Home / Tekst / Pitanja i odgovori / Da li muslimani obožavaju Kabu?

Da li muslimani obožavaju Kabu?

Kaba je samo kibla tj. smer prema kojem se muslimani okreću tokom svojih svakodnevnih molitvi. Važno je napomenuti da, iako se muslimani u molitvi okreću prema Kabi, to nikako ne znači da oni zapravo obožavaju Kabu! Muslimani ne obožavaju nikog drugog osim Allaha, jedinog istinskog Boga, i samo se Njemu klanjaju!

U  kur’anskom poglavlju stoji: “Mi vidimo kako okrećeš lice svoje prema nebu i Mi ćemo ti sigurno dati da se okrećeš prema kibli koju ti želiš; pa, okreni lice svoje prema Časnom hramu! I gde god bili, lice svoje okrenite prema njemu. Doista oni kojima je data Knjiga znaju da je to istina od Gospodara njihovog. A Allah nije nemaran prema onome što oni rade.”[1]

 

ISLAM PODSTIČE NA JEDINSTVO

Zamislimo, na primer, da grupa muslimana želi da obavi molitvu. Neki bi hteli da se okrenu prema severu, a neki prema jugu. Da bi muslimani bili jedinstveni u obožavanju jedinog istinitog Boga, ma gde bili, od njih se traži da se okreću ka jednoj tački, prema Kabi. Ako musliman živi istočno od Kabe, obaveza mu je okrenuti se prema zapadu. Isto tako, ako živi zapadno od Kabe, obaveza mu je okrenuti se prema istoku.

NA MAPI SVETA, KABA JE U SREDINI

Muslimani su prvi nacrtali mapu sveta. Na toj mapi je jug na gornjoj polovini, a sever na donjoj polovini. Kaba se nalazila na sredini te mape. Kasnije su zapadni kartografi nacrtali novu mapu sveta, sa severom na gornjoj i jugom na donjoj polovini mape. Ipak, hvala Allahu, Kaba je i dalje u centru mape sveta.

 TAVAF (KRUŽENJE) OKO KABE POTVRDA JE ALLAHOVE (BOŽIJE) JEDNOĆE

Kada muslimani uđu u Mesdžidul-Haram u Mekki, oni obavljaju tavaf, tj. kruženje oko Kabe. Ovaj obred simboliše jednoću Uzvišenog Stvoritelja. Isto kao što svaki krug ima samo jedan centar, tako i tavaf simboliše da nema onog koji zaslužuje obožavanje osim Allaha.

 

OMEROVO PREDANJE

U vezi crnog kamena, hadžerul-esveda, postoji predanje od Omera, istaknutog druga Božijeg Poslanika. Buharija beleži predanje u drugom tomu, Knjiga o hadždžu (hodočašću), poglavlje broj 56, hadis broj 675, da je Omer kazao, obraćajući se crnom kamenu:

,Ja znam da si ti samo običan kamen, ne možeš koristiti, niti štetu naneti. Da nisam video Božijeg Poslanika, da te dodiruje, ni ja te ne bih nikada dodirnuo (niti poljubio)”.

 

 NEKI MUSLIMANI SU SE PELI NA KABU I UČILI EZAN

Još za vreme Božijeg Poslanika, neki ljudi su se peli na Kabu i učili ezan (poziv za molitvu). Neka se zapitaju oni koji optužuju muslimane za obožavanje Kabe ! Možda je dovoljan govor Poslanika Muhammeda, govor koji beleži Ibn Madže a prenosi Amr ibn el-As: ‘Video sam Poslanika, mir nad njim, kako tavafi oko Kabe i govori: “Kako si samo lepa i kako je lep tvoj miris. Kako si veličanstvena i kako je veliko tvoje mesto kod Allaha. Tako mi Uzvišenog Allaha čast vernika je kod Allaha veća od tvoje časti, o Kabo. Vernikov imetak i njegova krv, i da se njemu ne misli osim dobro. Tako mi Allaha rušenje Kabe kamen po kamen je manji greh kod Allaha nego da se uvredi čast vernika ili da se prolije njegova krv.”

[1] Kur’an, poglavlje: 2, ajet 144.

Odgovorio dr. Zakir Naik

 

About Islam

Pogledaj takođe

3. Pitaj daiju

Pred vama je treći dio serijala (pitanja i odgovora): PITAJ DAIJU sa FB stranice Predaje …