Home / Tekst / Pitanja i odgovori / Da li su Allah, Isus i Rama jedan isti Bog? – dr. Zakir Naik

Da li su Allah, Isus i Rama jedan isti Bog? – dr. Zakir Naik

Zabluda: Voda se u raznim jezicima različito naziva. Isto tako, Bog ima nekoliko imena: Allah, Ram, Isus i tako dalje. Zar ovo nije isti primer?

Odgovor:

Bogu pripadaju najlepša imena

Uzvišeni Bog kaže u suri El-Isra:

Reci: “Zovite: ‘Allah’ ili zovite: ‘Milostivi’, a kako god Ga budete zvali, Njegova su imena najlepša. (Kur’an, El-Isra’, 110)

Možete Boga da nazovete kojim hoćete imenom, pod uslovom da je to ime lepo, da ne pruža nikakvu sliku o Njemu i da odslikava svojstvo koje samo Bog poseduje.

Nešto što nije voda ne može da se nazove vodom

Istina je da voda ima različita imena u različitim jezicima, ali ne možete nešto što nije voda da nazovete vodom. Možete da kažete vater na engleskom, paani na hindu, tanni na tamilskom, ma’un na arapspkom, neer na kannadu, apah na sonskritu, jalna hudžratiju, neeru na telugu, vellam na malajskom – i to je sve voda.

Zamislite čoveka kome prijatelj preporuči da svakog jutra popije po jednu čašu paanija. Ali ovaj ne može da je pije, zato što, kad god popije čašu paanija, oseti mučninu. Kad mu tražite da opiše to što pije, on kaže da ima odvratan ukus i da je žute boje. Odmah ćete da shvatite da to što on naziva paani nije voda, već urin! Možete vodu da nazovete različitim imenima, ali ne možete različite stvari da nazovete vodom.

Ljudi će da kažu da ovaj primer nije realan, jer će i neznalica da primeti razliku između vode i urina. Samo budala ne može da razlikuje urin od vode. Isto tako, čovek koji poznaje i prihvata ispravan koncept Boga čudi se kada vidi ljude kako ne prepoznaju razliku između istinskog Boga i lažnih božanstava.

Kako se proverava čistoća zlata

Zlato se na hindu jeziku kaže sona, na engleskom gold, a na arapskom zeheb. Međutim, iako znate različite nazive za zlato, kada kupujete nakit od nekog čoveka a on vam tvrdi da je to sona od 24 karata, nećete slepo da verujete. Najpre ćete kod zlatara da proverite da li se zaista radi o pravom zlatu. To što je nakit žut, ne mora da znači da se radi o zlatu. Nije zlato sve što sija.

 

Sura (kur’ansko poglavlje) Ihlas (iskrenost) je kamen temeljac teologije

Ne možete tek tako bilo koje ime ili svojstvo da prepišete Bogu, niti može da bude Bog svako koga ljudi takvim okarakterišu. Kamen temeljac teologije, tj. nauke o Bogu, je 112. kur’anska sura koja glasi:

U ime Boga, Milostivog, Samilosnog! Reci: “On je Allah (Bog) – jedan! Allah je Utočište svakom! Nije rodio i rođen nije, i niko Mu ravan nije!” (Kur’an, El-Ihlas, 1-4)

Podvrgnite ih testu

Svako koga smatraju Bogom, a položi ovaj test, dostojan je da se nazove Bogom i bude obožavan.

Pretpostavimo da neki ludak kaže: “Muhammed je Bog!” Hajde da Muhammeda, neka su Božiji mir i blagoslov nad njim, podvrgnemo testu sure Ihlas:

1) Reci: On je Bog – jedan.

Da li je Muhammed jedan jedini? Ne! Niti je jedini čovek, niti jedini poslanik. Pre njega je bilo mnogo poslanika.

2) Bog je utočište svakom!

Poznato je da je Muhammed, neka su Božiji mir i blagoslov nad njim, prošao kroz mnoga iskušenja. Iako je bio najveći Božiji poslanik, nije bio večan; umro je u 63. godini života u Medini.

3) (Bog) Nije rodio i rođen nije.

Znamo da je Muhammed, neka su Božiji mir i blagoslov nad njim, rođen u Mekki, roditelji su mu Abdullah i Amina. Čak je imao i nekoliko dece.

4) I niko Mu (Bogu) ravan nije.

Muslimani širom sveta vole Božijeg Poslanika Muhammeda, neka su Božiji mir i blagoslov nad njim, i trude se da slede svaki njegov postupak. Međutim, na svetu ne možete da nađete ni jednog muslimana koji će pri čistoj svesti da tvrdi je Muhammed Bog. Temelj islamskog verovanja je „La ilahe illallah, Muhammedur-resulullah – Nema istinskog božanstva osim Allaha, a Muhammed je Allahov poslanik. Ova formula se ponavlja pet puta dnevno, tokom učenja ezana (poziva na molitvu), tako da se muslimani svakodnevno podsećaju na značaj Božijeg Poslanika, neka su Božiji mir i blagoslov nad njim. Ali, iako ga poštuju i slede u svemu, ne obožavaju ga. Muhammed je samo Božiji poslanik.

 

Proverite ono što obožavate

Sada, kada smo objasnili kako možemo da koristimo kamen temeljac teologije, vaša je dužnost da podvrgnete testu provere božanstvo koje obožavate i da utvrdite da li je ispravno ili lažno.

Odlomak iz knjige ”Odgovori na zablude o islamu” – Dr. Zakir Naik

About pozivistine

Pogledaj takođe

3. Pitaj daiju

Pred vama je treći dio serijala (pitanja i odgovora): PITAJ DAIJU sa FB stranice Predaje …