Home / Tekst / Verske teme / Akida (Verovanje) (page 11)

Akida (Verovanje)

Opis Džehennema njegovih kazni i strahota

Opisujući Džehennem El-Gazali, Allah mu se smilovao, kaže: “Hej ti koji o sebi ne vodiš računa i koji si se zaokupio ovosvjetskim poslovima osuđenim na propast i nestanak, prestani da razmišljaš o onome što napuštaš i svu pažnju posveti na svoje buduće odredište, jer ti se u riječima Uzvišenog poručuje …

Read More »

18. Tevessul (posredništvo) i Teberruk (traženje bereketa)

Postoji dozvoljen, tj. šerijatski legitiman i utemeljen tevessul – posredništvo, a postoji i zabranjen, tj. šerijatski neutemeljen tevessul. U šerijatski utemeljen tevessul ubrajamo:  (1) tevessul Allahovim lijepim imenima, svojstvima savršenstva i Njegovim djelima; (2) tevessul (svojim) dobrim djelima; (3) tevessul iskrenom i lijepom dovom. Što se tiče šerijatski neutemeljenog i …

Read More »

16. Koristi i plodovi vjerovanja u Allahova imena i svojstva

Kao što su tragovi značenjā Allahovih imena i svojstava vidljivi i prepoznatljivi u stvaranju i uređenju kosmosa, isto tako i vjerovanje u ta imena i svojstva (kod iskrenog pojedinca) luči pozitivne tragove u ibadetu i vjeri. Komentar: Uzvišeni Allah je Stvoritelj, Onaj koji iz ničega stvara ono što želi, On …

Read More »

15. Pravila i postulati vjerovanja u Allahova svojstva savršenstva

Sva Allahova svojstva su svojstva uzvišenosti i savršenstva, vid veličanja i pohvale Uzvišenog Allaha, i ona su tevkifi prirode, tj. precizno su definirana Objavom. Oblast koja tretira Allahova svojstva opširnija je i veća od oblasti koja tretira Allahova imena, dok je oblast informiranja o Allahu daleko opširnija od obje spomenute …

Read More »

14. Pravila i postulati vjerovanja u Allahova lijepa imena

Sva Allahova imena su lijepa, bez obzira spomenula se ona posebno, dakle kao zaseban izraz, ili došla u vezi s drugim riječima i pojmovima. Ispravno vjerovanje u Allahova imena podrazumijeva tri stvari: (1) vjerovati u svako Allahovo ime (kao pojam), (2) vjerovati u ono na što ime ukazuje, (3) vjerovati …

Read More »

13. Vjerovanje u Allahova lijepa imena i svojstva savršenstva

Znanje o Allahovim lijepim imenima i svojstvima savršenstva i vjerovanje u njih ubraja se u najčasnije nauke i navrednija djela. Spoznaja ovih imena i vjerovanje u njih donosi višestruke koristi: a) Vjerovanje u Allahova lijepa imena i svojstva savršenstva vodi ka spoznaji Uzvišenog Allaha, Njegovom veličanju, slavljenju i upućivanju dova …

Read More »

12. Vjerovanje u Allahov rububijjet

Kada je riječ o rububijjetu, tj. stvaranju stvorenja i uređenju svega stvorenog, Kur’an na mnogo mjesta jasno potvrđuje Allahovu suverenost u pogledu stvaranja. Rekao je Uzvišeni: “Svaka hvala neka je Allahu, Gospodaru svjetova” (El-Fatiha, 1). Priznavati Allahu rububijjet znači čvrsto vjerovati da je samo On u mogućnosti da čini djela …

Read More »

11. Dokazi Allahovog postojanja

Allah je oduvijek i prije Njega nije postojalo ništa. On je zauvijek i nikada Ga neće nestati. On sam o Sebi opstoji. Dokaza koji ukazuju na ovo što smo rekli ima toliko da ih nije moguće pobrojati niti obuhvatiti. Od najsitnije čestice do najveće galaksije, sve su to očiti dokazi …

Read More »

10. Iman i vrste tevhida

Iman – vjerovanje u Allaha podrazumijeva čvrsto vjerovati da Allah postoji, da je On jedan i jedini, da samo On stvara i rastvara, da On ima Svoja lijepa imena i stvojstva koja su specifična i svojstvena samo Njemu i da samo On zaslužuje da Mu se ibadet čini. Tevhid podrazumijeva …

Read More »