Home / Tekst / Pitanja i odgovori / Zašto islam zabranjuje konzumiranje alkohola? – dr. Zakir Naik

Zašto islam zabranjuje konzumiranje alkohola? – dr. Zakir Naik

Alkohol je oduvek bio izvor zla u svakom društvu. Alkohol i dalje odnosi bezbrojne ljudske žrtve, donosi siromaštvo i nevolje milionima ljudi širom sveta. Alkohol je ključni problem sa kojim se mnoga društva suočavaju. Statistički podaci o porastu stope kriminala, sve veći broj mentalnih bolesti i milioni razbijenih porodica širom sveta nemi su svedoci destruktivnog delovanja alkohola.

 

ZABRANA ALKOHOLA U KUR’ANU

Časni Kur’an sledećim ajetom (odlomkom) zabranjuje konzumiranje alkohola:

O vernici, vino i kocka i kumiri i strelice za gatanje odvratne su stvari, šejtanovo (sotonino) delo; zato se toga klonite, da biste postigli što želite. (Kur’an, poglavlje: Trpeza, ajet 90.)

ZABRANA ALKOHOLA U BIBLIJI

Biblija zabranjuje konzumiranje alkohola sledećim stihovima:

Vino je podsmevač, žestoko piće bukač, i ko se njima odaje, neće steći mudrosti. (Biblija, Psalmi, Izreke 20:1)

I ne opijajte se vinom, jer u tome leži propast. (Biblija, Poslanice apostola Pavla, Poslanica Efenižanima, 5:18.)

ALKOHOL NAPADA CENTAR ZA KONTROLU

U ljudskom mozgu postoji centar koji je zadužen za kontrolu ponašanja. Taj centar sprečava čoveka da uradi stvari koje on, inače, smatra lošima. Na primer, u normalnim okolnostima, ni jedan čovek se roditeljima i starijima ne obraća psovkama i drugim ružnim rečima. Ako čovek oseti “zov prirode”, njegov centar za kontrolu mu nikad neće dozvoliti da vrši nuždu pred drugim ljudima, već će da upotrebi toalet.

 Kada čovek pije alkohol, centar za kontrolu ponašanja biva napadnut i oslabljen. Upravo je to razlog zbog kojeg ćete pijanog čoveka da nađete da se prepušta ponašanju koje je potpuno nekarakteristično za njega. Na primer, videćete da se pijan čovek često obraća roditeljima ružnim govorom i psovkama, i uopšte ne shvata da je loše to što priča. Neki uriniraju na javnim mestima, neki čak u svojoj odeći. Ne mogu ni da pričaju, niti da hodaju kako treba. Često se jako rđavo ponašaju.

 

SLUČAJEVI PRELJUBE, SILOVANJA, INCESTA I AIDS-A NAJČEŠĆE SE VEŽU ZA ALKOHOLIČARE

Prema Nacionalnom Birou za Istraživanje Kriminalnih Aktivnosti (u okviru sudskog odela u Sjedinjenim Američkim Državama), samo u 1996. godini svakog dana se dešavalo u proseku 2.713 slučaja silovanja. Prema statistici, većinu slučajeva silovanja su počinili ljudi pod uticajem opojnih sredstava. Isti je slučaj i kod brakolomstva.

Prema statistikama, 8% Amerikanaca počini incest, drugim rečima – svaka 12. ili 13. osoba u Americi učestvuje u incestu. Skoro svi slučajevi incesta se dešavaju kada su jedan ili oba učesnika u incestu pod delovanjem opojnih sredstava.

SVI ALKOHOLIČARI SU U POČETKU BILI “UMERENI”

Mnogi se brane argumentima da alkoholna pića piju uvek u “umerenim količinama”. Pravdaju se time da popiju samo po dva-tri pića, da imaju samokontrolu i nikada se ne opijaju. Istraživanja su dokazala da je svaki alkoholičar započeo “karijeru” kao “umeren alkoholičar”. Ni jedan alkoholičar ni pijanica nije započeo da pije alkohol sa namerom postanka notornog pijanca. Ni jedan “umereni” ne može reći za sebe da već mnogo godina pije alkohol u vrlo malim količinama, da ima toliku samokontrolu da se nikada u životu nije napio!

