Home / Tekst / Pitanja i odgovori / Zašto se Bog u Kur’anu ponekad obraća u množini? – dr. Zakir Naik

Zašto se Bog u Kur’anu ponekad obraća u množini? – dr. Zakir Naik

Zabluda: Islam nije monoteistička religija, jer se u Kur’anu za Boga kaže Mi.

Odgovor: Islam je strogo monoteistička religija. Svi islamski propisi i temelji verovanja su u skladu sa beskompromisnim monoteizmom. Allah je Jedan i Jedinstven u Svojim imenima i svojstvima. Uzvišeni Allah, na više mesta u Kur’anu za Sebe kaže Mi. Međutim, ovo ne znači da islam zagovara verovanje u više bogova.

Dva tipa množine

U nekoliko jezika postoje dva tipa plurala (množine). Prvi plural je numerički, odnosi se na nešto čija količina je više od jedan. Drugi je plural poštovanja.

a) Kraljica Engleske često kaže mi umesto ja. Ovo je poznato kao kraljevski plural.

b) Radžif Gandi, bivši premijer Indije, imao je običaj na hindu jeziku da kaže: “Želimo da vidimo.” Što je kraljevski plural hindu jezika.

c) Isto tako, kada Uzvišeni Allah govori o Sebi u Kur’anu, koristi arapsku zamenicu „Nahnu“, što znači Mi. Ovo nije numerički plural, već plural poštovanja.

Tevhid, odnosno monoteizam, temelj je islama. Allahova jednoća se na mnogo mesta spominje u Kur’anu. Na primer, u suri Ihlas (Iskrenost):

Reci: “On je Allah (Bog) – jedan!” (Kur’an, Iskrenost, 1)

Odlomak iz knjige ”Odgovori na zablude o islamu” – Dr. Zakir Naik

About pozivistine

Pogledaj takođe

3. Pitaj daiju

Pred vama je treći dio serijala (pitanja i odgovora): PITAJ DAIJU sa FB stranice Predaje …