Home / Tekst / Pitanja i odgovori / Koja je uloga Isusa u islamu?

Koja je uloga Isusa u islamu?

Pitanje:

Koje su dužnosti i funkcije Isusa, neka je mir na njega, kao Mesije u islamu. Neki hrišćani, protivnici islama, su me upitali to pitanje i ja nisam znao odgovor.

Odgovor:

 Zahvala pripada Bogu,

Isus, neka je mir na njega, ima dve uloge:

1. Prva njegova uloga je pre nego što ga je Uzvišeni Allah uzdigao na nebo, kada su jevreji hteli da ga razapnu. Njegova uloga u to vreme je ista kao i uloga bilo kojeg verovesnika, a to je da dostavi poslanicu. Uzvišeni Allah mu je objavio Indžil (originalno Jevanđelje), potvrđujući Tevrat (originalnu Toru), i dao mu je od čudesa ono što je poznato, poput: lečenje gubavog i slepog, oživljavanje mrtvog Allahovom dozvolom i ostalo od njegovih čuda koja su poznata. On je pozvao svoj narod u obožavanje samo Jednog Boga, verovanje u Božiju jednoću, kao i u pokornost Bogu Uzvišenom, i bio je svedokom protiv njih tokom njegovog boravka među njima.

2. Druga njegova uloga je u poslednjem vremenu (pred Sudnji dan), onda kada se pojavi Dedžal (Antihrist). Tada će ga Uzvišeni Allah spustiti sa neba na Zemlju, i biće vođom vernicima sudeći po islamskom verozakonu. On će ubiti Dedžala. U to vreme će se pojaviti Mehdi, i spustiće se takav blagoslov od Boga da će mleko jedne deve biti dovoljno za veliki broj ljudi, i biće imetka u izobilju. U to vreme će se pojaviti i Jedžudž (Gog) i Medžudž (Magog) koji će širiti nered po Zemlji. Uzvišeni Bog će ih uništiti, a Isus, neka je mir na njega, će vladati Zemljom islamskim zakonom sve dok ne umre, kada će mu muslimani obaviti sahranu. Nakon toga će Uzvišeni Bog poslati hladni vetar koji će uzeti dušu svakom verniku, tako da neće ostati na Zemlji osim najgori ljudi, a oni su ti nad kojima će nastupiti Smak sveta.

Šejh Sad Hamid

A Allah najbolje zna.

About pozivistine

Pogledaj takođe

3. Pitaj daiju

Pred vama je treći dio serijala (pitanja i odgovora): PITAJ DAIJU sa FB stranice Predaje …