Home / Tekst / Verske teme / Akida (Verovanje) / 3. Posebnosti i karakteristike ehli-sunneta vel-džemata

3. Posebnosti i karakteristike ehli-sunneta vel-džemata

Posebnosti i karakteristike ehli-sunneta vel-džemata – sljedbenika poslaničke prakse i zajednice muslimana

 • Najbolji od svih muslimana jesu pripadnici skupine poznate pod nazivom ehli-sunnet vel-džemat, u koju prije svega ubrajamo ashabe Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, a potom i sve druge muslimane koji ih slijede u dobru, bez obzira u kojem vremenu ili na kojem prostoru živjeli.
 • Ova je skupina poznata i po drugim, lijepim i pohvalnim imenima, a sva ona ukazuju na njihovu čast i plemenitost: es-selefus-salih – vrli prethodnici, ehlul-ittiba – oni koji slijede sljedbenike Kur’ana i sunneta, ehlul-eser – sljedbenici ispravne tradicije, ehlul-hadis – sljedbenici hadisa, ehlul-haber – sljedbenici predanja, el-firkatun-nadžija – spašena skupina, et-taifetul-mensura – potpomognuta skupina.
 • Svaki čovjek koji je zadovoljan da mu je Allah Gospodar, islam vjera, a Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, vjerovjesnik i poslanik, i koji se pridržava islamskih propisa i u svom životu primjenjuje šerijat kao vjerozakon, odričući se svakog novotarskog pravca, smatra se pripadnikom ehli-sunneta.
 • Ova definicija obuhvata većinu pripadnika islamskog ummeta koji se svojim vjerovanjem i djelovanjem nisu suprotstavili općim principima sunneta i koji nisu pristupili nekoj od raznih novotarskih skupina i na taj način povećali brojnost onih kojima Allah nije zadovoljan.
 • Sljedbenici ehli-sunneta zastupaju i slijede srednji put, između krajnosti svih skupina i sekti unutar islamskog ummeta.
 • Oni ne žive na nekom posebnom geografskom području i prisutni su u svakom vremenskom razdoblju.
 • Kada je u pitanju akida, islamsko vjerovanje, oni u tom pogledu ne izlaze iz okvira vjerovanja koje su zastupali Allahov Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, i njegovi ashabi.
 • Sljedbenici sunneta vode brigu o Kur’anu i čuvaju sunnet najboljeg od svih stvorenja, Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem.
 • Dosljedni su i jedinstveni u slijeđenju Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i prve odabrane generacije ummeta, i energično se suprotstavljaju raskolu i novotarijama.
 • U ime istine vole i u ime istine mrze, i u svojim se presudama rukovode samo istinom.
 • Žive uzoritim životom, njihovo je vjerovanje besprijekorno i dosljedno se pridržavaju šerijatskih propisa i pravila.
 • Sljedbenici sunneta su visoko moralne osobe, umjereni su u svemu i odgojeni u okrilju principa imana.
 • Njihov odgoj i vladanje u skladu su sa odgojem i vladanjem Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, kojeg slijede u njegovom besprijekornom moralu, povodeći se za njegovim postupcima i ne odstupajući od njegovog sunneta.
 • Oni podučavaju i odgajaju druge, upućuju ih da čine dobro, a odvraćaju ih od loših djela. Snagom argumenata ukazuju ljudima na Allaha i pozivaju ih da vjeruju u Njega i bore se na Njegovom putu.
 • Jedna skupina sljedbenika sunneta ustrajno će se boriti na Allahovom putu, vodeći se jasnim dokazima i neupitnim argumentima i ne žaleći na tom putu založiti i svoje živote. Ova će skupina uvijek podržavati istinu i bit će potpomognuta od Allaha. Onaj ko je napusti ili joj se suprotstavi neće joj nanijeti nikakvu štetu, sve do Sudnjega dana.
