Home / Tekst / Pitanja i odgovori / Da li se ime Allah spominje u drugim religijskim knjigama? – dr. Zakir Naik

Da li se ime Allah spominje u drugim religijskim knjigama? – dr. Zakir Naik

Zabluda: Ako je Allah najpodesnije Božije ime, zašto se ne spominje u drugim religijskim knjigama?

Odgovor:

U svetim knjigama skoro svih većih religija nalazi se reč Allah kao jedno od Božijih imena.

Elohim, El, Elah, Alah

U Bibliji, na originalnom hebrejskom jeziku, često se spominje reč Elohim kao Božije ime. Nastavak – im je plural poštovanja. U Bibliji na engleskom jeziku, s komentarom i revizijom sveštenika  C. I. Skofilda, stoji Elah. Reč Elah se alternativno piše kao Alah. Razlika je u pisanju slova L. Muslimani reč Allah pišu s geminacijom, dok je sveštenik Skofild piše s jednim L, ali je čita kao Elah. Hebrejski i arapski jezik su jako srodni, pa se zato mora da se čita kao Allah, a ne kao Elah.

Dok sam išao u školu, učio sam da se reč DO čita kao du, da se reč TO čita kao tu, ali da se reč GO ne čita kao gu, već kao go. Ako pitate: “Zašto je to tako?”, odgovoriće vam: “To je njihov jezik!” Ako sam želeo da položim, morao sam reči da izgovaram kako se izgovaraju, a ne kako se pišu. Isto tako, ispravan izgovor reči ALLAH nije Elah, već Allah!

 

Isus je zapomagao Allah, Allah!

Isus je glasno, plačljivim glasom, zapomagao:  Elaj Elaj, lama sabahtani? Što znači: “Bože moj, Bože moj, zašto si me napustio?” Da li vam ovo zvuči kao: “Jahve, Javhe, zašto si me ostavio?” Da li vam zvuči kao: “Abba, Abba, zašto si me ostavio?” Naravno da ne! Arapski i hebrejski jezik su srodni. Kada ovu rečenicu prevedete na arapski, ona zvuči ovako: Allah, Allah, lima terekteni? Zar nije slično?

Ova Isusova rečenica je sačuvana na originalnom jeziku u svim verzijama Biblije. Biblija je prevedena na preko 2.000 jezika i dijalekata. U svakoj Bibliji, na svakom jeziku, nalazi se reč Allah.

Allah u drugim knjigama

U sikhizmu, jednoj od indijskih religija, Gurananak Sahib naziva Boga imenom Allah. Čak je i u Rig Vedi, jednoj od najsvetijih hindu knjiga, jedno od Božijih svojstava Allah. To svojstvo je spomenuto u Rig Vedi, Druga knjiga, prva himna, 2. stih.

Postoji mnogo Upanišada (jedna od svetih hindu knjiga), a jedan od njih se zove Allo Upanišad, u kome se reč Allah spominje nekoliko puta, kao jedno od Božijih imena.

Odlomak iz knjige ”Odgovori na zablude o islamu” – Dr. Zakir Naik

About pozivistine

Pogledaj takođe

3. Pitaj daiju

Pred vama je treći dio serijala (pitanja i odgovora): PITAJ DAIJU sa FB stranice Predaje …