KO SE JEDNOM NAPIJE I URADI NEŠTO SRAMOTNO TO ĆE GA PRATITI DOK JE ŽIV

Zamislite da spomenuti “umereni” alkoholičar izgubi samokontrolu samo jednom u životu i baš tada, u tom stanju, počini silovanje ili incest. Čak i da se kasnije pokaje, normalna osoba će da oseća teret i grižu savest sve dok je živa. Osoba koja počini zlo, ali i njena žrtva, osećaće tegobu toga sve dok su živi.

NoAlcohol

ZABRANA ALKOHOLA U HADISU

Od Božijeg Poslanika, Muhammeda, neka su Božiji mir i blagoslov nad njim, se prenose sledeći hadisi (citati):

– U Sunnenu Ibn Madždže, treći tom, Knjiga stvari koje opijaju, poglavlje 30, hadis broj 3.371:

,,Alkohol je majka svih zala i najsramotnije delo.”

– U Sunnenu Ibn Madždže, treći tom, Knjiga stvari koje opijaju, poglavlje 30, hadis broj 3.392:

Sve što opija u velikim količinama; zabranjeno je i u najmanjim količinama.”

Ovo je dokaz protiv onih koji kažu da “koji gutljaj ne škodi”.

– Ne samo oni koji piju alkohol već i oni koji na bilo koji način, direktno ili indirektno, pomažu u činjenju ovog greha prokleti su od Boga.

U Sunnenu Ibn Madždže, treći tom, Knjiga stvari koje opijaju, poglavlje 30, hadis broj 3.380 stoji:

Prenosi se od Enesa, Bog bio zadovoljan njim, da je Allahov Poslanik, neka su Božiji mir i blagoslov nad njim, rekao: ,,Allahovo prokletstvo je na deset ljudi zbog alkohola: na onoga koji ga sprema, onoga za koga se sprema, onoga ko ga pije, onoga ko ga nosi, onoga kome se nosi, onoga ko ga toči, onoga ko ga prodaje i onoga ko na tome zarađuje, onoga ko ga kupuje i onoga od koga se kupuje.”

BOLESTI POVEZANE SA ALKOHOLOM

Mnogo je naučnih razloga za zabranu svih stvari koje opijaju, između ostalog i alkohola. Statistički podaci pokazuju da od pojedinačnih uzročnika smrti širom sveta prvo mesto zauzima konzumiranje alkohola. Ogroman broj ljudi svakog dana umre samo zbog konzumiranja alkohola.

Nema potrebe da zalazim u detaljna objašnjenja svih štetnih posledica konzumiranja alkohola, pošto je većina njih svima poznata. Ovo je lista od nekoliko najpoznatijih bolesti uzrokovanih alkoholizmom:

1) Ciroza jetre je jedna od najpoznatijih bolesti koje izaziva alkohol.

2) Rak jednjaka, rak creva, rak kičme, rak jetre, itd.

3) Esophagitis, gastritis, pancreatitis i hepatitis su, takođe, povezani sa alkoholom.

4) Bolesti srca, visok krvni pritisak, koronarna arteraskleroza, angina i srčani udari su povezani sa konzumiranjem velikih količina alkohola.

5) Apopleksija, razni napadi i mnoge vrste paraliza su povezani sa konzumiranjem alkohola.

6) Periferna neuropatija, atrofija moždane kore, atrofija malog mozga – su vrlo poznate posledice konzumiranja alkohola.

7) Virnike – Korsakoff sindrom sa gubitkom sećanja skorašnjih događaja, konfabulacije i slabljenje sećanja starih događaja, uz različite vrste paralize – nastaju usled nedostatka tiamina, zbog konzumiranja alkohola.

8) Beriberi i ostali nedostaci nisu retki među alkoholičarima.Čak se i pellagra javlja kod alkoholičara.

9) Delerium Tremens je ozbiljna komplikacija koja se javlja uz rekurentne infekcije nakon alkoholizma ili postoperativno.

