Home / Tekst / Pitanja i odgovori / Da li se islam širio pomoću sablje? – dr. Zakir Naik

Da li se islam širio pomoću sablje? – dr. Zakir Naik

Zabluda: Kako to da vi islam nazivate verom mira, kada je on širen sabljom!?

Odgovor:

Vrlo često neki nemuslimani tvrde da islam ne bi imao ovoliki broj sledbenika širom sveta, da nije širen silom. U nekoliko tačaka, objasniću da je daleko od toga da je islam širen silom. Islam je širen snagom istine, razuma i logike. To je sva sila koja je odgovorna za širenje islama.

 

ISLAM ZNAČI MIR

Reč islam je izvedena od reči selam, što znači mir. Takođe, islam znači pokoravanje Allahu. To znači da je islam vera mira koji se postiže kroz potpunu predanost volji Uzvišenog Gospodara, Allaha.

 

 

PONEKAD JE SILA POTREBNA RADI ODRŽAVANJA MIRA

Nije svaki čovek na planeti Zemlji spreman da održava mir i harmoniju. Mnogo je onih koji bi rado ugrozili mir radi svojih ličnih interesa. Zato je ponekad potrebna sila da bi se mir uspostavio i održao. Upravo iz tog razloga imamo policiju čiji je primarni zadatak sprečavanje  kriminalaca i drugih antisocijalnih elemenata da ugroze mir i harmoniju u društvu i državi. Islam propagira mir. Ali u isto vreme, zahteva od svojih sledbenika da se bore protiv ugnjetavanja. Borba protiv ugnjetavanja, ponekad, zahteva upotrebu sile. U islamu, sila se sme upotrebiti jedino radi sprovođenja mira i pravde.

MIŠLJENJE ISTORIČARA DE LAKY O’LEARI-JA

Najbolji odgovor na zabludu da je islam širen sabljom dao je ugledni istoričar De Laky O’Leari, u knjizi „Islam na raskršću“, na 8. strani: “Svakako, jasna je istorijska činjenica da legenda o fanatičnim muslimanima koji haraju svetom i sabljom šire islam među porobljenim narodima jedan je od najapsurdnijih fantazijskih mitova koju jedan istoričar može da izgovori!”

 

MUSLIMANI SU VLADALI ŠPANIJOM 800 GODINA

Iako su muslimani vladali Španijom oko 800 godina, nikada nisu koristili sablju, tj. silu da bi ljude prevodili u islam. Kada su u Španiju došli krstaši, izbrisali su muslimane sa scene. Ni jedan musliman u Španiji nije smeo javno proučiti ezan, poziv na namaz.

 

14 MILIONA ARAPA SU KOPTI HRIŠĆANI

Muslimani vladaju Arabijom 1.400 godina. Nekoliko godina su vladali Britanci, a nekoliko Francuzi. Ali, ukupno, muslimani vladaju Arabijom već 1.400 godina. I pored toga, danas postoji preko 14 miliona Kopta, hrišćana koji su bili hrišćani vekovima unazad. Da su muslimani koristili sablju u širenju vere, ne bi ostao ni jedan jedini Arap nemusliman.

U INDIJI JE PREKO 80% NEMUSLIMANA

Muslimani su vladali Indijom oko 1.000 godina. Da su samo hteli, imali su moć da baš svakog nemuslimana u Indiji nateraju da primi islam. Danas, čak 80% stanovništva Indije nisu muslimani. Svi ti nemuslimani živi su dokaz da islam nikada nije bio širen pomoću sablje.

 

INDONEZIJA I MALEZIJA

Indonezija je zemlja sa najvećom populacijom muslimana na svetu. U Maleziji, većina stanovnika su muslimani. Ja vas pitam: Koja je to muslimanska vojska ikada kročila u Indoneziju i Maleziju?!

 

ISTOČNA OBALA AFRIKE

Islam se brzo širio i po zemljama istočne Afrike. Zašto se neko ne upita: Ako je islam širen sabljom, koja je to muslimanska armija boravila u zemljama istočne Afrike?!

TOMAS KARLYLE

Poznati istoričar, Tomas Karlyle, u knjizi: „Heroji i poštovanje heroja“, se osvrće na dezinformacije o širenju islama sabljom: “Da, to je sablja, doista! Ah, odakle je ta sablja? To je svako novo mišljenje, koje je u početku neprimetno. Nalazi se u glavi jednog čoveka. Tamo se zadržava neko vreme. Samo jedan čovek veruje u to, samo on od čitavog sveta; samo jedan čovek je ustao protiv celog sveta. Ako lati sablju i počne propagirati ideje uz pomoć nje, neće postići ništa. U celini, ideja će se širiti sama od sebe, koliko god može ( …)”.

U VERU NEMA PRISILE

Kojim mačem je islam širen? Čak i da su neki muslimani imali takve namere, nisu mogli to učiniti, jer Kur’an kaže u sledećem odlomku:

Nema prisile u veru, Pravi put se jasno razlikuje od zablude! (Kur’an, Al-Baqara, 256)

 

MAČ INTELEKTA

Korišćeni mač je mač intelekta. To je mač koji osvaja srca i duše ljudi. Časni Kur’an kaže:

Na put Gospodara svoga mudro i lepim savetom pozivaj, i s njima na najlepši način raspravljaj! (Kur’an, An-Nahl, 125)

 

PROCENTUALNI PORAST SVETSKIH RELIGIJA 1934-1984. GODINE

U Godišnjaku iz 1986. godine stoji tekst sa statističkim podacima o širenju najpoznatijih svetskih religija u toku proteklih 50 godina (1934-1984). Ovi podaci su se našli i u časopisu Jasna istina. Na samom vrhu liste, našao se islam, čiji broj sledbenika se povećao za 235%, dok se broj pripadnika hrišćanstva povećao za samo 47%. Ja vas pitam: Koji je to rat u tom periodu bio uzrok prelaska na milione ljudi u islam?!

 

ISLAM JE VERA KOJA SE NAJBRŽE ŠIRI U AMERICI I EVROPI

Danas je u Americi islam vera koja se najbrže širi.

Vera koja se najbrže širi u Evropi, takođe, je islam. Koja to sablja tera ljude po Zapadu da u tako velikom broju prihvataju islam?!

 Joseph Adam Pearson je jednom lepo rekao:

“Ljude koje brine da će jednog dana nuklearno oružje doći u ruke Arapa, zaboravljaju da je islamska bomba već bačena. Pala je onog dana kada je Muhammed rođen.”

Odlomak iz knjige ”Odgovori na zablude o islamu” – Dr. Zakir Naik

About pozivistine

Pogledaj takođe

3. Pitaj daiju

Pred vama je treći dio serijala (pitanja i odgovora): PITAJ DAIJU sa FB stranice Predaje …