Home / Tekst / Pitanja i odgovori / Da li Kur’an kaže da je Isus razapet a zatim vaskrsnuo? – dr. Zakir Naik

Da li Kur’an kaže da je Isus razapet a zatim vaskrsnuo? – dr. Zakir Naik

Zabluda: Čak i Kur’an spominje, u suri Merjem (Marija), da je Isus Hrist umro i da je posle toga vaskrsnuo!

Šta piše u Kur’anu?

U suri Merjem (odlomak 33.) stoji da je Isus rekao:

„I neka je mir nada mnom na dan kada sam se rodio i na dan kada budem umro i na dan kada budem iz mrtvih ustajao!“

Časni Kur’an kaže: … na dan kada budem umro, a ne: na dan kada sam umro. Kur’anski izraz je u futuru, a ne u perfektu. Razlika je očigledna.

Isus je živ uzdignut

Časni Kur’an kaže u suri (poglavlju) En-Nisa (157-158):

 …i zbog reči njihovih: “Mi smo ubili Mesiha, Isusa, sina Merjemina, Allahova poslanika: “… A nisu ga ni ubili ni razapeli, već im se pričinilo. Oni koji su se o njemu u mišljenju razilazili, oni su sami o tome u sumnji bili; o tome nisu ništa pouzdano znali, samo su nagađali; a sigurno je da ga nisu ubili, već ga je Allah uzdigao Sebi. A Allah je Silan i Mudar.

Odlomak iz knjige ”Odgovori na zablude o islamu” – Dr. Zakir Naik

About pozivistine

Pogledaj takođe

3. Pitaj daiju

Pred vama je treći dio serijala (pitanja i odgovora): PITAJ DAIJU sa FB stranice Predaje …