Home / Tekst / Verske teme / Akida (Verovanje) / NAJVEĆI UŽITAK NA AHIRETU

NAJVEĆI UŽITAK NA AHIRETU

Apsolutno najbolji, najveličanstveniji i najuzvišeniji užitak na Ahiretu je gledanje u lice Uzvišenog Gospodara i slušanje Njegovog obraćanja.

Suhejjb prenosi od Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao: „Kada dženetlije uđu u Džennet, neko će pozvati: „O dženetlije, Allah vam želi ispuniti obećanje koje vam je dao.“ Upitat će: „A šta je to? Zar nije učinio naša lica svijetlim, i našu vagu teškom, uveo nas u Džennet i sačuvao od Vatre?“ „Uzvišeni će otkriti zastor, pa će oni gledati u Njega. Neće im biti dato ništa draže od gledanja u Njega.“ Muslim u Sahihu, 181.

U drugom hadisu stoji: „Neće se osvrćati ni prema čemu od užitaka dok budu gledali u Njega.„ Ibn Madže 184, a u slabijim ga je ocjenio El-Albani.

Vjerovjesnik je objasnio da im, uz savršenost uživanja u onome što im je njihov Gospodar podario u Džennetu, od gledanja u Njega, nije podario ništa draže. To im je najdraže, jer je ono što doživljavaju od slasti, sreće, užitka, oduševljenja i radosti oka iznad naslađivanja hranom, pićem i hurijama. Te dvije vrste uživanja se uopće ne mogu ni porediti. Zbog ovoga Uzvišeni  o nevjernicima kaže: „Uistinu, oni će toga dana od milosti Gospodara svoga zaklonjeni biti, zatim će se sigurno u Ognju pržiti.“ (El-Mutaffifin, 15-16) Spojio im je dvije vrste kazne: Patnju u Vatri i patnju zaklonjenosti od Njega uzvišenog, kao što je za Svoje miljenike spojio dvije vrsta užitaka: Užitak naslađivanja u Džennetu i užitak naslađivanja u gledanju Njega.

Uzvišeni je u ovoj suri spomenuo ove četiri vrste. Za dobre kaže: „Dobri će zaista, u nasladama boraviti. Sa divana će gledati…“ (El-Mutaffifin, 22-23) Ajet ne znači da će gledati u svoje neprijatelje kako se kažnjavaju, ili da će gledati u svoje dvorce i bašče, ili da će gledati jedne u druge, već da će gledati u lice svog Gospodara. Nasuprot stanju nevjernika, koji su zaklonjeni od svog Gospodara:  Zatim će se, sigurno, u Ognju pržiti. Razmisli kako je Uzvišeni suočio ono što govore nevjernici o svojim neprijateljima na dunjaluku, i kako ih ismijavaju, sa njegovom suprotnošću na Sudnjem Danu, jer su nevjernici jedni drugima namigivali kada bi vjernici prolazili, i smijali su im se: „I kada ih vide, onda govore: „Ovi su, doista, zalutali!“  (El-Mutaffifin, 32) Uzvišeni, kao naknadu za njihovo namigivanje i podsmijavanje, kaže: „Danas će oni koji su vjerovali – nevjernicima se podsmijavati…“ (El-Mutaffifin, 34) Uzvišeni zatim kaže: „ Sa divana će gledati…“ uopšćeno je spomenuo gledanje. Nije ga ograničio određenim prizorom, a najuzvišenije i najveličanstvenije što će gledati jeste Uzvišeni Allah, i to je najviši stepen upute. To je suočio njihovom govoru: Ovi su, doista, zalutali, jer je gledanje u Uzvišenog Gospodara ono što se želi, bilo da se to posebno kaže, ili spada u općeniti govor. Ko razmisli o kontekstu neće naći da te dvije vrste podrazumevaju išta drugo, posebno ili općenito.

Knjiga: Medicina srca i duše
Autor: Ibnul-Kajjim el-Dževzijje
Preveo: Ersan Muhammed Grahovac

About irfan

Pogledaj takođe

Ništavnost dove upućene nekome drugome mimo Allahu

Nažalost možemo vidjeti da mnogi ljudi koji se pripisuju islamu, pored Allaha dove upućuju drugima …