Home / Tekst / Pitanja i odgovori / Da li samo Bog zna šta je u matericama? – dr. Zakir Naik

Da li samo Bog zna šta je u matericama? – dr. Zakir Naik

Zabluda: Kur’an kaže da samo Bog zna koji je pol deteta u majčinoj utrobi, ali danas, nakon napretka medicine, svi vrlo lako možemo da utvrdimo dečji pol. Zar kur’anski ajet koji govori o tome nije u kontradikciji sa savremenom medicinom?

Da li samo Bog zna koji je pol deteta u majčinoj utrobi? On je Svemogući i Sveznajući. On je ljudima dao znanje o određenim stvarima. Međutim, Božije znanje obuhvata sve vidljivo i nevidljivo.

Bog sve zna

Mnogi ljudi misle da se u Kur’anu kaže da samo Bog zna pol deteta u majčinoj utrobi. Časni Kur’an kaže:

Samo Bog zna kad će Smak sveta da nastupi, samo On spušta kišu i samo On zna šta je u matericama… (Kur’an, Lukman, 34)

Ista poruka se ponavlja u drugom ajetu:

Bog zna šta svaka žena nosi i koliko se materice stežu, a koliko se šire; u Njega sve ima meru… (Kur’an, Er-Ra’d, 8)

Pol može da se sazna pomoću ultrazvuka

Danas, nakon razvoja nauke, pol deteta u majčinoj utrobi vrlo lako može da se utvrdi pomoću ultrazvučne tehnologije.

Reč pol se ne spominje u ovim kur’anskim·ajetima

Istina je da mnogi prevodioci i komentatori Kur’ana kažu da ovi ajeti znače da samo Bog zna pol deteta u majčinoj utrobi. Međutim, ako pročitate arapski tekst citiranih ajeta, nigde nećete da nađete reč koja bi mogla da se prevede kao pol. Zapravo, Kur’an kaže da samo Bog zna šta je u matericama. Neki komentatori su ovo pogrešno razumeli, da se, u stvari, radi o polu deteta u materici, što nije ispravno tumačenje.

            Niko, osim Boga, ne može da odredi osobine deteta

Ovi ajeti ne govore o dečjem polu, već o tome kako će to dete da bude. Kakva će da mu bude priroda? Da li će da bude blagodat ili prokletstvo roditeljima? Da li će da bude dobar ili loš? Da li će da završi u Raju ili u Paklu? Svo ovo znanje se nalazi samo kod Uzvišenog Boga. Ni jedan naučnik na svetu, bez obzira koliko naprednu tehnologiju da koristi, neće da bude u stanju da sazna ove stvari o detetu u majčinoj utrobi.

Odlomak iz knjige ”Odgovori na zablude o islamu” – Dr. Zakir Naik

About pozivistine

Pogledaj takođe

3. Pitaj daiju

Pred vama je treći dio serijala (pitanja i odgovora): PITAJ DAIJU sa FB stranice Predaje …