Home / Tekst / Pitanja i odgovori (page 6)

Pitanja i odgovori

Da li po Kur’anu Isus ima božansku prirodu?

Zabluda: Vaš Kur’an kaže da je Isus Kelimetullah – Allahova reč i Ruhullah – Allahov duh. Ovim rečima Kur’an upućuje na Isusovu božansku prirodu. Odgovor: Časni Kur’an kaže u suri (poglavlju) Ali Imran (45): A kada meleki (anđeli) rekoše: „O Merjema, Allah (Bog) te raduje sinom koji je Rečju od …

Read More »

Viza za ulazak u Mekku i Medinu – dr. Zakir Naik

Pitanje: Zašto je nemuslimanima zabranjen ulazak u svete gradove – Mekku i Medinu? Zar to nije diskriminacija?! Istina je da je nemuslimanima, po šerijatu, zabranjen ulazak u Mekku i Medinu. U sljedećih nekoliko tačaka, objasnit ću koji je razlog tome. Svugdje ima mjesta sa ograničenim pristupom Ja sam stanovnik Indije. Ipak, …

Read More »

Šta znače skraćenice u Kur’anu? – dr. Zakir Naik

 Zabluda: Skraćenica elif lam mim je nerazumljiva i ne može da bude od Boga. Odgovor: Elif Lam Mim, Ja Sin, Ha Mim su poznate kao skraćenice. Arapska abeceda ima dvadeset devet slova (ukoliko elif i hemze smatramo posebnim slovima), a u Časnom Kur’anu dvadeset devet sura počinje nekom od skraćenica. …

Read More »

Od čega je stvoren čovek? – dr. Zakir Naik

Zabluda: Da li je čovek stvoren od semene tečnosti ili od zemlje? Kur’an na jednom mestu kaže da je čovek stvoren od kapi semena koje se ubaci, a na drugom da je stvoren od prašine. Ove teze su kontradiktorne. Kako ćete naučno da dokažemo da je čovek stvoren od prašine? …

Read More »

Koja je uloga Isusa u islamu?

Pitanje: Koje su dužnosti i funkcije Isusa, neka je mir na njega, kao Mesije u islamu. Neki hrišćani, protivnici islama, su me upitali to pitanje i ja nisam znao odgovor. Odgovor:  Zahvala pripada Bogu, Isus, neka je mir na njega, ima dve uloge: 1. Prva njegova uloga je pre nego …

Read More »

Koja je mudrost Božijeg stvaranja Isusa bez oca?

Pitanje: U čemu je mudrost stvaranja Isusa sina Marijinog bez oca? Odgovor: Zahvala pripada Bogu, Rekao je šejh (učenjak) Šankiti: „…Od mudrosti Božijeg stvaranja Isusa posredstvom žene bez muškarca, jeste da učini to čudom za ljude, to jest očitim znakom koji upućuje na savršenost Božije moći, i da On Uzvišeni …

Read More »

Da li u Kur’anu postoji matematička greška? – dr. Zakir Naik

Zabluda: Autor Kur’ana ne zna matematiku! – Prema Aronu Šuriju, u Kur’anu postoji jedna matematička greška. Ako saberete sve delove nasledstva koje se deli među naslednicima – što se spominje u 4. poglavlju, 11. i 12. ajet – dobija se više od jedne celine (preko 100%). Autor Kur’ana, očigledno, ne …

Read More »