Home / Tekst / Verske teme / Akida (Verovanje) / Opis Dženneta i njegovih blagodati

Opis Dženneta i njegovih blagodati

Znaj da iza ovog svijeta, čije si brige, teškoće i nedaće, već ovdje upoznao, dolazi drugi svijet! Zato, dobro razmisli o blagodatima, sreći i uživanjima koja na njemu čekaju, jer sve što se više žrtvuješ na ovom svijetu, dobijaš više na drugom.

Pobudi strah u srcu što dužim razmišljanjem o užasima Džehennema s jedne, i nadu u vječno uživanje u džennetskim blagodatima, s druge strane. Neka te na pravi put podstiče bič straha od Džehennema i vodi nada u Džennet, jer ćeš se jedino na taj način domoći džennetskog carstva i spasiti bolne džehennemske kazne.

Razmišljaj o stanovnicima Dženneta, o vedrini njihovih lica sa kojih se prepoznaje radost sretna života. Razmišljaj o tome kako će biti na mjestu sigurnom, u vrtovima sa hladnim izvorima, kroz koje rijeke teku, na mjestu u kome će biti zadovoljni, kod Vladara Svemoćnog, na mjestu gdje će, ozareni srećom, gledati lice Vladara Plemenitog, gdje im lica tama i sjeta neće prekrivati, nego će biti robovi poštovani, od Gospodara svoga najrazličitijim darovima nagrađeni, vječno uživati u onome što im se dopada, gdje neće ni straha ni žalosti osjećati.

Tako mi Allaha, da u Džennetu nije zagarantovano ništa drugo osim to što će tijelo uvijek biti zdravo, da nikada neće umrijeti, niti trpjeti glad i žeđ, čovjeku bi bilo bolje da se u njega preseli sa ovog svijeta i da onaj svijet više voli, jer se jedino na taj način može poštediti ovosvjetskih nedaća i surovosti. A šta tek reći kada se zna da će svi njegovi stanovnici biti kao vladari bezbjedni, u svakojakim blagodatima lagodnog života uživati, da će u njemu imati šta god požele, da će u dvorište Arša navraćati i u lice Allaha Plemenitog gledati, da se pored uživanja u gledanju u Allahovo lice na druge blagodati neće ni osvrtati, da će u džennetskim blagodatima neprekidno uživati i da one nikada neće prestati?!

Džennet je daleko od toga da se njegove blagodati mogu zamisliti

Buharija i Muslim bilježe da je Allahov Poslanik ﷺ je rekao: Uzvišeni Allah kaže: ‘Svojim dobrim robovima sam pripremio ono što oko nikada nije vidjelo, niti uho čulo niti ljudski um mogao da zamisli. Potvrda za to su i riječi Uzvišenog Allaha: I niko ne zna kakve ih, kao nagrada za ono što su radili, skrivene radosti čekaju. (Kur’an, 32:17)

Od Ibn Abbasa t se vjerodostojnom predajom prenosi da je rekao: Ništa od onoga što je u Džennetu, osim naziva, nema na ovom svijetu.

Koliko god čitao o opisu džennetskih blagodati i koliko god ih zamišljao, one su ljepše nego što si ih čitajući zamišljao i ugodnije nego što su ti razmišljajući na um pale.

Allahov Poslanik ﷺ je rekao: U Džennetu ima osam kapija. Jedna od njih se zove Rejjan. Na nju će ući samo oni koji su postili. (Muttefekun alejhi)

Allahov Poslanik ﷺ je, također, rekao: Kada Allaha molite, molite Ga za Firdevs, jer je to sredina Dženneta i najviši dio Dženneta, iznad koga je Arš Milostivog i tu izviru džennetske rijeke. (Buhari)

Uzvišeni Allah kaže: A one koji se Gospodara svoga boje, čekaju odaje, sve jedne iznad drugih sagrađene, ispred kojih rijeke teku, – obećanje je Allahovo, a Allah neće obećanje prekršiti. (Kur’an, 39:20)

Džabir t prenosi da je Poslanik ﷺ kazao: “Zaista će stanovnici Dženneta jesti i piti, ali neće pljuvati, neće mokriti i obavljati veliku nuždu, i neće se osekivati. A ashabi su upitali: ‘A šta biva sa hranom?’ On im odgovori: ‘Bit će samo nešto poput podrigivanja (mirisa miska) i znoja koji će imati miris miska. Bit će nadahnuti da Allaha slave (tesbih) i da Mu zahvaljuju (tahmid) kao što su nadahnuti da dišu. (Muslim)

Uzvišeni Allah kaže:  A one koji vjeruju i dobra djela čine obraduj džennetskim baščama kroz koje rijeke teku; svaki put kad im se iz njih da kakav plod, oni će reći: Ovo smo i prije jeli – a biće im davani samo slični. U njima će čiste žene imati, i u njima će vječno boraviti. (Kur’an, 2:25)

Tumačeći gore navedeni ajet Ibnul-Kajjim kaže: “U ovom ajetu Uzvišeni Allah na jednom mjestu zajedno navodi sve vrste uživanja, i to prvo tjelesno uživanje u baščama prepunim raznovrsnih plodova, ispod kojih rijeke teku, zatim u naslađivanju prohtjeva sa čistim ženama, zatim uživanje srca, zatim uživanje očiju, i neprekidnom životu bez smrti i neprekidnim džennetskim blagodatima. Žene u Džennetu nazvane su čistim jer za razliku od ovosvjetskih žena neće imati mjesečnog pranja, niti period nakon porođaja, neće obavljati malu ni veliku nuždu, neće sliniti, niti pljuvati. Uz sve to, neće imati ni moralnih mahana, loših osobina, neće ružne riječi govoriti, a pogotovo neće nikada poželjeti drugog čovjeka.”

