Home / Tekst / Verske teme / Odgoj i duhovnost / Ramazan je mjesec dobročinstva i održavanja (rodbinskih) veza

Ramazan je mjesec dobročinstva i održavanja (rodbinskih) veza

Imanske poruke postačima. Lekcija  #20

Hvala Allahu, salavat i selam na Poslanika, njegovu porodicu, ashabe i one koji ga slijede.

Srce postača postaje nježno, duša ponizna, a njegova samilost i blagost bivaju izraženiji. Porodica i rodbina najpreči su ljudi prema kojima postač treba iskazati ova svojstva.

Ramazan podsjeća muslimana da ima porodicu i rodbinu koju treba posjećivati, činiti im dobro i iskazivati im ljubav.

Allah Uzvišeni kaže: „Zar i vi ne biste, kada bi se vlasti dočepali, nered na Zemlji činili i rodbinske veze kidali! To su oni koje je Allah prokleo i gluhim i slijepim ih učinio.“ (Muhammed, 22-23)

Prekidanje rodbinskih veza jedan je od najvećih grijeha, najružnijih grešaka i najgorih nedaća.

Održavanje rodbinskih veza jedno je od najboljih dobrih djela i najvećih vidova dobročinstva. Jedan mudri čovjek, opisujući svoj odnos sa njegovim bližnjima i porodicom, rekao je:

Između mene, sinova moga oca i amidže moga, razlika je velika. Ako oni čast moju kaljaju, ja o časti njihovoj brigu vodim. Ukoliko oni ugled moj ruše, ja njima ugled samo povećavam. Zlobu prošlosti prema njima ne gajim, jer onaj ko tako čini, poglavar i vođa ne može biti.

U ispravnoj se predaji navodi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „U Džennet neće ući onaj ko kida rodbinske veze.“ [1]

Kako da takav u Džennet uđe, kada prekida ono što je Allah naredio da se održava. U ispravnom hadisu stoji: „Kada je Allah stvorio stvorenja, robinska veza se prihvatila za Arš [2], kazavši: ‘Ovo je mjesto gdje se traži utočište od kidanja rodbinskih veza.’ On reče: ‘Zar se nećeš zadovoljiti time da ću Ja održavati veze s onima koji budu održavali rodbinske veze, a da ću prekinuti vezu s onima koji budu prekidali rodbinske veze.’ ‘Hoću, Gospodaru moj’, reče rodbinska veza.“ [3]

U drugom ispravnom hadisu stoji: „Ne održava vezu s rodbinom onaj koji održava vezu onda kada je rodbina održava s njim već vezu održava onaj koji s rodbinom održava vezu i onda kada je rodbina s njim prekine.“ [4]

Jedan se čovjek obratio Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, i rekao: „Allahov Poslaniče, ja imam rodbinu s kojom održavam rodbinske veze, iako ih oni prekidaju, i činim im dobro, iako oni meni zlo nanose. Tada je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ’Ako bude tako kako si rekao, to je kao da ih hraniš vrućim pepelom. Neprestano će s tobom biti Allahova pomoć…’“ [5]

Rodbina Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, osim malog broja njih, bila mu je najžešći neprijatelj: protjerali su ga, uznemiravali i protiv njega se borili, ali kada mu je Allah dao pobjedu nad njima, on im je sve to oprostio oprostom kakav nije bio zabilježen među ljudima.

Održavanje rodbinskih veza povećava životnu dob, čovjeku donosi blagoslov i veliku nagradu.

Održavanje rodbinskih veza ukazuje na potpunost vjerovanja, strahopoštovanje prema Milostivom i sprovođenje kur’anskih naredbi.

Održavanje rodbinskih veza štiti od nevolja, poniženja na ovome i onome svijetu i lošeg svršetka.

U jednoj se predaji bilježi: „Allah mi naređuje da održavam veze sa onima ko ih prekida, da praštam onome ko mi nepravdu učini i da dajem onome ko meni uskraćuje.“ [6]

Među najvrijednije oblike održavanja veza i najbolja djela ubraja se dobročinstvo roditeljima, nježnost prema njima, ukazivanje počasti i činjenje dove za njihovo dobro, te pokornost u onome što je u okvirima pokornosti Uzvišenom Allahu koji kaže: „Gospodar tvoj zapovijeda da samo Njega obožavate i da roditeljima dobročinstvo činite. Kad jedno od njih dvoje, ili oboje, kod tebe starost dožive, ne reci im ni: ‘Uh!’ -i ne podvikni na njih, i obraćaj im se riječima poštovanja punim. Budi prema njima pažljiv i ponizan i reci: ‘Gospodaru moj, smiluj im se, oni su mene, kad sam bio dijete, njegovali!’“ (El-Isra, 23-24)

Jedan čovjek došao je Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem i upitao ga: ’Ko je najpreči da mu dobročinstvo činim?‘ On reče ’Tvoja majka.‘ Čovjek upita: ’A ko onda?’ Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, mu ponovo odgovori: ’Tvoja majka.’ Čovjek upita: ’A potom?‘ Poslanik opet reče: ’Tvoja majka‘, a čovjek upita: ’Ko zatim?‘ Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, odgovori: ’Tvoj otac.‘ [7]

Jedno dijete koje nije bilo poslušno svome ocu, činilo mu je nepravdu, ponižavalo ga, i negiralo svako dobro koje mu je otac učinio, a onda je otac zaplakao i kazao sljedeće riječi:

Hranio sam te i o tebi se se brinuo,
sve što sam imao tebi sam davao.
U bolesti kod tebe ja sam boravio,
do kasno sam u noć kod tebe sjedio.
Kada si bolestan, bol sam osjetio,
zbog tvojih bolova suze mnoge lio.
Kada si odrastao i punoljetan postao,
loše mi vraćaš za ono što sam činio.

Post je jedna od najvećih škola u kojoj učimo o dobročinstvu i rodbinskim vezama. On nam pomaže da izgradimo lijepo ponašanje, osnažuje našu samilost i pruža nam uže međusobne ljubavi.

Onaj ko posti, postaje nježniji, čisti svoju dušu, više suosjeća sa drugima, a njegov karakter i način ponašanja postaju blaži.

Ovaj bismo mjesec trebali iskoristiti u popravljanju rodbinskih odnosa, našom posjetom unijeti radost u njihove kuće, biti suosjećajni prema njima, činiti im dovu i popraviti naše međusobne odnose, a Allah neće dopustiti da dobra djela propadnu.

Allahu naš, podari nam razumijevanje vjere, učvrsti nas na putu sunneta našeg Poslanika, predvodnika bogobojaznih i pokaži nam pravu stazu!
___________________________
[1] Buhari, br. 5984., i Muslim, br. 2556.

[1] U hadisu kod Buharije stoji: „…ustala je rodbinska veza i prihvatila se za skut Milostivog“, a kod Muslima se spominje da su rodbinske veze okačene za Arš.

[3] Buhari, br. 4830., i Muslim, br. 2554.

[4] Buhari, br. 5991.

[5] Muslim, br. 2558.

[6] Bilježi Ahmed, br. 17452., da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „O Ukbe, održavaj veze sa onima ko ih prekida, daji onome ko tebi uskraćuje i oprosti onome ko ti nepravdu učini.“

[7] Buhari, br. 5971., i Muslim, br. 2548.

____________________________________________

Iz knjige: Imanske poruke postačima – dr. Aid el-Karni

About pozivistine

Pogledaj takođe

Poklon postačima

Imanske poruke postačima. Lekcija  #29 Hvala Allahu, salavat i selam na Poslanika, njegovu porodicu, ashabe …