Home / Tekst / Verske teme / Akida (Verovanje) / Prebrzi prolazak vremena – Predznak Sudnjeg dana

Prebrzi prolazak vremena – Predznak Sudnjeg dana

           Od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, se prenosi da je rekao: Rekao je Allahov Poslanik ﷺ: “Neće nastupiti Sudnji dan sve dok … ne dođe do blizine vremena (da vreme veoma brzo prolazi).”[1]

            Isto tako, od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, se prenosi da je rekao: Rekao je Allahov Poslanik ﷺ: “Neće nastupiti Sudnji dan sve dok vreme ne bude veoma brzo prolazilo, tako da će godina izgledati kao mjesec, mjesec će izgledati kao sedmica, sedmica će izgledati kao dan, dan će izgledati kao sahat, a sahat će izgledati kao vrijeme koje je potrebno da sagori jedan palmin list.”[2]

            Oko stvarne činjenice, šta to u stvari znači, učenjaci su se razišli na nekoliko mišljenja:
1- Pod brzinom protoka vremena se misli na manjkavost koristi u tom vremenu.

            Ibn Hadžer kaže : “Ovo smo osetili još u našem vremenu. Svedoci smo brzine prolaska vremena koje nismo zapamtili u doba onih koji su živeli pre nas.”[3]

            2- Pod brzinom protoka vremena se misli na vreme u kojem će se pojaviti Mehdi i Isaa alejhi selam. U tom vremenu će ljudi uživati u dunjalučkim (ovosvjetskim) lepotama, u izobilju sigurnosti i u prednjačenju pravednosti. U takvim okolnostima ljudima se dani užitaka čine vrlo brzim i kratkim, makar oni i bili dugi; dok im se trenuci poteškoća čine veoma dugim, makar i bili kratki.

            3- Pod brzinom protoka vremena se misli na stanje naroda Zbog pomanjkanja vjere, tako da, skoro, među njima neće biti onih koji će upućivati na dobro a odvraćati od zla. Nadvladaće grešenje, pojaviće se veliki broj grešnika i prestupnika. Sve to će biti uzrokom ostavljanja traženja znanja i zadovoljstvom sa neznanjem. Po pitanju znanja svi su ljudi različiti, samim različitim stepenima znanja; kao što kaže Uzvišeni:

            “a nad svakim znalcem ima još znaniji.” (Kur’an, sura  Jusuf, 76)

            Samo su ljudi isti po pitanju ako su neznalice.
4- Pod brzinom protoka vremena se misli na veliku rasprostranjenost prevoznih sredstava, vazdušnih i kopnenih, koji se odlikuju velikom brzinom, što svakako, sve udaljene stvari čini bliskim.

            5- Pod brzinom protoka vremena se misli na stvarnu njegovu brzinu, koja će nastupiti pred Sudnji dan.

            Do ovoga još nije došlo, što nam potvrđuje i činjenica stanja koje će biti sa pojavom Antihrista. Dan će biti kao godina, potom kao mesec, potom kao sedmica. Isto kao što će se ovako produživati dani, tako će se i smanjivati. To sve je uzrokom poremećaja svijetskih zakona i blizina nestanka ovoga svijeta.

            Ibn Ebu Džemre kaže: “Postoji vjerovatnoća da se pod brzinom protoka vremena misli na njegovu kratkoću, prema onome što nam je navedeno u hadisu: “Neće nastupiti Sudnji dan sve dok godina ne postane kao mjesec”. Prema tome, ovo skraćenje može biti stvarno ili imaginarno (zamišljeno):
što se stvarnog tiče, ono se još nije dogodilo, i to je jedno od pojava koje će se dogoditi pred sami Sudnji dan.

            Što se imaginarnog tiče, ono ima svoju dužinu od same svoje pojave. To dobro poznaju vjerski i ovozemaljski učenjaci. Svi oni su svedoci da ne mogu uraditi i dostići onoliko koliko su nekada radili. Svaki od njih se žali na to s nepoznavanjem pravog razloga. Moguće je da se to događa Zbog smanjenog imana (vjerovanja) i pojave raznih naopakih radnji. To je sve  uzrok da se na to ne obazire mnogo ljudi, bez obzira koliko mogu učiniti na poboljšanju onoga što ih svih zaokuplja.

            Nema sumnje da je korist u zemlji i na zemlji povezana sa snagom vjerovanja, izvršavanjem naredbi i čuvanjem od onoga što je zabranjeno. Dokaz tome su reči Uzvišenog Allaha:

            “A da su stanovnici sela i gradova vjerovali i grijeha se klonili, Mi bismo im blagoslove i s neba i iz zemlje slali…” (Kur’an, sura  Al-A’raf, 96)

Fusnote:

[1] Hadis bilježi Buharija, 13/81-82.

[2] Hadis bilježi Ahmed, 2/537,538.

[3] Fethul-Bari, 13/16.

 

Izvor: “Predznaci Sudnjeg dana” Jusuf b. Abdullah b. Jusuf el-Vabil

About Islam

Pogledaj takođe

Pravila lijepog ponašanja prilikom upućivanja dove i uzroci njenog primanja

Pravila ponašanja prilikom upućivanja dove su mnogobrojna, i islamski učenjaci su naširoko govorili o ovom …