prema Sirat ćupriji. Sirat  ćuprija  je  most  koji  se  pruža  preko Džehennema i preko kojeg će ljudi prelaziti, kako bi stigli do Dženneta.

Odlomak iz knjige “Lađa Mudrosti – sažetak knjige Bistro more pobožnosti i suptilnosti”

Priredio: Irfan Hajrudin Klica, prof.

Skinite knjigu u PDF-formatu:

Download Now

About pozivistine

Pogledaj takođe

Ništavnost dove upućene nekome drugome mimo Allahu

Nažalost možemo vidjeti da mnogi ljudi koji se pripisuju islamu, pored Allaha dove upućuju drugima …