Home / Tekst / Pitanja i odgovori (page 3)

Pitanja i odgovori

Da li Isus u Kur’anu ima božansku prirodu?

Odgovori na zablude hrišćanskih misionara Zabluda: Vaš Kur’an kaže da je Isus Kelimetullah – Reč od Allaha i Ruhullah – Allahov duh. Ovim rečima Kur’an upućuje na Isusovu božansku prirodu. Isus je reč koju je Bog dao, a ne reč u koju se Bog pretvorio Časni Kur’an kaže u suri …

Read More »

Da li muslimani obožavaju Kabu? – dr. Zakir Naik

 Zabluda: Ako je islam tako strogo protiv idolopoklonstva, zašto onda muslimani obožavaju Kabu i padaju ničice pred njom u toku molitve(namaza)? Odgovor: Kaba je samo kibla, tj. smer u kome se muslimani okreću tokom svojih molitvi. Važno je napomenuti da, iako se muslimani u molitvi okreću prema Kabi, to nikako …

Read More »

Zašto je u islamu dozvoljena poligamija? – dr. Zakir Naik

Zašto je muslimanu dozvoljeno da ima više od jedne žene? DEFINICIJA POLIGAMIJE Poligamija je brak u kome jedan čovek ima više od jedne žene. Za razliku od poligamije, poliandrija je tip braka u kome žena ima više supruga. U islamu, poligamija je dozvoljena, a poliandrija apsolutno zabranjena. Sada da pređemo …

Read More »

Zašto je u islamu zabranjeno svinjsko meso? – dr. Zakir Naik

KUR’AN ZABRANJUJE SVINJETINU Kur’an spominje zabranu konzumiranje svinjetine na četiri mesta: u poglavlju Krava, 173. odlomak; u poglavlju Trpeza, 3. odlomak; u poglavlju Stoka, 145. odlomak i u poglavlju Pčele, 115. odlomak. Zabranjuje vam se strv, i krv, i svinjsko meso, i ona životinja koja je zaklana u nečije drugo …

Read More »

Zašto su muslimani podeljeni na sekte i različite pravne škole?

Pitanje: Ako svi muslimani na svetu veruju u jedan isti Kur’an, otkud ovoliki broj sekti i različitih pravnih škola u islamu?   MUSLIMANI BI TREBALO DA BUDU JEDINSTVENI Činjenica je da su muslimani danas podeljeni po raznim kriterijumima. Tragedija je u tome što u Islamu za tu podelu uopšte ne …

Read More »

Zašto se Bog u Kur’anu ponekad obraća u množini? – dr. Zakir Naik

Zabluda: Islam nije monoteistička religija, jer se u Kur’anu za Boga kaže Mi. Odgovor: Islam je strogo monoteistička religija. Svi islamski propisi i temelji verovanja su u skladu sa beskompromisnim monoteizmom. Allah je Jedan i Jedinstven u Svojim imenima i svojstvima. Uzvišeni Allah, na više mesta u Kur’anu za Sebe …

Read More »

Da li postoji život nakon smrti? – dr. Zakir Naik

Kako ćete dokazati postojanje Budućeg sveta, tj. života posle smrti? VEROVANJE U BUDUĆI SVET NIJE BAZIRANO NA SLEPOM UBEĐENJU Mnogi ljudi se čude kako to da neko sa naučnim i logičnim temperamentom može sebi dopustiti da na bilo koji način veruje u život posle smrti. Oni misle da svako ko …

Read More »

Da li je Poslanik Muhammed prepisao Kur’an iz Biblije?

Zabluda: Muhammed je prepisao Kur’an iz Biblije. Odgovor: Mnogi hrišćanski misionari šire zabludu da Muhammed, neka su Božiji mir i blagoslov nad njim, nije bio samo autor Kur’ana već da ga je krao i da je kopirao stihove i ideje iz drugih filozofskih i religijskih knjiga. Poučavao ga je rimski …

Read More »

Koja je najstarija vjera? – dr. Zakir Naik

Zabluda: Hinduizam je najstarija od svih religija, pa je zato najčistija,  najbolja i najpouzdanija religija na svetu. Odgovor: Islam je najstarija vjera Hinduizam nije najstarija religija. Islam je najstarija religija na svetu. Mnogi ljudi su u zabludi kada kažu da je islam star 1400 godina i da je Muhammed, neka …

Read More »