Home / Tekst / Verske teme / Akida (Verovanje) (page 15)

Akida (Verovanje)

Vrste ibadeta u Islamu

Ibadeta ima puno vrsta: namaz, zekat, post, hadž, istinit govor, ispunjavanje emaneta, dobročinstvo prema roditeljima, spajanje rodbinskih veza, ispunjavanje obećanja, naređivanje na dobro i odvraćanje od zla, borba protiv nevjernika i munafika, lijepo ophođenje prema životinjama, siročadima, siromašnima, putnicima, onima koji su u našem posjedu, bilo da se radi o …

Read More »

Prvi temelj u Islamu – vjerovanje u Uzvišenog Allaha

U to spada vjerovanje u Allaha, koje je osnova i temelj, a to je čvrsto uvjerenje da je Allah Gospodar svega što postoji, da je jedini istinski Vladar, da je jedini Stvoritelj Koji uređuje i upravlja cijelim svemirom, da jedino On zaslužuje da mu se ibadet čini, bez pripisivanja sudruga …

Read More »

Pozivanje u islamsko vjerovanje

Obaveza svakog muslimana, nakon što ga je Allah milošću Svojom obasuo i dao mu da spozna ovo vjerovanje i da ga se drži, jeste da poziva ljude u to vjerovanje, ne bi li bili izvedeni iz tmine na svjetlo. Uzvišeni kaže: Onaj ko ne vjeruje u tagute, a vjeruje u …

Read More »

Svaki musliman je obavezan podučiti se islamskom vjerovanju

 Znajte, Allah uputio mene i vas, da je svaki musliman obavezan podučiti se islamskom vjerovanju da bi znao šta ono znači i čime ga obavezuje, a zatim da bi znao šta je suprotno njemu, ono što ga poništava ili umanjuje od velikog i malog širka. Uzvišeni kaže: Znaj da nema …

Read More »

Značenje i bitnost akaida (islamskog vjerovanja)

Islamsko vjerovanje je ono sa čime je Allah slao poslanike, spuštao knjige i ono sa čime je obavezao sve džine i ljude, kao što je rekao Uzvišeni: Džine[1] i ljude sam stvorio samo zato da Meni u ibadetu budu. Ja ne tražim od njih opskrbu niti želim da me hrane… …

Read More »

Vjera svih vjerovjesnika

Vjera svih vjerovjesnika je jedna vjera, iako su im se Šerijati (vjerozakoni) razlikovali, Uzvišeni kaže: On vam propisuje u vjeri isto ono što je propisao Nuhu i ono što objavljujemo tebi, i ono što smo naredili Ibrahimu i Musau i Isau: “Pravu vjeru ispovijedajte i u tome se ne podvajajte!” …

Read More »

Nepogrešivost vjerovjesnika

Pod pojmom bezgrešnosti se misli na Allahovo čuvanje vjerovjesnika od grijeha i nepokornosti. Govoreći o razilaženju po ovom pitanju, Šejhul-islam Ibn Tejmijje, pojašnjava preovladavajuće mišljenje pa kaže: „Vjerovjesnici su, neka su na njih Allahovi blagoslovi, nepogrešivi kad je u pitanju njihova obavijest o Allahu i njihovo dostavljanje poslanice, i to …

Read More »

Psovanje vremena

Od stvari koje su se ustalile kod mnogih ljudi, a koje umanjuju tevhid i narušavaju vjerovanje je i psovanje vremena, vjetra i slično, čime ljudi grde stvorenja za nešto čime ona ne upravljaju, pa njihovo grđenje u stvari biva upućeno Uzvišenom Allahu, jer je On Stvoritelj Koji svime Upravlja. Allah …

Read More »