Home / Tekst / Pitanja i odgovori (page 2)

Pitanja i odgovori

Da li islam promoviše nasilje?

Nekoliko kur’anskih ajeta (odlomaka) se često pogrešno tumači u kontekstu mita o islamu kao religiji koja poziva sledbenike na nasilje i ubijanje svih koji joj ne pripadaju. Sledeći ajet (odlomak)  iz sure (poglavlja) Et-Tevbe (Pokajanje) je veoma često citiran u kontekstu kritikovanja islama, s ciljem dokazivanja da islam promoviše nasilje, …

Read More »

Da li Isus u Kur’anu ima božansku prirodu?

Odgovori na zablude hrišćanskih misionara Zabluda: Vaš Kur’an kaže da je Isus Kelimetullah – Reč od Allaha i Ruhullah – Allahov duh. Ovim rečima Kur’an upućuje na Isusovu božansku prirodu. Isus je reč koju je Bog dao, a ne reč u koju se Bog pretvorio Časni Kur’an kaže u suri …

Read More »

Da li muslimani obožavaju Kabu? – dr. Zakir Naik

 Zabluda: Ako je islam tako strogo protiv idolopoklonstva, zašto onda muslimani obožavaju Kabu i padaju ničice pred njom u toku molitve(namaza)? Odgovor: Kaba je samo kibla, tj. smer u kome se muslimani okreću tokom svojih molitvi. Važno je napomenuti da, iako se muslimani u molitvi okreću prema Kabi, to nikako …

Read More »

Zašto je u islamu dozvoljena poligamija? – dr. Zakir Naik

Zašto je muslimanu dozvoljeno da ima više od jedne žene? DEFINICIJA POLIGAMIJE Poligamija je brak u kome jedan čovek ima više od jedne žene. Za razliku od poligamije, poliandrija je tip braka u kome žena ima više supruga. U islamu, poligamija je dozvoljena, a poliandrija apsolutno zabranjena. Sada da pređemo …

Read More »

Zašto je u islamu zabranjeno svinjsko meso? – dr. Zakir Naik

KUR’AN ZABRANJUJE SVINJETINU Kur’an spominje zabranu konzumiranje svinjetine na četiri mesta: u poglavlju Krava, 173. odlomak; u poglavlju Trpeza, 3. odlomak; u poglavlju Stoka, 145. odlomak i u poglavlju Pčele, 115. odlomak. Zabranjuje vam se strv, i krv, i svinjsko meso, i ona životinja koja je zaklana u nečije drugo …

Read More »

Zašto su muslimani podeljeni na sekte i različite pravne škole?

Pitanje: Ako svi muslimani na svetu veruju u jedan isti Kur’an, otkud ovoliki broj sekti i različitih pravnih škola u islamu?   MUSLIMANI BI TREBALO DA BUDU JEDINSTVENI Činjenica je da su muslimani danas podeljeni po raznim kriterijumima. Tragedija je u tome što u Islamu za tu podelu uopšte ne …

Read More »