Home / Tekst / Pitanja i odgovori / Zašto po islamskom zakonu žena nasleđuje duplo manje imovine od muškaraca? – dr. Zakir Naik

Zašto po islamskom zakonu žena nasleđuje duplo manje imovine od muškaraca? – dr. Zakir Naik

PITANJE NASLEDSTVA U KUR’ANU

Časni Kur’an daje specifične i detaljne upute koje se tiču raspodele zaostavštine među zakonskim naslednicima. Kur’anski ajeti (odlomci) koji govore o nasledstvu su sledeći:

– poglavlje Al-Bekara, ajet 180;

– poglavlje Al-Bekara, ajet 240;

– poglavlje An-Nisa’, ajeti 7-9;

– poglavlje An-Nisa’, ajet 19;

– poglavlje An-Nisa’, ajet 33;

– poglavlje El-Maida, ajeti 106-108.

SPECIFIČNA PODELA NASLEDSTVA MEĐU RODBINOM

U Kur’anu se nalaze tri ajeta koji detaljno objašnjavaju način podele nasledstva među rodbinom:

Allah vam nalaže u vezi sa decom vašom da muškom pripadne koliko dvojem ženske dece. A ako bude ženske dece više od dvoje, njima pripadaju dve trećine onoga što je ostavio, a ako je samo jedna, pripada joj polovina. A roditeljima, svakome posebno, pripada šestina od onoga što je ostavio, ako ima dete. A ako ne bude imao dece, i naslede ga roditelji, onda njegovoj majci pripada trećina. A ako ima braće, onda njegovoj majci pripada šestina pošto se izvrši oporuka koju je ostavio, ili podmiri dug. Vi ne znate ko vam je bliži po koristi, roditelji vaši ili sinovi vaši. To je Božija zapoved, a Bog, doista, sve zna i mudar je!

Vama pripada polovina od onoga što ostave žene vaše, ako ne budu imale deteta; a ako budu imale dete, vama pripada četvrtina onoga što one ostave, pošto se izvrši oporuka koju ostave, ili podmiri dug; njima pripada četvrtina onoga što vi ostavite ukoliko ne budete imali dete, a ako budete imali dete, njima pripada osmina onoga što vi ostavite nakon što se izvrši oporuka koju ostavite, ili podmiri dug. A ako se muškarac ili žena budu nasleđivali od dalje rodbine i budu imali brata ili sestru, onda će svako od njih dvoje dobiti šestinu; ako ih bude više, oni onda zajednički učestvuju u trećini, pošto se izvrši oporuka koja je ostavljena, ili podmiri dug, ne oštećujući time bilo koga. To je oporuka od Boga, a Bog sve zna i blag je. (Kur’an, poglavlje: An-Nisa’, ajeti 11-12.)

Oni traže od tebe tumačenje. Reci: ‘Allah će vam kazati propis o kefali: ako neko umre i ne bude imao deteta, a ima sestru, njoj – polovina njegove ostavštine pripada, a on će naslediti nju ako ona ne bude imala dete; a ako su dve sestre, njima pripadaju dve trećine njegove ostavštine. A ako su oni braća i sestre, onda će muškarcu pripasti koliko dvema ženskima. To vam Bog objašnjava, da ne zalutale. A Bog zna sve. (Kur’an, poglavlje: An-Nisa’, ajet 176.)

ŽENSKI NASLEDNICI PONEKAD NASLEĐUJU ISTO ILI VIŠE OD MUŠKIH NASLEDNIKA

Žena najčešće nasleđuje polovinu od onoga što nasleđuje muškarac na istom rodbinskom stepenu. Međutim, ovo nije uvek slučaj. Ako pokojnik iza sebe ne ostavi naslednika ni po uzlaznoj ni po silaznoj liniji, a ima brata i sestru po majci – oboje dobijaju po jednu šestinu nasledstva. Ako pokojnik ostavi iza sebe decu i oba roditelja – majku i oca, njih dvoje nasleđuju po jednu šestinu. U nekim slučajevima, žena može naslediti duplo više od muškarca. Ako preseli nerotkinja bez braće i sestara, a iza sebe ostavi samo muža, majku i oca, njen muž nasleđuje polovinu, majka trećinu, a otac šestinu. U ovom slučaju majka nasleđuje duplo više od oca.

 

ŽENSKO NAJČEŠĆE NASLEĐUJE POLOVINU OD ONOGA ŠTO NASLEĐUJE MUŠKARAC

Istina je da, u većini slučajeva, žensko nasleđuje polovinu od onoga što nasleđuje muškarac. To su, na primer, sledeći slučajevi:

– kćerka nasleđuje polovinu onoga što sin nasledi,

– supruga nasleđuje 1/8, a suprug 1/4 u slučaju da je pokojnik imao dece,

– supruga nasleđuje 1/4, a suprug 1/2 ukoliko pokojnik nije imao dece,

– ukoliko pokojnik nije ostavio naslednike po ulaznoj i silaznoj liniji, sestra nasleđuje polovinu od onoga što nasledi brat.

 

 MUŠKARAC NASLEĐUJE VIŠE, JER SNOSI FINANSIJSKU ODGOVORNOST PREMA PORODICI

U ISLAMU, žena nema nikakvih finansijskih obaveza prema porodici. Sve obaveze te vrste snosi muškarac. Pre nego se žena uda, obaveza njenog oca ili brata je da se brine o njenoj odeći, hrani, smeštaju i drugim potrebama. Nakon udaje, ta obaveza prelazi na teret muža ili sina. Islam muškarca smatra odgovornim za ispunjavanje svih finansijskih obaveza prema porodici. Da bi mogao ispuniti sve te obaveze, muškarac, između ostalog, dobija i dvostruko veću količinu nasledstva. Na primer, ako umre otac i ostavi sinu i kćerki u nasledstvo 15.000 dolara, sin nasleđuje 10.000, a kćerka 5.000. Od ovih 10.000 koje je nasledio, sin će morati na svoju porodicu potrošiti skoro sav novac ili ogromnu većinu, recimo 8 hiljada. Nakon podmirenja obaveza, njemu lično ostaće samo 2 hiljade.

S druge strane, kćerka, koja je nasledila 5.000 nema nikakve obaveze ni prema kome, nikome ne mora dati ni jedan cent. Sve što nasledi, ona može zadržati samo za sebe. Šta biste vi želeli: da nasledite 10.000 pa da vam, nakon podmirenja obaveza prema porodici, ostane samo 2.000 ili da nasledite 5.000 i sve zadržite za sebe?

Odlomak iz knjige ”Odgovori na zablude o islamu” – Dr. Zakir Naik

About pozivistine

Pogledaj takođe

3. Pitaj daiju

Pred vama je treći dio serijala (pitanja i odgovora): PITAJ DAIJU sa FB stranice Predaje …