Uzvišeni, također, kaže: I blizu će im hladovina njegova biti, a plodovi njegovi će im nadohvat ruke stajati. (Kur’an, 76:14) Ibn Abbas t kaže: “Kada neko pođe da neki plod dohvati, on će se sam na dohvat ruke primaći.”

O džennetskom piću Uzvišeni veli: Daće im se pa će piće zapečaćeno piti, čiji će pečat mošus biti – i neka se za to natječu oni koji se hoće natjecati! – pomiješano sa vodom iz Tesnima će biti, sa izvora iz kojeg će Allahu bliski piti. (Kur’an, 83:25-28)

Što se tiče odjeće džennetlija Uzvišeni kaže: …u kojima će se zlatnim narukvicama, biserom ukrašenim, kititi, a haljine će im, u njima, od svile biti. (Kur’an, 35:33)

Allahov Poslanik ﷺ je rekao: Ko jednom uđe u Džennet vječno će uživati i više nikada neće nestašicu osjetiti, niti će mu se odjeća pohabati, niti će mu mladost proći. (Muslim)

Uzvišeni kaže: I Mi ćemo zlobu iz grudi njihovih istisnuti, oni će kao braća na divanima jedni prema drugima sjediti. (Kur’an, 15:47)

Allahov Poslanik ﷺ je rekao: Oni se neće međusobno razilaziti niti mrziti. Njihova srca će biti složna kao jedno srce. Slaviće Allaha i jutrom i naveče. (Muttefekun alejhi)

Najniži stupanj stanovnika Dženneta

Mugire b. Šu‘be t prenosi da je Poslanik ﷺ rekao: “Musa u je upitao Uzvišenog Allaha: ‘Gospodaru, ko će imati najniži stepen u Džennetu?’ Allah mu je objavio: ‘To je čovjek koji će doći pred Džennet nakon što sve džennetlije uđu u njega, pa će mu biti rečeno: ‘Uđi u Džennet!’ On će odgovoriti: ‘Gospodaru, kako da uđem kad su svi ljudi ušli i zauzeli ono što im pripada?!’ Allah će mu onda reći: ‘Jesi li zadovoljan da imaš u Džennetu onoliko koliko je imao jedan od dunjalučkih kraljeva?’ Odgovorit će: ‘Jesam, Gospodaru!’ Onda će mu Allah reći: ‘Tebi pripada još toliko i još toliko i još toliko i još toliko.’ Čovjek će reći: ‘Zadovoljan sam, Gospodaru!’ Allah će mu opet reći: ‘Tebi pripada deset puta toliko, ti ćeš u Džennetu imati sve što tvoje oko vidi i duša poželi.’ On će odgovoriti: ‘Zadovoljan sam, Gospodaru!’ Nakon toga, Musa u je upitao: ‘A ko će onda imati najveći stepen u Džennetu?’ Uzvišeni Allah mu je objavio: ‘To su oni kojima sam Ja nagradu Svojom rukom pripremio, a pripremio sam im ono što oko nije vidjelo niti uho čulo i što čovjek ne može ni zamisliti.’ Potvrda tome je u riječima Uzvišenog: I niko ne zna kakve ih, kao nagrada za ono što su činili, skrivene radosti čekaju.(Muslim)

 U drugoj verziji u kojoj se spominje najniži stepen u Džennetu, stoji: “Tebi pripada čitav dunjaluk i još deset puta toliko.” (Muttefekun alejhi)

Gledanje u lice Uzvišenog Allaha

Uzvišeni Allah kaže: Toga Dana će neka lica blistava biti, u Gospodara svoga će gledati. (Kur’an, 75:22-23)

Uzvišeni, također, kaže: One koji čine dobra djela čeka nagrada, i više od toga. (Kur’an, 10:26)

Pod riječima Uzvišenog “i više od toga” misli se na gledanje u lice Uzvišenog Allaha. U tom smislu se prenosi da je Allahov Poslanik ﷺ proučio: One koji čine dobra djela čeka nagrada, i više od toga, a zatim rekao: Kada stanovnici Dženneta uđu u Džennet, a stanovnici Džehennema u Džehennem, začuće se poziv: ‘O stanovnici Dženneta, vi kod Allaha imate još jedno obećanje koje želi da vam sada ispuni.’ Na to će upitati: ‘Kakvo je to obećanje? Zar nam nije dao da nam težina dobrih djela pretegne? Zar nam nije dao da nam lica budu bijela? Zar nas nije uveo u Džennet i izveo iz Džehennema?’ Poslanik reče: ‘Zatim će se podići zastor pa će ugledati lice Uzvišenog Allaha, pa im ništa što im je dato neće biti draže od gledanja u Njega.’ (Muslim)

To će biti nagrada nad svim nagradama i vrhunac uživanja. Na sve druge blagodati o kojima smo do sada govorili, naspram ove, će se zaboraviti. Ne samo da ovom susretu stanovnika Dženneta sa svojim Gospodarom neće biti kraja, već nijedna druga džennetska blagodat toj nagradi neće biti ni slična, a kamoli ravna!

Allahu naš, budi zadovoljan nama, našim roditeljima i svim muslimanima i Svojom nas milošću uvedi u džennetske bašče, o Najplemenitiji, o Gospodaru svjetova!

Odlomak iz knjige “Lađa Mudrosti – sažetak knjige Bistro more pobožnosti i suptilnosti”

Priredio: Irfan Hajrudin Klica, prof.

Skinite knjigu u PDF-formatu:

Download Now

About pozivistine

Pogledaj takođe

Pravila lijepog ponašanja prilikom upućivanja dove i uzroci njenog primanja

Pravila ponašanja prilikom upućivanja dove su mnogobrojna, i islamski učenjaci su naširoko govorili o ovom …