Home / Tekst / Pitanja i odgovori (page 6)

Pitanja i odgovori

Zašto je Bog neke ljude stvorio hendikepiranim?

Pitanje: Pitanje prenosim od svog prijatelja. On je invalid, rođen je hendikepiran. Postoji li neki kur’anski odlomak ili izreka poslanika Muhammeda o tome zašto Allah (Bog) stvara hendikepirane ljude? Odgovor: Odgovor na pitanje koje ste postavili se nalazi u Časnome Kur’anu: “Onaj Koji je dao smrt i život da bi …

Read More »

Da li je dozvoljeno da musliman oženi jevrejku ili hrišćanku?

Odgovor: Muslimanu je dozvoljeno da se oženi sa jevrejkom ili hrišćankom, ukoliko se ispune određeni uslovi. Uzvišeni Allah (Bog) kaže: …čestite vernice su vam dozvoljene, i čestite kćeri onih kojima je data Knjiga pre vas. (Kur’an, poglavlje Trpeza, odlomak 5) Na osnovu navedenog odlomka, većina učenjaka smatra da je dozvoljeno …

Read More »

Da li je Kur’an falsifikovan?

Pitanje: U toku predavanja, spomenuli ste odlomak iz 17. sure (poglavlja), koji glasi: “Reci: “Kad bi se svi ljudi i džini udružili da sačine jedan ovakav Kur’an, oni, takav kao što je on, ne bi sačinili.” (Kur’an, poglavlje Noćno putovanje, odlomak 88.) Međutim, Taberi u svojoj Istoriji u 6. tomu …

Read More »

Zašto se muslimani mole pet puta dnevno?

Pitanje: Zahvaljujem se mojim prijateljima muslimanima koji su me doveli na ovo divno predavanje, iako sam katolik. Imam dva pitanja. Kako treba da izgleda pravi musliman? I možete li da mi objasnite zašto u hrišćanstvu ne postoji naredba da se obavlja molitva pet puta dnevno? Odgovor: Ako slediš Božije naredbe …

Read More »

Odnos novog muslimana prema roditeljima nemuslimanima

Pitanje: Jedna devojka je nedavno prihvatila Islam. Njeni roditelji su hrišćani. Oni traže od nje da sa njima ide u crkvu. Ako odbije, imaće porodičnih problema. Može li ići sa njima u crkvu, samo da ne bi narušila dobre odnose sa roditeljima? Odgovor: Islam naređuje muslimanima da budu veoma poslušni …

Read More »

Da li po Kur’anu Isus ima božansku prirodu?

Zabluda: Vaš Kur’an kaže da je Isus Kelimetullah – Allahova reč i Ruhullah – Allahov duh. Ovim rečima Kur’an upućuje na Isusovu božansku prirodu. Odgovor: Časni Kur’an kaže u suri (poglavlju) Ali Imran (45): A kada meleki (anđeli) rekoše: „O Merjema, Allah (Bog) te raduje sinom koji je Rečju od …

Read More »

Viza za ulazak u Mekku i Medinu – dr. Zakir Naik

Pitanje: Zašto je nemuslimanima zabranjen ulazak u svete gradove – Mekku i Medinu? Zar to nije diskriminacija?! Istina je da je nemuslimanima, po šerijatu, zabranjen ulazak u Mekku i Medinu. U sljedećih nekoliko tačaka, objasnit ću koji je razlog tome. Svugdje ima mjesta sa ograničenim pristupom Ja sam stanovnik Indije. Ipak, …

Read More »

Šta znače skraćenice u Kur’anu? – dr. Zakir Naik

 Zabluda: Skraćenica elif lam mim je nerazumljiva i ne može da bude od Boga. Odgovor: Elif Lam Mim, Ja Sin, Ha Mim su poznate kao skraćenice. Arapska abeceda ima dvadeset devet slova (ukoliko elif i hemze smatramo posebnim slovima), a u Časnom Kur’anu dvadeset devet sura počinje nekom od skraćenica. …

Read More »