Home / Tekst / Pitanja i odgovori / Da li muslimani obožavaju Kabu? – dr. Zakir Naik

Da li muslimani obožavaju Kabu? – dr. Zakir Naik

 Zabluda: Ako je islam tako strogo protiv idolopoklonstva, zašto onda muslimani obožavaju Kabu i padaju ničice pred njom u toku molitve(namaza)?

Odgovor:

Kaba je samo kibla, tj. smer u kome se muslimani okreću tokom svojih molitvi. Važno je napomenuti da, iako se muslimani u molitvi okreću prema Kabi, to nikako ne znači da oni zapravo obožavaju Kabu! Muslimani ne obožavaju nikog drugog osim Allaha, i samo se Njemu klanjaju.

U poglavlju Al-Baqara,144, stoji: Mi vidimo kako okrećeš lice svoje prema nebu i Mi ćemo ti sigurno dati da se okrećeš prema kibli koju ti želiš; pa, okreni lice svoje prema Časnom hramu! I gde god bili, lice svoje okrenite prema njemu. Doista oni kojima je dana Knjiga znaju da je to istina od Gospodara njihova. A Allah nije nemaran prema onome što oni rade.

ISLAM GAJI JEDINSTVO

Zamislimo, na primer, da grupa muslimana želi da obavi molitvu. Neki bi se hteli okrenuti prema severu, a neki prema jugu. Da bi muslimani bili jedinstveni u obožavanju Jednog, Istinitog Boga, ma gde bili, od njih se traži da se okreću ka jednoj tački, prema Kabi. Ako musliman živi istočno od Kabe, obaveza mu je okrenuti se prema zapadu. Isto tako, ako živi zapadno od Kabe, obaveza mu je okrenuti se prema istoku.

NA MAPI SVETA, KABA JE U SREDINI

Muslimani su prvi nacrtali mapu sveta. Na toj mapi je jug na gornjoj polovini, a sever na donjoj polovini. Kaba se nalazila na sredini te mape. Kasnije su zapadni kartografi nacrtali novu mapu sveta, sa severom na gornjoj i jugom na donjoj polovini mape. Ipak, hvala Allahu, Kaba je i dalje u centru mape sveta.

TAVAF (KRUŽENJE) OKO KABE POTVRDA JE BOŽIJE JEDNOĆE

Kada muslimani uđu u Mesdžidul-Haram u Mekki, oni obavljaju tavaf, tj. kruženje oko Kabe. Ovaj obred simbolizira jednoću Uzvišenog Stvoritelja. Isto kao što svaki krug ima samo jedan centar, tako i tavaf simbolizira da nema onog koji zaslužuje obožavanje osim Allaha.

OMEROVO PREDANJE

U vezi crnog kamena, hadžerul-esveda, postoji predanje od Omera, istaknutog druga Božijeg Poslanika. Buharija beleži predanje u drugom tomu, Knjiga o hadždžu(hodočašću), poglavlje broj 56, hadis broj 675, da je Omer kazao, obraćajući se crnom kamenu: ,Ja znam da si ti samo običan kamen, ne možeš koristiti, niti štetu naneti. Da nisam video Božijeg Poslanika, da te dodiruje, ni ja te ne bih nikada dodirnuo (niti poljubio)”.

NEKI MUSLIMANI SU SE PELI NA KABU I UČILI EZAN

Još za vreme Božijeg Poslanika, neki ljudi su se peli na Kabu i učili ezan (poziv za molitvu). Neka se zapitaju oni koji optužuju muslimane za obožavanje Kabe: koji to idolopoklonik stoji na idolu kojeg obožava!

Odlomak iz knjige ”Odgovori na zablude o islamu” – Dr. Zakir Naik

About pozivistine

Pogledaj takođe

3. Pitaj daiju

Pred vama je treći dio serijala (pitanja i odgovora): PITAJ DAIJU sa FB stranice Predaje …