Home / Tekst / Pitanja i odgovori (page 5)

Pitanja i odgovori

Da li su muškarci u obavezi da se žene?

Propis braka po pitanju muškarca se razlikuje shodno njegovoj situaciji i stanju. Brak je obavezan muškarcu koji ima mogućnost i potrebu za brakom, a koji strahuje od nemorala u slučaju ako ne bi stupio u brak. Jer čoveku je obaveza da se čuva od činjenja zabranjenog (harama) i da bude …

Read More »

Koje mesto u Islamu zauzimaju sufije?

Pitanje: Koje mesto u Islamu zauzimaju sufije? Koliko je ispravno mišljenje da postoje Božije sluge i Njegovi štićenici (evlije) koji imaju blisku vezu sa svojim Gospodarom? Neki ljudi su čvrsto uvereni u istinitost ove pojave, i smatraju da za to imaju potvrdu u raznim religijama i na gotovo svim meridijanima. …

Read More »

Da li Islam briše grehe koji su počinjeni pre Islama?

Pitanje: Naš brat je skoro postao musliman. U njegovim danima džahilijeta (neznanja – tj. pre nego je postao musliman) zarađivao je mnogo novca dilanjem droge. Doneo je ovaj novac sa sobom i napravio je veliku knjižaru i oženio se tim novcem. Nedavno, rečeno mu je da mu je zabranjeno da …

Read More »

Zašto je Bog neke ljude stvorio hendikepiranim?

Pitanje: Pitanje prenosim od svog prijatelja. On je invalid, rođen je hendikepiran. Postoji li neki kur’anski odlomak ili izreka poslanika Muhammeda o tome zašto Allah (Bog) stvara hendikepirane ljude? Odgovor: Odgovor na pitanje koje ste postavili se nalazi u Časnome Kur’anu: “Onaj Koji je dao smrt i život da bi …

Read More »

Da li je dozvoljeno da musliman oženi jevrejku ili hrišćanku?

Odgovor: Muslimanu je dozvoljeno da se oženi sa jevrejkom ili hrišćankom, ukoliko se ispune određeni uslovi. Uzvišeni Allah (Bog) kaže: …čestite vernice su vam dozvoljene, i čestite kćeri onih kojima je data Knjiga pre vas. (Kur’an, poglavlje Trpeza, odlomak 5) Na osnovu navedenog odlomka, većina učenjaka smatra da je dozvoljeno …

Read More »

Da li je Kur’an falsifikovan?

Pitanje: U toku predavanja, spomenuli ste odlomak iz 17. sure (poglavlja), koji glasi: “Reci: “Kad bi se svi ljudi i džini udružili da sačine jedan ovakav Kur’an, oni, takav kao što je on, ne bi sačinili.” (Kur’an, poglavlje Noćno putovanje, odlomak 88.) Međutim, Taberi u svojoj Istoriji u 6. tomu …

Read More »

Zašto se muslimani mole pet puta dnevno?

Pitanje: Zahvaljujem se mojim prijateljima muslimanima koji su me doveli na ovo divno predavanje, iako sam katolik. Imam dva pitanja. Kako treba da izgleda pravi musliman? I možete li da mi objasnite zašto u hrišćanstvu ne postoji naredba da se obavlja molitva pet puta dnevno? Odgovor: Ako slediš Božije naredbe …

Read More »

Odnos novog muslimana prema roditeljima nemuslimanima

Pitanje: Jedna devojka je nedavno prihvatila Islam. Njeni roditelji su hrišćani. Oni traže od nje da sa njima ide u crkvu. Ako odbije, imaće porodičnih problema. Može li ići sa njima u crkvu, samo da ne bi narušila dobre odnose sa roditeljima? Odgovor: Islam naređuje muslimanima da budu veoma poslušni …

Read More »