Home / Tekst / Pitanja i odgovori (page 4)

Pitanja i odgovori

Da li je Kur’an Božija objava ili Sotonin rukopis? – dr. Zakir Naik

Zabluda: Kur’an nije Božija Knjiga, već sotonin rukopis! Odgovor: Isto su i mekanski pagani govorili Muhammedu, neka su Božiji mir i blagoslov nad njim, optužujući ga da ne dobija objavu od Boga, već od šejtana (sotone). Allah Uzvišeni kaže: On je, zaista, Kur’an plemeniti u Knjizi brižljivo čuvanoj – dodirnuti …

Read More »

Da li se islam širio pomoću sablje? – dr. Zakir Naik

Zabluda: Kako to da vi islam nazivate verom mira, kada je on širen sabljom!? Odgovor: Vrlo često neki nemuslimani tvrde da islam ne bi imao ovoliki broj sledbenika širom sveta, da nije širen silom. U nekoliko tačaka, objasniću da je daleko od toga da je islam širen silom. Islam je …

Read More »

Ko su jevreji i hrišćani koji će ući u Džennet (Raj)?

Pitanje: Kako da spojimo između Allahovog (Božijeg) govora: „One koji su verovali, pa i one koji su bili Jevreji, hrišćani, i Sabijci – one koji su u Allaha i u onaj svet verovali i dobra dela čineli – doista čeka nagrada od Gospodara njihova; ničega se oni neće bojati i …

Read More »

Da li sadaka čuva čovjeka od nedaće, ima li to osnove u vjerskim izvorima?

Pitanje: U narodu postoji izreka da sadaka čuva čovjeka od nedaće, ima li to osnove u vjerskim izvorima? Odgovor: Postoji nekoliko predaja koje potvrđuju da sadaka i dobra djela štite od nedaća. Enes b. Malik, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Uistinu milostinja gasi srdžbu Gospodara …

Read More »

Koji je smisao mog postojanja?

U vremenu kada sve manje poznajemo sebe i smisao svoga postojanja, rađaju se mnoge duševne bolesti koje polahko ali sigurno nanose štetu i zdravoj populaciji. Uzrok ovakvih bolesti upravo je nedovoljno poznavanje samog sebe i nemogućnost da se spozna smisao našeg postojanja! Čovjek od davnina traga za odgovorima na pitanja …

Read More »

“70.000 ljudi će ući u Džennet bez polaganja računa.’”

Pitanje: U Buharijevom Sahihu zabilježen je hadis u kojem se navodi da će u Džennet ući sedamdeset hiljada ljudi. Broj ljudi u prve tri generacije otprilike iznosi sedamdeset hiljada. Da li postoji i drugo tumačenje ovoga hadisa? Odgovor: Poštovani brate, možda si mislio na hadis o sedamdeset hiljada osoba koje …

Read More »

Kako da nemusliman postane musliman?

Odgovor: Uzvišeni Allah naredio je Poslaniku, ﷺ, da poziva ljude u islam, da ih poziva u obožavanje Uzvišenog Stvoritelja, Jednog, Jedinog. Resulullah, ﷺ, odazvao se ovoj Allahovoj, dželle šanuhu, naredbi i pozivao ljude da posvjedoče da nema drugog boga osim Allaha i da je Muhammed, ﷺ, Njegov rob i Njegov …

Read More »

Hoće li Allah oprostiti sve grijehe onome ko prihvati islam?

Pitanje: Želim prihvatiti islam, ali me tišti to što sam mnogo griješio, pa vas pitam: da li će Allah oprostiti sve grijehe onome ko prihvati islam svjedočeći da nema boga osim Allaha i da je Muhammed, ﷺ, Njegov poslanik? Odgovor: Prihvatanjem islama brišu se svi grijesi koje je čovjek do …

Read More »

Koliko je trajalo stvaranje nebesa i Zemlje po Kur’anu?

 Zabluda hrišćanskih misionara: Kur’an na nekoliko mesta kaže da su nebesa i Zemlja stvoreni za 6 dana, ali u suri (poglavlju) Fussilet stoji da su nebesa i Zemlja stvoreni za 8 dana. Zar to nije kontradikcija? Isti ajet (odlomak) navodi da je Zemlja stvorena za 6 dana, a da su …

Read More »