Home / Tekst / Verske teme / Akida (Verovanje) (page 9)

Akida (Verovanje)

31. Postupci koji u potpunosti poništavaju iman i njihova podjela

Postupci koji u cijelosti poništavaju iman mogu biti djela srca, djela jezika i djela ostalih dijelova tijela. Također, postupke koji izvode iz islama možemo podijeliti na postupke koji spadaju u domen tevhida i onoga što se tiče Allahovog Bića, postupke koji se tiču institucije vjerovjesništva, postupke koji se tiču vjerovanja …

Read More »

Tevhid i njegove vrste

Tevhid u jeziku znači: Ubjeđenje i znanje i donošenje suda da je nešto jedno, i pripisivanje nečega jednoći (učiniti nešto jednim – izdvojiti). U terminološkoj definiciji, tevhid je: Potvrđivanje Allaha kao jedinog Gospodara, potvrđivanje da je Allah jedinstven u svome Biću, imenima i svojstvima i potvrđivanje da jedino Allah zaslužuje …

Read More »

Smisao stvaranja čoveka

Čovek nije uzalud stvoren Uzvišeni Allah je kazao: „Zar ste mislili da smo vas uzalud stvorili i da Nam se nećete povratiti? I neka je uzvišen Allah, Vladar istiniti, nema drugog boga osim Njega, Gospodara Arša (prestola) veličanstvenog!“ (Kur’an, 23:115-116) Čovek je stvoren s mudrošću Svakom čoveku koji zamišlja da …

Read More »

30. Opća pravila u donošenju suda o nečijem nevjerstvu

Kufr – sud o nečijem nevjerstvu, kao i tekfir – proglašavanje nekoga nevjernikom, legitimni su šerijatski propisi. Apsolutno pravo na jedno i drugo ima isključivo Uzvišeni Allah. Osoba čiji je islam kategorički potvrđen ne smije biti progašena nevjernikom samo na osnovu sumnje ili pretpostavke da je počinila nevjerstvo. Zbog toga, …

Read More »

KUR’AN ODBACUJE TROJSTVO

Koncept Boga u islamu je kristalno jasan, i isključivo je od Božanskog izvora, a ne ljudskog nagađanja. Čovek, sa svim svojim čulima, vidi Božija stvaranja oko sebe – bilo da se tu radi o živim ili mrtvim objektima. U to su uključena i nebesa i Zemlja, i sve između njih …

Read More »

Dokazi verovanja u Sudnji dan

Bog nas je obavestio o Sudnjem danu Onaj Ko je stvorio ljude i doveo ih na ovaj svet, generaciju iza generacije, Koji je iz njih izveo narode nakon naroda, Koji je ljudima pojasnio istinu o njihovom postojanju, preko poslanika koje je potpomogao čudima, kako ih ljudi ne bi u laž …

Read More »

29. Značenje pojma kufr – nevjerstvo i njegove vrste

Musliman postaje nevjernikom onda kada učini nešto od onoga što u potpunosti poništava iman – vjerovanje. Te radnje ponekad se zovu grijesi, nekad djela koja vode u nevjerstvo, a tu ubrajamo određene vrste riječi, djela i ubjeđenja za koja je Zakonodavac jasno potvrdio da u potpunosti poništavaju iman, a njihovog …

Read More »

28. Vjerovanje u Allahov kader – određenje i sudbinu

U temeljne komponente imana ubraja se i vjerovanje u kader – Allahovo određenje i sudbinu. Sve što se dešava, bilo dobro ili zlo, nama drago i slatko ili gorko i mrsko, dešava se voljom Allaha, Onoga koji je sve stvorio i Svojom odredbom konačno i kako treba uredio, a i …

Read More »

Objašnjenje neispravnosti sufijskog zikra

Kada  govorimo o vrednosti reči tevhida ‘La ilahe illallah’ – ‘nema drugog istinskog boga osim Allaha (Boga) jedinog,’ tvrdimo da su one najbolji zikr – spominjanje Allaha (Boga), kojim ljudi mogu da zikre tj. da spominju Allaha (Boga), i da su to najvrednije reči koje su ljudski jezici izgovorili. One …

Read More »

27. Vjerovanje u Sudnji dan (2. dio)

Nastavak: Nakon toga, na Kijametskom će danu biti postavljene tačne i ispravne terazije, pa oni čija dobra djela budu teška, bit će spašeni, a oni čija dobra djela budu lahka, bit će upropašteni. Komentar: Rekao je Uzvišeni Allah: “Mi ćemo na Sudnjem danu ispravne terazije postaviti, pa se nikome krivo …

Read More »