Home / Tekst / Pitanja i odgovori / Koji je smisao mog postojanja?

Koji je smisao mog postojanja?

U vremenu kada sve manje poznajemo sebe i smisao svoga postojanja, rađaju se mnoge duševne bolesti koje polahko ali sigurno nanose štetu i zdravoj populaciji. Uzrok ovakvih bolesti upravo je nedovoljno poznavanje samog sebe i nemogućnost da se spozna smisao našeg postojanja!

Čovjek od davnina traga za odgovorima na pitanja ko je?, koji je smisao njegovog postojanja?, a istinski sretnici i na ovom i na onom svijetu jesu oni koji na ova pitanja pronađu odgovore.

Nažalost, većina ljudi danas živi a da ne zna zašto živi. To vam je poput putovanja na koje krećete, a ne znate ni zašto idete, ni gdje trebate stići! Sama pomisao na ovakvo nešto izaziva tjeskobu, a kako li je tek onima koji ovako i žive?

Upravo zbog ovih razloga Uzvišeni je Allah i slao poslanike!

Pametan čovjek zna da su odgovori na ova pitanja svuda oko nas i u nama samima, a vjernik zna da se odgovori na sva životna pitanja nalaze u časnom Kur’anu!

A onima koji se još nisu pronašli, koji ne znaju koja je njihova misija na ovom svijetu, šaljem kur’anske poruke, jer te su poruke najljepše i duši najprihvatljivije.

1) Zašto postojim?

– Da obožavaš Uzvišenog Allaha:

“Džine i ljude stvorio sam samo zato da Me obožavaju (da mi se klanjaju)!” (Ez-Zarijat, 56)

2) Cilj mog života?

– Budući da je ovaj svijet prolazan, jedini cilj na njemu treba da nam bude Džennet:

“I nastojte da zaslužite oprost Gospodara svoga i Džennet prostran kao nebesa i Zemlja, pripremljen za one koji se Allaha boje.” (Alu Imran, 133)

3) Moja misija na ovom svijetu?

– Pozivanje na Pravi put:

“Pozivaj na put svoga Gospodara mudrošću, i lijepim i dobrim savjetom.” (En-Nahl,125)

Odvraćati od zla i naređivati dobro:

“Neka među vama jedna zajednica bude koja će dobru pozivati, čestitost i poštenje naređivati, a zlo zabranjivati!” (Alu Imran, 104)

Činiti dobro svaki dan (nebitno koliko dobra, bolje i malo dobro nego malo zlo):

“Jedino želim učiniti dobro koliko mogu, a uspjeh moj samo od Allaha zavisi. U Njega se uzdam i Njemu se obraćam.” (Hud, 89)

Ako se primijene ove poruke, to je čovjeku dovoljno za život u kojem vladaju harmonija, sreća i smisao. Provjereno! I ne samo to, nego su i dovoljne da učine sretnim i ljude koji nas okružuju, jer smo mi jedni drugima zaista najljepši poklon! Pa zato poslušajmo svoga Gospodara! On zaista zna šta je za nas najbolje!

U ovom teškom vremenu valja ostati stamen, zdrav i jak, a to ćemo uspjeti samo ako prakticiramo ovu našu lijepu vjeru – islam.

Ovo su dobronamjerni savjeti jedne praške koja vam želi dobro i na ovom i na onom svijetu.

Pronađite se! Prihvatite sebe i krenite u ovu veličanstvenu i plemenitu misiju! Usrećite i sebe i druge!

Izvor: minber.ba

About irfan

Pogledaj takođe

3. Pitaj daiju

Pred vama je treći dio serijala (pitanja i odgovora): PITAJ DAIJU sa FB stranice Predaje …