Home / Tekst / Pitanja i odgovori / Koja je mudrost Božijeg stvaranja Isusa bez oca?

Koja je mudrost Božijeg stvaranja Isusa bez oca?

Pitanje:

U čemu je mudrost stvaranja Isusa sina Marijinog bez oca?

Odgovor:

Zahvala pripada Bogu,

Rekao je šejh (učenjak) Šankiti:

„…Od mudrosti Božijeg stvaranja Isusa posredstvom žene bez muškarca, jeste da učini to čudom za ljude, to jest očitim znakom koji upućuje na savršenost Božije moći, i da On Uzvišeni stvara šta želi i kako želi. Ako želi stvori od žene bez učešća muškarca, kao što je slučaj sa Isusom, neka je mir na njega, a ako želi stvori od muškarca bez učešća žene, kao što je učinio sa Evom, kao što nam je preneseno u Časnom Kur’anu: ‘Od njega (Adama) je drugu njegovu stvorio’. (Kur’an, Poglavlje: Žene, odlomak 1) A ako želi stvara bez oca i bez majke, kao što je stvorio Adama, neka je mir na njega. A ako želi stvara od oca i majke, kao što je učinio sa ostalim Adamovim i Evinim potomstvom.“

A Allah najbolje zna.

Odgovorio: Šejh Muhammed Salih El-Munedždžid

About pozivistine

Pogledaj takođe

3. Pitaj daiju

Pred vama je treći dio serijala (pitanja i odgovora): PITAJ DAIJU sa FB stranice Predaje …