Home / Tekst / Pitanja i odgovori / Od čega je stvoren čovek? – dr. Zakir Naik

Od čega je stvoren čovek? – dr. Zakir Naik

Zabluda: Da li je čovek stvoren od semene tečnosti ili od zemlje? Kur’an na jednom mestu kaže da je čovek stvoren od kapi semena koje se ubaci, a na drugom da je stvoren od prašine. Ove teze su kontradiktorne. Kako ćete naučno da dokažemo da je čovek stvoren od prašine?

Čovek je stvoren i od zemlje i od kapi semena

Časni Kur’an u nekoliko ajeta (odlomaka) obaveštava da je čovek stvoren od male količine semena:

Zar (čovek) nije bio kap semena koja se ubaci… (Kur’an, El-Kijame, 37)

Kur’an, takođe, na nekoliko mesta kaže da je čovek stvoren od zemlje. Sledeći ajet upućuje na ljudsko poreklo:

O ljudi, kako možete da sumnjate u oživljenje, – pa, Mi vas stvaramo od zemlje… (Kur’an, El-Hadždž, 5)

Mi danas znamo da se svi elementi koji se nalaze u tlu, takođe, nalaze i u ljudskom organizmu, u različitim proporcijama. Ovo je naučno objašnjenje kur’anskog stava da je čovek stvoren od zemlje.

U nekim ajetima, Kur’an kaže da je čovek stvoren od sperme, a u drugima da je čovek stvoren od zemlje. Ovo nije kontradikcija. Kontradiktorni su potpuno različiti stavovi koji nikako ne mogu zajedno da se uklope, a ni istovremeno da budu istiniti.

Čovek je stvoren od zemlje

Na nekim mestima u Kur’anu stoji, čak, i da je čovek stvoren od vode:

On od vode stvara ljude… (Kur’an, El-Furkan, 54)

Nauka je potvrdila sva tri stava: čovek je stvoren od kapi semena, od zemlje, ali i od vode.

Nije kontradikcija, već kontradistinkcija

Da bi neko skuvao čaj, potrebna mu je voda. Osim toga, treba mu i kesica čaja. Ove dve tvrdnje nisu kontradiktorne, jer su i voda i kesica čaja neophodne. Pored ova dva sastojka čaja, nekome je potreban i šećer, da zasladi. Po istoj logici, ni Kur’an ne protivreči samom sebi kada kaže da su ljudi stvoreni od semena, zemlje i vode. To nije kontradikcija, već kontradistinkcija.

Kontradistinkcija znači govoriti o dve različite stvari, ali u istom kontekstu, i bez konflikta u značenju. Na primer, kada kažem za nekog čoveka da je častan i istinoljubiv lažov, to bi bila kontradikcija. Međutim, ako za istog čoveka kažem da je dobar, pažljiv, samilostan i istinoljubiv lažov, to je takođe kontradicija. Ali, ako za njega kažem da je dobar, častan i istinoljubiv, to je kontradistinkcija.

Odlomak iz knjige ”Odgovori na zablude o islamu” – Dr. Zakir Naik

About pozivistine

Pogledaj takođe

3. Pitaj daiju

Pred vama je treći dio serijala (pitanja i odgovora): PITAJ DAIJU sa FB stranice Predaje …