Home / Tekst / Pitanja i odgovori / Da li su muslimani teroristi i fundamentalisti? – dr. Zakir Naik

Da li su muslimani teroristi i fundamentalisti? – dr. Zakir Naik

Zabluda: Zašto su većina muslimana teroristi i fundamentalisti?

Odgovor:

Pitanje terorizma je često upućeno muslimanima, direktno ili indirektno, tokom bilo koje diskusije o religiji ili o svetskim zbivanjima. Stereotip muslimana je očvršćen u svim vrstama medija, potpomognutih teškim dezinformacijama o islamu i muslimanima. Štaviše, takve dezinformacije i lažna propaganda protiv muslimana vode rasnoj i verskoj diskriminaciji i teškom nasilju.

U središtu svega je antiislamska kampanja u američkim medijima, koji su, nakon eksplozije bombe u Oklahomi bili jako brzi – odmah su eksploziju povezali sa “elementima sa Bliskog Istoka!” Nešto kasnije, otkriven je zločinac za eksploziju: pripadnik američkih oružanih snaga. Hajdemo sada zajedno da analiziramo ove tvrdnje o fundamentalizmu i terorizmu.

  DEFINICIJA REČI FUNDAMENTALIST

Fundamentalista je osoba koja predano sledi fundamente (temelje) doktrine ili teologije koju sledi. Da bi neko bio dobar doktor, on mora poznavati, slediti i praktikovati fundamente medicine. Drugim rečima, takva osoba mora biti medicinski fundamentalista. Da bi neko bio dobar matematičar, mora poznavati, slediti i praktikovati fundamente matematike kao nauke. On mora biti fundamentalista u matematici. Da bi neko mogao biti dobar naučnik, mora poznavati, slediti i praktikovati fundamente nauke. Drugim rečima, mora biti fundamentalista u nauci.

 NISU SVI FUNDAMENTALISTI ISTI

Ne možete sve fundamentaliste ubrajati u istu vrstu. Ne možete, takođe, sve fundamentaliste podeliti na dobre ili loše. Kategorizacija fundamentalista se mora obaviti na osnovu aktivnosti ili oblasti u kojoj se on drži fundamenata. Fundamentalni pljačkaš i razbojnik donosi nevolje društvu i zato je nepoželjan. S druge strane, fundamentalista doktor koristi društvu i svi ga duboko cene i poštuju.

JA SA PONOSOM KAŽEM DA SAM MUSLIMAN FUNDAMENTALIST

Ja sam fundamentalist musliman koji, Allahovom milošću, poznaje, sledi i praktikuje fundamente (temelje) islama. Pravi musliman ne oseća sramotu da bude fundamentalista. Ja sam ponosan što sam fundamentalist musliman, zato što znam da pravi islamski fundamentalista može doneti samo dobro čovečanstvu i celom svetu. Ne postoji ni jedan islamski fundament (temelj) koji ljudima može naneti bilo kakvu štetu ili da je protiv nekog naroda u celini. Mnogi ljudi gaje pogrešna shvatanja o islamu i smatraju da su neka učenja islama loša. To se dešava zbog nedovoljnog ili neispravnog znanja o islamu. Ako neko iskreno priđe proučavanju islama, bez sugestija i predrasuda, mora primetiti činjenicu da je islam pun povlastica za ljude, kako na individualnom, tako i na kolektivnom nivou.

  JEZIČKO ZNAČENJE REČI FUNDAMENTALST

Prema Vebsterovom rečniku, fundamentalizam je pokret koji se pojavio kod američkih protestanata s početka 20. veka. Taj pokret je bio reakcija na modernizam, a naglašavao je nepogrešivost Biblije, ne samo u verskim stvarima već i kao literarno istorijskog dokumenta. Insistirali su na tome da je Biblija izvorna Božija reč. Dakle, reč fundamentalizam se u početku upotrebljavala za označavanje grupe hrišćana koji su verovali da je Biblija doslovna izvorna Božija reč, bez ikakvih greški i nedostataka.

Prema Oksfordskom rečniku fundamentalizam znači “čvrsto držanje za stare, odnosno temeljne doktrine bilo koje religije, naročito islama.”

Danas, kad god neko spomene reč fundamentalista, prvenstveno se misli na muslimana koji je terorista.

 SVAKI MUSLIMAN BI TREBAO BITI TERORISTA?

Da, svaki musliman bi trebao biti terorista! Ali kako? Terorista je svako ko izaziva teror. Onog momenta kada pljačkaš ugleda policajca, on se prestravi. Za pljačkaša, policajac je u datom momentu terorista. Isto tako, svaki musliman bi trebao biti terorista svim antisocijalnim elementima društva, kao što su pljačkaši, prevaranti, siledžije. Kad god takav antisocijalni element ugleda muslimana, trebao bi biti preplašen. Istina, reč terorista se uvek koristi da bi se opisala osoba koja sprovodi teror nad običnim ljudima. Međutim, pravi musliman bi trebao biti terorista samo prema određenoj grupi ljudi – antisocijalnim elementima društva, a ne prema običnim, nedužnim ljudima. Štaviše, musliman bi morao biti izvor sigurnosti za obične, nedužne ljude.

RAZLIČITE ETIKETE ZA ISTU GRUPU  LJUDI I ZA ISTA DELA KOJA ČINE

Pre nego što je Indija stekla nezavisnost od Britanije, neki indijski borci za slobodu, koji nisu pristajali na mirovne sporazume, označeni su od strane vlade Velike Britanije kao teroristi. Isti ti borci bili su hvaljeni od strane indijskog naroda, za ista ta dela, nazivani su patriotama. To znači da su jednoj istoj grupi ljudi, sa potpuno istim delima koja su činili, dodeljene dve suprotne etikete. Jedni su ih nazivali teroristima, a drugi patriotama. Oni koji su verovali da Britanija ima pravo na vladavinu nad Indijom smatrali su ove borce teroristama, dok su drugi koji su bili na stanovištu da Britanija nema pravo vladati Indijom istu grupu ljudi nazivali patriotama i borcima za slobodu.

Zbog toga je jako bitno da saslušate osobu, pre nego što donesete sud o njoj. Moraju se saslušati argumenti obe strane, kompletna situacija mora biti analizirana, zatim se moraju uzeti u obzir mentalne sposobnosti i sposobnosti rasuđivanja osobe, kao i njene namere, pa se tek onda možete nadati da ćete doneti ispravan sud.

 ISLAM ZNAČI MIR

Reč islam potiče od reči selam, što znači mir. Islam je vera mira čiji fundamenti uče sledbenike da obezbeđuju i čuvaju mir širom sveta. Zato se nemojte čuditi što bi svaki musliman trebao biti fundamentalista, tj. trebao bi da sledi i prakticirati fundamente vere mira – islama. Musliman može biti terorista samo prema antisocijalnim elementima društva, kako bi doprinio ukupnom miru i sigurnosti u celom svetu.

Odlomak iz knjige ”Odgovori na zablude o islamu” – Dr. Zakir Naik

About pozivistine

Pogledaj takođe

3. Pitaj daiju

Pred vama je treći dio serijala (pitanja i odgovora): PITAJ DAIJU sa FB stranice Predaje …