Home / Tekst / Pitanja i odgovori / Viza za ulazak u Mekku i Medinu – dr. Zakir Naik

Viza za ulazak u Mekku i Medinu – dr. Zakir Naik

Pitanje: Zašto je nemuslimanima zabranjen ulazak u svete gradove – Mekku i Medinu? Zar to nije diskriminacija?!

Istina je da je nemuslimanima, po šerijatu, zabranjen ulazak u Mekku i Medinu. U sljedećih nekoliko tačaka, objasnit ću koji je razlog tome.

Svugdje ima mjesta sa ograničenim pristupom

Ja sam stanovnik Indije. Ipak, nije mi dozvoljeno ući u neka naselja u Indiji, kao što su, naprimjer, neka naselja od baraka. Svaka zemlja na svijetu ima neke oblasti u kojima nije dozvoljen ulazak običnim stanovnicima te zemlje. Samo oni ljudi koji su pripadnici vojske ili su na neki način povezani sa državnom vojnom odbranom imaju slobodan pristup vojnim naseljima od baraka.

Isto tako, islam je univerzalna religija za svakog inasana na svijetu. „Naselja od baraka“, u islamu, su sveti gradovi – Mekka i Medina. Samo oni koji su pripadnici islama i angažiraju se u njegovoj odbrani, tj. muslimani, imaju propusnicu za ulazak u Mekku i Medinu.

Ne bi bilo logično da se obični građanin države buni i bori protiv ograničenog pristupa vojnim bazama. Isto tako, nije pristojno da se nemuslimani bune i bore protiv zabrane ulaska u Mekku i Medinu.

Kako izgleda viza za ulazak u Mekku i Medinu?

  1. Kad god neko želi putovati u neku stranu zemlju, prvo što treba učiniti je da podnese zahtjev za izdavanje vize, tj. zahtjev za dozvolu ulaska u tu zemlju. Svaka država ima posebne uvjete, pravila i zahtjeve da bi viza bila izdata. Sve dok se ta pravila ne zadovolje, viza ne može biti izdata.
  2. Jedna od zemalja koje imaju najstrožiji vizni režim su Sjedinjene Američke Države, naročito pri izdavanju viza stanovnicima “trećeg svijeta”. Amerika zahtjeva da se ispuni veliki broj zahtjeva prije nego što se dozvoli izdavanje vize.
  3.  Kad sam otišao u Singapur, morao sam potpisati njihov imigracioni formular, u kome stoji:Za dilere drogom slijedi smrtna kazna.Ako želim posjetiti Singapur, moram poštivati njihova pravila i zakone. Ne mogu se pravdati riječima da je smrtna kazna varvarski čin. Samo onda kad prihvatim sve njihove zahtjeve i uvjete – bit će mi dozvoljen ulazak u njihovu zemlju.
  4.  Viza, osnovni uvjet koji važi za sve ljude na svijetu koji žele ući u Mekku i Medinu, jeste da izgovore sljedeće riječi: LA ILAHE ILLALLAH, MUHAMMEDUN RESULULLAH!/Nema božanstva osim Allaha i Muhammed je Allahov poslanik.

Iz knjige: Odgovori na zablude o islamu I, El-Kelimeh, 2009.

About irfan

Pogledaj takođe

3. Pitaj daiju

Pred vama je treći dio serijala (pitanja i odgovora): PITAJ DAIJU sa FB stranice Predaje …