Home / Tekst / Verske teme / Odgoj i duhovnost / Ramazanska poruka ženi muslimanki

Ramazanska poruka ženi muslimanki

Imanske poruke postačima. Lekcija  #23

Hvala Allahu, salavat i selam na Poslanika, njegovu porodicu, ashabe i one koji ga slijede.

Sestro muslimanko, neka ti je Allahov mir i spas, Njegova milost i blagoslov!

Allah Uzvišeni iznio je pohvalu muslimankama, vjernicama, koje su strpljive i pokorne. Opisao ih je kao one koje za vrijeme muževljeva odsustva vode brigu o onome o čemu trebaju brigu voditi.

Nakon što je Uzvišeni Allah spomenuo svojstva dobrih robova, rekao je: „I Gospodar njihov im se odazva: ‘Nijednom trudbeniku između vas trud njegov neću poništiti, ni muškarcu ni ženi – vi ste jedni od drugih.“ (Alu Imran, 195)

Ženo muslimanko, Allahova ropkinjo, želim da ti uputim čestitku povodom ovog blagoslovljenog mjeseca, moleći Allaha da nam oprosti i naše pokajanje primi. U nastavku želim ti uputiti deset savjeta za koje se nadam da ćeš ih prihvatiti:

Prvi: Žena muslimanka vjeruje u Allaha kao Gospodara, Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, kao poslanika i islam smatra svojom vjerom, a tragovi tog vjerovanja vidljivi su u njenim riječima, djelima i uvjerenjima. Ona se čuva Allahove srdžbe, strahuje od Njegove velike kazne i pazi na posljedice kršenja Njegovih naredbi.

Drugi: Žena muslimanka čuva svoje namaze, abdest i skrušenost u njima, obavlja ih na vrijeme i ništa je od tog namaza ne odvraća, a tragovi njegovi vide se u njenom životu, jer namaz odvraća od razvrata i ružnih djela. Dakle, namaz je velika zaštita od grijeha.

Treći: Žena muslimanka vodi brigu o svome hidžabu, njime se ponosi, van svoje kuće ne izlazi osim s hidžabom, želeći time da je Allah spasi, i zahvaljujući Mu se što je baš nju počastio hidžabom i što je baš nju izabrao da je kroz taj hidžab učini čednom i čistom.

Allah Uzvišeni kaže: „O Vjerovjesniče, reci ženama svojim, i kćerima svojim, i ženama vjernika neka spuste haljine svoje niza se.“ (El-Ahzab, 59)

Četvrti: Žena muslimanka trudi se biti poslušna svome mužu, nježno se prema njemu odnositi, nastoji pozivati ga dobru, savjetovati ga, učiniti sve da on kod nje pronađe odmor i smiraj, trudi se ne podizati glas na njega i ne biti gruba u svome obraćanju.

U ispravnoj predaji spominje se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Ako žena bude klanjala pet namaza, postila ramazan i bude pokorna svome mužu, ući će u Džennet svoga Gospodara.“ [1]

Peti: Žena muslimanka odgaja svoju djecu u pokornosti Allahu, usađuje im ispravno vjerovanje, odgaja ih da vole Allaha i Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i udaljava ih od grijeha i ružnog ponašanja.

Allah Uzvišeni kaže: „O vi koji vjerujete, sebe i porodice svoje čuvajte od Vatre čije će gorivo ljudi i kamenje biti, i o kojoj će se meleki strogi i snažni brinuti, koji se onome što im Allah zapovjedi neće opirati, i koji će ono što im se naredi izvršiti.“ (Et-Tahrim, 6)

Šesti: Žena muslimanka ne osamljuje se s muškarcem koji joj nije bliža rodbina, jer u ispravnom hadisu stoji: „Kada god se žena osami sa čovjekom strancem, šejtan je među njima treći.“ [2]

Dakle, ona ne treba putovati bez mahrema, niti hodati po pijacama i trgovima osim zbog neke potrebe, a tom prilikom mora biti pokrivena i okititi se stidom.

Sedmi: Žena muslimanska ne oponaša muškarce u onome što je specifično za njih, jer Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: „Allah je prokleo muškarce koji oponašaju žene i žene koje oponašaju muškarce.“ [3] (Hadis je ispravan). Također, muslimanka ne smije oponašati ni nevjernice u odjeći i izgledu koji je specifičan samo za njih, jer Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u ispravnom hadisu, kaže: „Ko oponaša jedan narod, on mu i pripada.“ [4]

Osmi: Žena muslimanka treba pozivati druge žene u islam, lijepom rječju, posjetama, i drugim sredstvima (knjige, predavanja)… Ona treba sprovoditi ono što govori i truditi se da sebe i svoje sestre spasi Allahove kazne.

Prenosi se u ispravnoj predaji da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Da Allah preko tebe uputi nekoga, to ti je vrijednije od najboljih deva.“ [5]

Deveti: Žena muslimanka čuva svoje srce od sumnji i prohtjeva, svoje oči od harama, uši od razvratne pjesme i ružnih riječi i svoje tijelo od svih grijeha. Ona treba biti svjesna da je sve ovo bogobojaznost, kako Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u ispravnom hadisu kaže: „Stidite se (bojte se) Allaha, istinskim stidom (bogobojaznošću), a onaj ko to čini, čuva svoju glavu i ono što je na njoj, svoj stomak i što je oko njega. Onaj ko je svjestan smrti (i kabura), ostavit će ukrase ovog svijeta.“ [6]

Deseti: Žena muslimanka čuva se dangube, besposlice i onoga što je se ne tiče. Ona ne ogovara, ne prenosi tuđe riječi kako bi druge zavadila, ne vrijeđa, nije nemarna i nepažljiva.

Allah Uzvišeni kaže: „Ostavi one koji vjeru svoju kao igru i zabavu uzimaju, i koje je život na ovome svijetu obmanuo.“ (El-En’am, 70)

Allah Uzvišeni spominje da će oni koji su vrijeme u besposlici provodili, kazati: „O, žalosti naše, šta smo sve na Zemlji propustili!“ (El-En’am, 31)

Allahu, žene muslimanke usmjeri ka onome što voliš i sa čime si zadovoljan i njihovo srce ispuni vjerovanjem!

_________________________________________
[1] Ahmed, br. 1661. Hadis je ispravan. Pogledati: Albani, Sahihul- džami s-sagir, br. 660-661.

[2] Tirmizi, br. 2165. Hadis je ispravan. Pogledati: Albani, Sahihul- džami’s-sagir, 2546.

[3] Buhari, br. 5885., bilježi da ih je prokleo Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem.

[4] Bilježi Ebu Davud, br. 4031. Hadis je ispravan. Pogledati: Albani, Sahihul-džami’s-sagir, br. 6149.

[5] Buhari, br. 2942., i Muslim, br. 2406.

[6] Bilježi Tirmizi, br. 2458., a Albani ga smatra dobrim. Pogledati: Albani, Sahihul-džami’s-sagir, br. 935.

____________________________________________

Iz knjige: Imanske poruke postačima – dr. Aid el-Karni

About pozivistine

Pogledaj takođe

Poklon postačima

Imanske poruke postačima. Lekcija  #29 Hvala Allahu, salavat i selam na Poslanika, njegovu porodicu, ashabe …