Home / Tekst / Verske teme / Odgoj i duhovnost / Ramazan je mjesec samilosti prema muslimanima

Ramazan je mjesec samilosti prema muslimanima

Imanske poruke postačima. Lekcija  #21

Hvala Allahu, salavat i selam na Poslanika, njegovu porodicu, ashabe i one koji ga slijede.

Samilost je Allahova blagodat koju On usađuje u srce onoga koga hoće, a Njegova milost obuhvatit će one koji su samilosni.

Allah je Milostivi i Samilosni, voli samilosne, poziva u milost, naređuje Svojim robovima da jedni drugima preporučuju strpljivost i samilost.

Mnogi su razlozi zbog kojih čovjek gubi ovo svojstvo, a jedan od njih je mnoštvo grijeha koji prekriju srce, učine ga slijepim, pa ono postane tvrđe od kamena.

O sinovima Israilovim, Allah Uzvišeni rekao je: „Ali srca vaša su poslije toga postala tvrda, kao kamen su ili još tvrđa..“ (El-Bekare, 74)

Također, opisujući njihovo stanje, nakon što su se okrenuli od vjere, Uzvišeni kaže: „Ali, zato što su zavjet svoj prekršili, Mi smo ih prokleli i srca njihova okrutnim učinili.“ (El-Maide, 13)

Jedan od uzroka nedostatka samilosti jeste i pretjerivanje u imetku i oholost zbog bogatstva, o čemu Allah kaže: „Uistinu, čovjek se uzobijesti čim se neovisnim osjeti.“ (El-Alek, 6-7)

Kada se srce pročisti vjerovanjem i dobrim djelima, ono tada biva ispunjeno samilošću i nježnošću.

Jedan od uzroka manjka samilosti, može biti i prezasićenost, jer ona dovodi do nadmenosti i oholog ponašanja. Upravo zbog toga, ramazan i dolazi kako bi ukrotio i oslabio takve prohtjeve.

Postač je među najsamilosnijim ljudima, jer on osjeti glad i žed i prolazi kroz poteškoće, što ga čini samilosnim, blagim i nježnim prema muslimanima.

Svaki musliman treba biti samilostan prema svome bratu muslimanu, nadređeni treba imati milosti prema onima koji su u njegovoj nadležnosti i ne treba im otežavati.

U ispravnoj se predaji prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, govorio: „Allahu, onome ko preuzme neku odgovornost nad mojim ummetom, i oteža im (situaciju), i Ti njemu otežaj, onome ko im olakša, i Ti njemu olakšaj.“ [1]

Također se u ispravnoj predaji prenosi: „Kome Allah dadne da preuzme neku odgovornost nad mojim ummetom, pa on zatvori vrata pred njihovim potrebama, žalbama (molbama) i siromaštvom, i Allah će zatvoriti Svoja vrata pred njegovim potrebama, žalbama (molbama) i siromaštvom na Sudnjem danu.“ [2]

Učitelj i profesor trebaju biti samilosni prema svojim učenicima, imati blag odnos prema njima i nastojati da im priđu na najjednostavniji i najljepši način, kako bi ih zavoljeli i njihovim se govorom okoristili. Ako budu imali takav odnos, Allah će im dati najveću nagradu.

Poslušajmo šta kaže Uzvišeni Allah, obraćajući se Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem: „Samo Allahovom milošću ti si blag prema njima; a da si osoran i grub, razbjegli bi se iz tvoje blizine.“ (Alu Imran, 159)

Imam treba biti samilostan prema džematlijama, ne treba im otežavati i nanositi štetu. On treba biti samilostan, blag i mudar, jer se u ispravnoj predaji spominje da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Onaj ko predvodi ljude u namazu, neka im olakša, jer među njima ima starih, bolesnih, djece i ljudi s potrebama.“ [3]

Kada je jedne prilike Muaz, radijallahu anhu, svojim džematlijama oduljio namaz, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao mu je: „Zar ljude rastjeruješ? Zar ljude rastjeruješ? Zar ljude rastjeruješ?“ [4]

Kada je Osman b. Ebil-As Es-Sekafi zatražio od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da ga postavi na mjesto imama svome narodu, Poslanik mu je tada rekao: „Ti si njihov imam i gledaj na stanje onoga najslabijeg, a za mujezina postavi onoga ko neće uzimati naknadu.“ [5]

Isto tako, misionar treba imati samilosti prema onima koje poziva, savjetovati ih na lijep način, blago im pojašnjavati vjeru, ne treba ih vrijeđati i njihove grijehe među ljudima širiti.

Kada je Allah Uzvišeni poslao Musaa i Haruna da pozovu velikog oholnika i nepravednika, faraona, rekao im je: „Blagim riječima mu govorite, ne bi li razmislio ili se pobojao!“ (Taha, 44)

Također, Allah Uzvišeni kaže: „Na put Gospodara svoga mudro i lijepim savjetom pozivaj i s njima na najljepši način raspravljaj!“ (En-Nahl, 125)

Rekao je Šafija: „Kada sam u samoći, ti me savjetuj. Pred ljudima nemoj davati mi savjet, jer savjet pred ljudima vid je sramoćenja. Ja nisam zadovoljan da ga tada slušam. Ako to ne učiniš, i ne poslušaš me, onda se ne ljuti kada i tebe neko u tome ne posluša.“

Također, roditelj treba biti samilostan prema svojoj djeci, o čemu smo govorili u posebnoj lekciji Kako da odgajamo našu djecu?

Samilost roditelja prema djeci ostavlja veliki uticaj na njihov odgoj, uspjeh i poslušnost, dok grub odnos vodi u pesimizam i beznađe.

U jednom ispravnom hadisu Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: „Blagost nije bila dio nečega, a da ga nije ukrasila, niti je nedostajala u nečemu, a da ga nije upropastila.“ [6]

Postaču, tvoj stomak gladuje, ali i na hiljade drugih ljudi je gladno, čeka da im se udijeli komad hljeba, pa da li ima neko ko će ih nahraniti?!

Postaču, ti si žedan, ali i na hiljade drugih ljudi je žedno, čeka na gutljalj vode, pa da li ima neko ko će ih napojiti?!

Postaču, ti nosiš najljepšu odjeću, a na hiljade drugih ljudi ne može sebi takvo nešto priuštiti, pa da li ima neko ko će im tu odjeću darovati?!

Allahu, podari nam Svoju veliku milost, oprosti nam grijehe i pređi preko naših grešaka!
________________________________
[1] Muslim, br. 1828.

[2] Ebu Davud, br. 2948. Hadis je ispravan. Pogledati: Albani, Sahihul-džami ‘s-sagir, 6595.

[3] Buhari, 90., i Muslim, br. 467.

[4] Buhari, br. 701., i Muslim, br. 465.

[5] Ebu Davud, br. 531. Hadis je ispravan. Pogledati: Albani, Sahihul-džami ‘s-sagir, 1480.

[6] Muslim, br. 2594.

____________________________________________

Iz knjige: Imanske poruke postačima – dr. Aid el-Karni

About pozivistine

Pogledaj takođe

Poklon postačima

Imanske poruke postačima. Lekcija  #29 Hvala Allahu, salavat i selam na Poslanika, njegovu porodicu, ashabe …