Home / Tekst / Verske teme / Akida (Verovanje) (page 12)

Akida (Verovanje)

9. Opći stav o sljedbenicima kible

Onaj ko obavlja namaz okrećući se prema kibli, takav je pripadnik islamskog milleta. Za njim je dozvoljeno obavljati namaz kao muktedija a kada umre, klanja mu se dženaza-namaz. Takav se, na osnovu svojih vanjskih i vidljivih djela, zvanično smatra muslimanom, a Uzvišeni Allah najbolje poznaje njegovu nutrinu, tj. ono što …

Read More »

8. Status osobe koja čini velike grijehe

Činjenje velikih grijeha karakteristično je za ljude koji u svom srcu imaju natruha džahilijeta i takvi postupci umanju njihov iman. Čovjek koji čini velike grijehe smatra se fasikom – velikim grješnikom. Musliman koji je veliki grješnik ne zaslužuje da se za njega kaže da je na stepenu apsolutnog, potpunog imana, …

Read More »

7. Stepeni imana i propis riječi: “Ja sam, inšallah, vjernik”

U općem smislu, iman predstavlja iskreno potvrđivanje i prihvatanje svih šerijatskih postavki i principa. Izvršavanjem strogih islamskih dužnosti i ostalih naredbi, tj. farzova i vadžiba, te izbjegavanjem velikih grijeha i svih zabranjenih djela, tj. harama, čovjekov iman dostiže stepen minimalnog neophodnog imana kojim se ubraja u vjernike. Ukoliko pored izvršavanja …

Read More »

6. Veza između pojmova islam i iman

Ukoliko se pojmovi islam i iman spomenu odvojeno, tj. u različitom kontekstu i nevezani jedan za drugi, onda se oni načelno smatraju sinonimima, međutim, ukoliko se spomenu jedan uz drugi, tj. u istom kontekstu, tada svaki od njih ima svoje posebno i specifično značenje. Dakle, ukoliko se iman i islam …

Read More »

5. Suština vjerovanja u Uzvišenog Allaha

Vjerovanje u Uzvišenog Allaha, Njegove meleke, knjige, poslanike, Sudnji dan i vjerovanje da se sve, bilo dobro ili loše, dešava samo Njegovom odredbom, vjerovanje je muslimanā koji slijede sunnet posljednjeg vjerovjesnika i predvodnika svih Allahovih poslanika, Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, i koji su u pogledu tog pitanja jedinstveni. Svi …

Read More »

3. Posebnosti i karakteristike ehli-sunneta vel-džemata

Posebnosti i karakteristike ehli-sunneta vel-džemata – sljedbenika poslaničke prakse i zajednice muslimana Najbolji od svih muslimana jesu pripadnici skupine poznate pod nazivom ehli-sunnet vel-džemat, u koju prije svega ubrajamo ashabe Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, a potom i sve druge muslimane koji ih slijede u dobru, bez obzira u …

Read More »

2. Vrijednost islama i njegovih sljedbenika

Istinska vjera jest vjera islam. Uzvišeni je Allah rekao: “Allahu je prava vjera jedino –islam…” (Alu Imran, 19) Islam znači iskreno se predati i prepustiti svim principima tevhida – istinskog monoteizma, dosljedno i potpuno slijediti Allahovog Poslanika ﷺ i odricati se širka i njegovih sljedbenika. Islam je vjera koja je, u …

Read More »

1. Načela islamskog vjerovanja

Prva i najvažnija čovjekova obaveza jest potvrditi tevhid – jednoću Allaha, Gospodara nebesa i Zemlje. Tevhid je osnovni preduvjet za ispravnost i primljenost kod Allaha svih ibadeta, bogougodnih djela. Svi Allahovi poslanici i vjerovjesnici svoj su poziv temeljili na tevhidu, zbog čijeg su ispovijedanja stvoreni i ljudi i džini. Nauka …

Read More »

Način uzimanja duše i šta dušu čeka nakon smrti

O načinu uzimanja duše, i o onome šta je čeka nakon smrti je došlo pojašnjenje u dugom hadisu Beraa ibn Aziba, koji kaže: „Prisustvovali smo dženazi na Beki’i, kada nam je došao Vjerovjesnik Muhammed, sallallahu alehi ve sellem, pa je sjeo i mi smo posjedali oko njega. Bili smo mirni …

Read More »