Home / Tekst / Pitanja i odgovori (page 8)

Pitanja i odgovori

Da li je Sotona pali anđeo? – dr. Zakir Naik

 Da li je Iblis (Sotona) anđeo ili džin (biće stvoreno od plamena vatre)?  Događaji u kojima su spomenuti Iblis (Sotona) i meleki (anđeli) Priča o Adamu i Iblisu se spominje na više mesta u Kur’anu, gde Bog kaže:  Kada rekosmo anđelima: “Poklonite se Adamu!” – oni se pokloniše, ali Iblis …

Read More »

Da li je Marija Aronova (Harunova) sestra? – dr. Zakir Naik

Zabluda: U Kur‘anu stoji da je Marija Aronova (Harunova, neka je Bog zadovoljan njim) sestra. Muhammed, koji je napisao Kur‘an, nije znao razliku između Mirjam, Aronove sestre, i Marije, Isusove majke, iako vremenska udaljenost između njih dve iznosi preko hiljadu godina. Reč sestra u semitskim jezicima U semitskim jezicima, reč …

Read More »

Da li je Isus bio jevrej?

Pitanje: Da li muslimani veruju da je Isus (Isa), neka je mir na njega, bio jevrej? Obzirom da je u Novom zavetu spomenuto da je Isus bio od jevreja. Odgovor: Zahvala pripada Bogu, Isus (Isa) sin Marijin (Merjemin), neka je na njega mir, jedan je od časnih Božijih verovesnika, i …

Read More »

Da li je današnji Kur’an promenjen? – dr. Zakir Naik

Zabluda: Kur’an koji vi, muslimani, danas imate nije originalni Kur’an, već Osmanov. Odgovor: Jedan od najčešćih mitova u vezi sa Časnim Kur’anom jeste optužba na račun Osmana, neka je Bog zadovoljan sa njim, koji je bio treći pravedni halifa (vladar) i koji je prikupio kur’anski tekst u jednu zbirku, optužuju …

Read More »