Takođe, javlja se tokom apstinencije kao povratni efekat odvikavanja od alkoholizma ili droge. Komplikacije su toliko ozbiljne da dovode do smrti pacijenta koji se leči, čak i u dobro opremljenim zdravstvenim centrima.

10) Brojni endokrini poremećaji se dovode u vezu sa alkoholizmom, počev od miksodemije, pa do hipertireoze (prekomerna aktivnost štitne žlezde, prim. prev.). Ovde spada i Kušingova bolest.

11) Hematoliški poremećaji su brojni i ozbiljni. Svakako, nedostatak folne kiseline je najčešća posledica konzumiranja alkohola, koja na kraju dovodi do makrotičke anemije.

12) Trombocitopenija i druge bolesti krvnih zrnaca nisu retka pojava među alkoholičarima.

13) Često upotrebljavana tableta metronidazol jako loše deluje u sudejstvu sa alkoholom.

14) Rekurentne infekcije su vrlo česta pojava kod hroničnih alkoholičara. Otpornost organizma da se brani od bolesti zavisi od ponovnog uzimanja alkohola.

15) Infekcije pluća su vrlo česta pojava kod alkoholičara. Zapaljenje pluća, emfizem (nagomilavanje vazduha u tkivima, naročito ispod kože) i plućna tuberkuloza su uobičajena pojava za alkoholičare.

16) Nakon opijanja alkoholom, pijana osoba najčešće povraća. Pri tom, refleksi kašlja, koji deluju zaštitno – su paralizovani. Zbog toga se lako može desiti da sadržaj povraćanja uđe u pluća i prouzrokuju pneumoniju (zapaljenje pluća), i zagnojenje unutar pluća. U pojedinim slučajevima, to može dovesti do gušenja i smrti.

17) Loše posledice konzumiranja alkohola od strane žena zaslužuju posebnu pažnju. Žene su zbog alkohola podložnije cirozi jetre od muškaraca. Konzumiranje alkohola u  toku trudnoće višestruko negativno deluje na fetus. Sindrom oštećenja fetusa zbog alkohola sve se češće i češće sreće u medicinskoj praksi.

18) Razna obolenja kože, takođe, su povezana sa konzumiranjem alkohola.

19) Ekcem, ćelavost, distrofija, infekcije oko noktiju i angularnia stomatitis (upala usne duplje) – sve su to česte pojave među alkoholičarima.

 

ALKOHOLIZAM JE BOLEST

Lekari su u poslednje vreme postali liberalniji po pitanju alkoholizma i posmatraju ga kao bolest a ne kao zavisnost i predanost alkoholu. Islamska Istraživačka Organizacija je objavila pamflet u kome stoji:

Ako je alkohol bolest, to je onda bolest :

– koja se prodaje u flašama,

– koja se reklamira u novinama,  časopisima, na radiju i televiziji,

– koja ima licencu za izvoz i širenje,

– koja vladama država donosi prihode,

– koja uništava porodični život i pospešuje kriminal,

– koja se ne prenosi preko virusa i zaraznih mikroorganizama.

ALKOHOLIZAM NIJE BOLEST, VEĆ ĐAVOLOV RUČNI RAD

Uzvišeni Allah nam je iz Svoje milosti ukazao na opasnost ove đavolove zamke. Islam se naziva dinul-fitr, tj. vera ljudske prirode. Sve njegove naredbe su u skladu sa ljudskom prirodom. Alkohol je devijacija od normalne prirode čoveka, ali i prirode društva. Alkohol čoveka spušta na nivo koji je ispod nivoa životinje, ma koliko se ljudi hvalili svojom superiornošću nad životinjama. Zbog svega toga, alkohol je, po islamu, strogo zabranjen.

 

Odlomak iz knjige ”Odgovori na zablude o islamu” – Dr. Zakir Naik

About pozivistine

Pogledaj takođe

3. Pitaj daiju

Pred vama je treći dio serijala (pitanja i odgovora): PITAJ DAIJU sa FB stranice Predaje …