 • Na svakog pojedinca iz ove skupine drugi se ugledaju, a njihovi su predvodnici blistave svjetiljke, koji zbunjenima ukazuju na Pravi put i koji svojim djelovanjem ljudima dostavljaju Allahovu vjeru, kako bi izvršili svoju obavezu i kako ljudi poslije ne bi imali opravdanja da nisu znali za Istinu, odnosno pojašnjavaju im temelje islamskog vjerovanja i obaveze koje su svi ljudi dužni izvršavati kako niko od njih na Sudnjem danu ne bi kazao da o islamu ništa nije znao.
 • Sljedbenici sunneta razlikuju se po svojim zaslugama i vrijednostima, tj. nisu svi na istom stepenu. Pored svih njihovih vrlina i odlika, niko od njih nije nepogrješiv, osim vjerovjesnika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem.
 • Sude shodno Allahovom šerijatu, jedni drugima preporučuju prakticiranje i primjenu Allahove vjere, a zabranjuju neutemeljenu popustljivost, ekstremizam i pretjerivanje u vjeri, naglost, nepromišljenost i slabost.
 • Od Allaha traže snagu, zdravlje i postojanost, i sami sebe ne izlažu nevoljama, međutim, ukoliko ih Uzvišeni Allah Svojom odredbom stavi na iskušenje, oni su poput pravih junaka: čvrsti i postojani, što i drugima savjetuju.
 • Klone se grijeha i prijestupa, i s ljudima se druže samo radi dobra.
 • Njihove su duše čiste, a nutrina zdrava. Kada govore, ne lažu i ne pretvaraju se. Ljude ne obmanjuju i ne varaju, već ih pridobijaju na prikladan način.
 • Posjećuju one koji njih ne obilaze, udjeljuju onima koji su im pomoć uskratili i opraštaju onima koji su im učinili zulum, nasilje i nepravdu.
 • Sljedbenici sunneta praštaju drugima, podstiču na činjenje dobročinstva i klone se neznalica.
 • Strpljivi su, dobroćudni i na svoga se Gospodara čvrsto oslanjaju.
 • Vole Allaha i po tome su poznati. Iz strahopoštovanja prema Allahu strepe (bojeći se da im dobra djela neće biti primljena). Ne smiju se mnogo, niti se pretjerano raduju, i po tome se na dunjaluku razlikuju od ostalih ljudi.
 • Brižno obavljaju namaz u džematu i nastoje da stalno čine dobročinstvo i da budu u pokornosti Uzvišenom Allahu.
 • Klanjaju noćni namaz i u tome je njihova čast i ugled. Prepoznatljivi su po tome što im srca iz strahopoštovanja prema Allahu strepe, a oči im suze. Često poste dobrovoljni post i mnogo Allaha veličaju i slave. Kada ih ljudi vide, podsjete ih na Allaha.
 • Sljedbenici sunneta čuvaju svoj jezik. Mnogo više šute nego što pričaju, a kada progovore, govore mudro.
 • Preispituju svoje unutrašnje stanje (srca i duše), svoje tijelo čuvaju od grijeha, pa ih prilikom činjenja djelā Allah nadahnjuje istinom i iskrenošću.
 • Velikodušno dijele sadaku i plemeniti su kada daruju bilo šta.
 • Allahu se zahvaljuju kada su u blagostanju, a u poteškoći su strpljivi. Kada ih zadese nevolje i iskušenja, Allahu se skrušeno obraćaju za pomoć.
 • U najtežim situacijama kod njih preovladava nada u Allahovu milost, a kada su u najvećem blagostanju, strahuju od Allahove kazne.
 • Često se Allahu kaju i od Njega traže oprost, te se pripremaju za Dan kada će biti izvedeni na obračun pred svoga Veličanstvenog Gospodara.
 • Sve što rade, rade iskreno i u ime Allaha. Strepe za sebe da će upasti u licemjerstvo i druge na njega upozoravaju, i iz straha od licemjerstva stalno preispituju svoje srce.
 • Kod sljedbenika sunneta preovladava dobro kao što zlo uglavnom preovladava na strani njihovih oponenata.

Odlomak iz knjige “Sažeti prikaz islamskog vjerovanja” – dr. Muhammed Jusri

Prijevod i komentar: Amir Durmić, prof.

About pozivistine

Pogledaj takođe

Pravila lijepog ponašanja prilikom upućivanja dove i uzroci njenog primanja

Pravila ponašanja prilikom upućivanja dove su mnogobrojna, i islamski učenjaci su naširoko govorili o ovom …