Home / Tekst / Verske teme / Akida (Verovanje) / 2. Vrijednost islama i njegovih sljedbenika

2. Vrijednost islama i njegovih sljedbenika

 • Istinska vjera jest vjera islam. Uzvišeni je Allah rekao: “Allahu je prava vjera jedino –islam…” (Alu Imran, 19) Islam znači iskreno se predati i prepustiti svim principima tevhida – istinskog monoteizma, dosljedno i potpuno slijediti Allahovog Poslanika ﷺ i odricati se širka i njegovih sljedbenika.
 • Islam je vjera koja je, u općem smislu, bila vjera svih Allahovih poslanika i vjerovjesnika. Uzvišeni Allah, prenoseći riječi poslanika Nuha, alejhis-selam, kaže: “…zapovijeđeno mi je da budem musliman” (Junus, 72). Također, nakon što je Uzvišeni Allah poslaniku, Ibrahimu, alejhis-selam, naredio: “Pokori se!”, njegov je odgovor glasio: “Ja sam se Gospodaru svjetova pokorio!” (El-Bekara, 131), tj. ja sam postao musliman. Na drugom mjestu u Kur’anu, Svevišnji Allah prenosi nam riječi poslanika Ibrahima i njegovog sina Ismaila, također poslanika, koji su rekli: “Gospodaru naš, učini nas dvojicu Tebi predanim (tj. učini nas muslimanima), i porod naš neka bude predan Tebi (tj. neka budu muslimani)…” (El-Bekara, 128). Kao vid oporuke svojim potomcima, poslanici Ibrahim i Jakub, kazali su: “…i umirite samo kao muslimani!” (El-Bekara, 132). Musa, alejhis-selam, govorio je: “…O narode moj, ako u Allaha vjerujete, u Njega se pouzdajte ako ste muslimani!” (Junus, 84). Havarijjuni, tj. dosljedni učenici Isaa, alejhis-selam, rekli su mu: “…mi ćemo biti pomagači Allahove vjere, mi u Allaha vjerujemo, a ti budi svjedok da smo muslimani” (Alu Imran, 52).
 • Posljednja Allahova poslanica ljudima jeste vjera islam, koji je bio i vjera svih ranijih poslanika, i On je zadovoljan da im islam bude vjera. Rekao je Uzvišeni Allah: “…Danas sam vam vjeru vašu usavršio i blagodat Svoju prema vama upotpunio i zadovoljan sam da vam islam bude vjera…” (El-Maida, 3).
 • Čovjeku koji spozna istinu nije dozvoljeno da slijedi neku drugu vjeru mimo islama. Islam je vjera koju je Uzvišeni Allah objavio posljednjem od Svojih vjerovjesnika. Rekao je Uzvišeni: “A onaj koji želi neku drugu vjeru osim islama, neće mu biti primljena, i on će na onome svijetu upropašten biti” (Alu Imran, 85).
 • U vjerodostojnom hadisu, Poslanik ﷺ rekao je: “Tako mi Onoga u čijoj je ruci duša Muhammedova, ko god iz ovog ummeta čuje za mene, bio on židov ili kršćanin, i umre a da nije povjerovao u ono sa čime sam poslan, bit će stanovnik Vatre.” (Muslim, Sahih, br. 153.)

Komentar: Ovdje se pod riječi ummet misli na cjelokupno čovječanstvo, tj. na sve ljude do Sudnjega dana, a ne samo na muslimane, jer je Poslanik ﷺ u ovom hadisu i jevreje i kršćane nazvao dijelom ummeta, a oni svakako nisu dio islamskog ummeta.

 • Islam je vjera fitre, tj. čovjekove urođene potrebe da vjeruje u jednog Boga. Rekao je Uzvišeni Allah: “Ti upravi lice svoje vjeri, kao pravovjerni, fitri Allahovoj, prema kojoj je On ljude stvorio, nema nikakve preinake u onome što Allah stvori…” (Er-Rum, 30).
 • Islam je vjera upute i milosti: “…Mi tebi (Muhammede) objavljujemo Knjigu kao objašnjenje za sve i kao uputu i milost i radosnu vijest za one koji jedino u Njega vjeruju” (En-Nahl, 89).
 • Islam je vjera olakšanja i rasterećenja: “…i u vjeri vam nije ništa teško propisao…” (El-Hadždž, 78).
 • Islam je vjera koja čovjeka oslobađa od svakog vida robovanja bilo kome ili bilo čemu, osim robovanja Uzvišenom Allahu: “Reci: ‘O sljedbenici Knjige, dođite da se okupimo oko jedne riječi i nama i vama zajedničke: da se nikome osim Allahu ne klanjamo, da nikoga Njemu ravnim ne smatramo i da jedni druge, pored Allaha, bogovima ne držimo!’ Pa ako oni ne pristanu, vi recite: ‘Budite svjedoci da smo mi muslimani!’” (Alu Imran, 64).
 • Islam je vjera nauke i zdravog razuma: “…Allah će na visoke stepene uzdignuti one među vama koji vjeruju i kojima je dato znanje…” (El-Mudžadela, 11); “Knjiga koju ti objavljujemo blagoslovljena je, da bi oni o riječima njezinim razmislili i da bi oni koji su razumom obdareni pouku primili” (Sad, 29).
 • Muslimani su najbolji od svih naroda koji su se pojavili na Zemlji. Rekao je Uzvišeni Allah: “Vi ste narod najbolji od svih koji se ikada pojavio: tražite da se čine dobra djela, a od nevaljalih odvraćate, i u Allaha vjerujete. A kad bi sljedbenici Knjige ispravno vjerovali, bilo bi bolje za njih; ima ih i pravih vjernika, ali, većinom su nevjernici” (Alu Imran, 110).
 • Muslimani su zajednica srednjeg puta, puta umjerenosti. Oni će biti pravedni svjedoci protiv ostalih ljudi: “I tako smo vas učinili zajednicom sredine (i umjerenosti) da budete svjedoci protiv ostalih ljudi, i da poslanik bude svjedok protiv vas.” (El-Bekara, 143).

Odlomak iz knjige “Sažeti prikaz islamskog vjerovanja” – dr. Muhammed Jusri

Prijevod i komentar: Amir Durmić, prof.

About pozivistine

Pogledaj takođe

Pravila lijepog ponašanja prilikom upućivanja dove i uzroci njenog primanja

Pravila ponašanja prilikom upućivanja dove su mnogobrojna, i islamski učenjaci su naširoko govorili o ovom …