Home / Tekst / Pitanja i odgovori (page 7)

Pitanja i odgovori

Da li su muslimani teroristi i fundamentalisti? – dr. Zakir Naik

Zabluda: Zašto su većina muslimana teroristi i fundamentalisti? Odgovor: Pitanje terorizma je često upućeno muslimanima, direktno ili indirektno, tokom bilo koje diskusije o religiji ili o svetskim zbivanjima. Stereotip muslimana je očvršćen u svim vrstama medija, potpomognutih teškim dezinformacijama o islamu i muslimanima. Štaviše, takve dezinformacije i lažna propaganda protiv …

Read More »

Da li su Allah, Isus i Rama jedan isti Bog? – dr. Zakir Naik

Zabluda: Voda se u raznim jezicima različito naziva. Isto tako, Bog ima nekoliko imena: Allah, Ram, Isus i tako dalje. Zar ovo nije isti primer? Odgovor: Bogu pripadaju najlepša imena Uzvišeni Bog kaže u suri El-Isra: Reci: “Zovite: ‘Allah’ ili zovite: ‘Milostivi’, a kako god Ga budete zvali, Njegova su …

Read More »

Da li samo Bog zna šta je u matericama? – dr. Zakir Naik

Zabluda: Kur’an kaže da samo Bog zna koji je pol deteta u majčinoj utrobi, ali danas, nakon napretka medicine, svi vrlo lako možemo da utvrdimo dečji pol. Zar kur’anski ajet koji govori o tome nije u kontradikciji sa savremenom medicinom? Da li samo Bog zna koji je pol deteta u …

Read More »

Da li je Sotona pali anđeo? – dr. Zakir Naik

 Da li je Iblis (Sotona) anđeo ili džin (biće stvoreno od plamena vatre)?  Događaji u kojima su spomenuti Iblis (Sotona) i meleki (anđeli) Priča o Adamu i Iblisu se spominje na više mesta u Kur’anu, gde Bog kaže:  Kada rekosmo anđelima: “Poklonite se Adamu!” – oni se pokloniše, ali Iblis …

Read More »

Da li je Marija Aronova (Harunova) sestra? – dr. Zakir Naik

Zabluda: U Kur‘anu stoji da je Marija Aronova (Harunova, neka je Bog zadovoljan njim) sestra. Muhammed, koji je napisao Kur‘an, nije znao razliku između Mirjam, Aronove sestre, i Marije, Isusove majke, iako vremenska udaljenost između njih dve iznosi preko hiljadu godina. Reč sestra u semitskim jezicima U semitskim jezicima, reč …

Read More »

Da li je Isus bio jevrej?

Pitanje: Da li muslimani veruju da je Isus (Isa), neka je mir na njega, bio jevrej? Obzirom da je u Novom zavetu spomenuto da je Isus bio od jevreja. Odgovor: Zahvala pripada Bogu, Isus (Isa) sin Marijin (Merjemin), neka je na njega mir, jedan je od časnih Božijih verovesnika, i …

Read More »

Da li je današnji Kur’an promenjen? – dr. Zakir Naik

Zabluda: Kur’an koji vi, muslimani, danas imate nije originalni Kur’an, već Osmanov. Odgovor: Jedan od najčešćih mitova u vezi sa Časnim Kur’anom jeste optužba na račun Osmana, neka je Bog zadovoljan sa njim, koji je bio treći pravedni halifa (vladar) i koji je prikupio kur’anski tekst u jednu zbirku, optužuju …

Read More »