Home / Tekst / Verske teme / Akida (Verovanje) / 16. Koristi i plodovi vjerovanja u Allahova imena i svojstva

16. Koristi i plodovi vjerovanja u Allahova imena i svojstva

  • Kao što su tragovi značenjā Allahovih imena i svojstava vidljivi i prepoznatljivi u stvaranju i uređenju kosmosa, isto tako i vjerovanje u ta imena i svojstva (kod iskrenog pojedinca) luči pozitivne tragove u ibadetu i vjeri.

Komentar: Uzvišeni Allah je Stvoritelj, Onaj koji iz ničega stvara ono što želi, On je i El-Musavvir, Onaj koji svemu daje oblik, On je El-Melik, Apsolutni Vlasnik svega, On je i El-Muhjī, Onaj koji život daje… Tragovi značenja ovih i sličnih Allahovih imena i svojstava vidljivi su svugdje u kosmosu jer je Uzvišeni Allah stvorio čitav kosmos, svemu je oblik i mjeru odredio; On je iz nežive materije stvorio živa stvorenja i On je Vlasnik svega. Na sličan način, tragovi iskrenog vjerovanja u Allahova imena i svojstva postaju očiti u ibadetu i vjeri jednog vjernika.

  • Ispravno vjerovanje u Allahova imena i svojstva dovodi vjernika do prakticiranja raznovrsnih ibadeta, Allahu dragih djela.
  • Na primjer, kada iskreni rob postane svjestan Allahove veličine, veličanstvenosti, Njegove snage i svemoći, u potpunosti će Mu se pokoriti, usrdno Mu se obraćati, od Njega strahovati i na Pravome putu ustrajan biti, a sve spomenuto su vidovi ibadeta.
  • Kada je vjernik svjestan da Allah sve čuje, sve zna i da Mu ništa nije skriveno, tada će od grijeha čuvati svoj jezik i ostale dijelove tijela, svoje srce od šejtanskog došaptavanja, a stid će biti njegova vrlina.
  • Kada čovjek zna da Allah ni o kome nije ovisan i kada je svjestan Njegove plemenitosti, dobrote i milosti, to će u njemu probuditi nadu u Allaha i pobuditi želju za činjenjem mnogih drugih vrsta skrivenih i vidljivih ibadeta.
  • Istinska spoznaja Allahovih svojstava i Njegovih naredbi i zabrana dovest će vjernika do stepena činjenja mnogobrojnih vrsta ibadeta, kao što su: iskrena ljubav prema Uzvišenom Allahu, žudnja za susretom s Njim, čežnja za Njegovom naklonošću i natjecanje u nastojanju da Mu se približi što više. Također, ovakav vjernik nastojat će da se, kroz razne vidove pokornosti, što više umili Uzvišenom Allahu, te će Ga ustrajno hvaliti i veličati i samo kod Njega pribježište i utočište tražiti. Isto tako, ovakav vjernik ni na koji način neće parirati Uzvišenom Allahu, u pogledu Njegovih svojstava, sudit će samo shodno onome što je On objavio i tražit će da mu se sudi samo shodno Njegovom zakonu; neće zabranjenim proglasiti ono što je On dozvolio, niti će dozvoliti ono što je On zabranio.
  • Sve ono što Uzvišeni Allah voli dolazi kao refleksija značenja Njegovih imena i svojstava, kao i onoga što ona impliciraju, a sve ono što Uzvišeni Allah mrzi i prezire posljedica je onoga što je u suprotnosti sa značenjem Njegovih imena i svojstava i onoga što ona impliciraju.

Odlomak iz knjige “Sažeti prikaz islamskog vjerovanja” – dr. Muhammed Jusri

Prijevod i komentar: Amir Durmić, prof.

About pozivistine

Pogledaj takođe

Pravila lijepog ponašanja prilikom upućivanja dove i uzroci njenog primanja

Pravila ponašanja prilikom upućivanja dove su mnogobrojna, i islamski učenjaci su naširoko govorili o ovom …