Home / Tekst / Verske teme / Akida (Verovanje) (page 14)

Akida (Verovanje)

Poslanikova ﷺ zabrana riječi i djela koja vode u širk

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je zabranio: Izgovaranje riječi koje u sebi sadrže poistovjećivanje stvorenja sa Allahom, poput govora: “Kako Allah i ti hoćete”, a naredio da se umjesto toga kaže: “Kako Allah hoće, a zatim ti.”[1], zato što veznik “i” upućuje na poistovjećivanje, dok “zatim” označava redoslijed u htijenju. …

Read More »

Opasnost širka

Širk je najveći grijeh, jer nas je Allah obavijestio da ga neće oprostiti onome ko se od njega ne pokaje – iako je Allah sebi propisao da bude Milostiv – zbog toga je obaveza robu da bude jako oprezan i da se za sebe boji širka, i da ga spozna …

Read More »

Ubistvo Osman b. Affana, radijallahu anhu, je mali predznak Sudnjeg dana

            Prva pojava nereda se desila još u doba ashaba (prve generacije muslimana), nakon ubistva vođe – halife – muslimana Omer b. El-Hattaba, radijallahu anhu, dok je bio živ predstavljao je zatvorena vrata nereda.             Nakon što je bio ubijen, radijallahu anhu, pojavio se veliki nered. Pojaviće se, huškači u …

Read More »

Šta je Širk (upućivanje ibadeta drugom mimo Allaha) ?

Svaki musliman, nakon što spozna istinu, treba znati šta je suprotno njoj, da bi se toga klonio, kao što je rečeno: “Upoznao sam zlo, ne zbog zla, već da bih ga se klonio.” Huzejfe Ibn Jeman, radijallahu ‘anhu, bi govorio: “Ljudi su Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, pitali o dobru, …

Read More »

Blizina Sudnjeg Dana

            Plemeniti Kur’anski ajeti (stihovi) i vjerodostojni hadisi ukazuju na blizinu, dolazak i nastanak Smaka svijeta. Pojava velikog broj predznaka Smaka svijeta ukazuje na njegovu blizinu i da se mi nalazimo na samom kraju ovoga svijeta: Uzvišeni Allah kaže: “Ljudima se bliži čas polaganja računa …

Read More »

Znanje o Sudnjem danu

            Znanje, kada će nastupiti Sudnji dan, spada u skrivene stvari, koje ne zna niko drugi osim Uzvišenog Boga; kao što nas na to upućuju razni Kur’anski ajeti i Poslanikovi hadisi (kazivanja).               Znanje o tome je Allah, slavljen …

Read More »

Prebrzi prolazak vremena – Predznak Sudnjeg dana

           Od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, se prenosi da je rekao: Rekao je Allahov Poslanik ﷺ: “Neće nastupiti Sudnji dan sve dok … ne dođe do blizine vremena (da vreme veoma brzo prolazi).”[1]             Isto tako, od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, …

Read More »

Mnoštvo ubistava – predznak Sudnjeg dana

            Od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, se prenosi da je Allahov Poslanik ﷺ rekao: ”Neće nastupiti Sudnji dan sve dok se ne uveća Heredž.” Prisutni su upitali: Šta je to Heredž o Allahov Poslaniče? Poslanik ﷺ je odgovorio: “Ubistva, ubistva.”[1]             U Buharijevoj predaji, od Abdullaha b. Mes’uda se navodi …

Read More »

Nazivi Sudnjeg dana u Kur’anu

Od manifestacija zabrinutosti za Sudnji dan – pored spominjanja njegovih predznaka – jeste što se on mnogo spominje u Kur’anu, i to sa raznim imenima, svako od njih ima svoje posebno značenje; od tih imena nabrojaćemo sljedeća: 1-Čas oživljenja: Rekao je Uzvišeni Allah:             “Doći …

Read More »