Home / Tekst / Verske teme / Akida (Verovanje) (page 16)

Akida (Verovanje)

NAJVEĆI UŽITAK NA AHIRETU

Apsolutno najbolji, najveličanstveniji i najuzvišeniji užitak na Ahiretu je gledanje u lice Uzvišenog Gospodara i slušanje Njegovog obraćanja. Suhejjb prenosi od Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao: „Kada dženetlije uđu u Džennet, neko će pozvati: „O dženetlije, Allah vam želi ispuniti obećanje koje vam je dao.“ Upitat će: …

Read More »

Izvorno hrišćanstvo je islam

Svi Allahovu poslanici podučavali su islamu; pa i Isus. Islam je vera svih poslanika, uključujući i Isusa. Činjenica je da: – Islam nije nova vera, – Uloga Poslanika Muhameda bila je jednostavno ispravljanje onoga što je nakon Isusa iskorumpirano, i završetak izvorne poruke, ispunjenje izvorne vere, i predstavljanje čovečanstvu poslednje, …

Read More »

Šta je to smrt?

Smrt je stanje kada duša napušta telo, kada prelazi u zagrobni život, a kada se zemljano telo vraća svom prapočetku iz kojeg je nastalo. Izlaskom duše iz tela prestaje rad bilo kojeg organa u ljudskom telu i u svakoj ćeliji, kao što se rasprsnu sastojci svake ćelije i pomešaju telesne …

Read More »

Zašto je većina čovječanstva okrenuta protiv vjere?

Ako se kaže da ako je ispravan iman onakvim kakvim si ga opisao na jezgrovit i isključiv način i da se njim ostvaruje sreća dunjaluka i ahireta, te da on popravlja i poboljšava vanjštinu i unutrašnjost, uvjerenja, osobine ponašanja i moral, da on poziva cijelo čovječanstvo svakom dobru i ispravnosti …

Read More »

Poslanstvo i vjerovanje u Božije poslanike

          Islam je religija i način života usklađen sa razumom i logikom kojom je nas ljude obdario naš Stvoritelj. Nema misterije i dvosmislenosti u posljednjoj božanskoj poruci koja je poslata cijelom čovječanstvu. „Allah želi da vam objasni i da vas putevima kojima su išli oni prije vas uputi, i …

Read More »

Istinski Bog

Jedan i Jedini istinski Bog, Allah (1), apsolutno nema rivala i On je svakako nezavistan i dovoljan samom sebi. Njemu ne trebaju nikakvi partneri. Dakle, čovek ne sme da rizikuje i veruje da Bog deli Njegovo božanstvo s nekim. Svakako, ovo je bogohulništvo, koje će samo otvoriti put ka Paklu …

Read More »

Istina o ovosvetskom životu

Čovek je namesnik (upravnik) Ako čovek razmisli o svom položaju na Zemlji, shvatiće da je on stvorenje koje je nadvladalo druga stvorenja. Pronaći će da on nije stvorio ništa od ovih stvorenja kojima upravlja onako kako želi. Naprotiv, svojim razmišljanjem pronaći će da njegove mogućnosti, kojim se služi, nisu njegovo …

Read More »

DOKAZI POSTOJANJA STVORITELJA

Intuitivna istina Ti (čoveče) postojiš… I ovaj svemir prepun Božijih stvorenja, postoji. Stoga: Tvoj Gospodar je i Gospodar svemira, sve se Njemu kreće, nad svim vlada, svime upravlja i, nema sumnje, On postoji. Uzvišeni Bog kaže: „Zar se može sumnjati u Allaha[1], Stvoritelja nebesa i Zemlje?“ (Kur’an, 14:10) Jednom davno …

Read More »