Home / Tekst / Pitanja i odgovori / Hoće li Allah oprostiti sve grijehe onome ko prihvati islam?

Hoće li Allah oprostiti sve grijehe onome ko prihvati islam?

Pitanje:

Želim prihvatiti islam, ali me tišti to što sam mnogo griješio, pa vas pitam: da li će Allah oprostiti sve grijehe onome ko prihvati islam svjedočeći da nema boga osim Allaha i da je Muhammed, ﷺ, Njegov poslanik?

Odgovor:

Prihvatanjem islama brišu se svi grijesi koje je čovjek do tada počinio, bez obzira o čemu se radilo. Imam Muslim zabilježio je da je Amr b. As kada je htio prihvatiti islam uvjetovao Poslaniku, ﷺ, to da mu bude oprošteno sve što je učinio kao nevjernik, pa ga je Allahov Poslanik, ﷺ, upitao: “O Amre, zar ne znaš da prihvatanje islama briše sve što je bilo prije njega?!” Ne samo to, već će  Uzvišeni Allah, ako bude htio, sve te grijehe, zbog iskrenog pokajanja, pretvoriti u dobra djela: “…Allah će njihova hrđava djela u dobra promijeniti…” (El-Furkan, 70.)

Dakle, nakon izgovaranja dvaju šehadeta počinje tvoj novi život. Nakon promjene hrđavih djela u dobra otvaraju se nove, bijele stranice, na kojima treba ispisati mnogo dobrih djela, a što je garancija za sretan život na ovom i budućem svijetu. Molim Svemogućeg Allaha da svim ljudima oraspoloži srce prema islamu, amin!

Odgovorio: Dr. Safet Kuduzović

Izvor: Minber.ba

About Islam

Pogledaj takođe

3. Pitaj daiju

Pred vama je treći dio serijala (pitanja i odgovora): PITAJ DAIJU sa FB stranice Predaje …