Home / Tekst / Verske teme / Akida (Verovanje) / 10. Iman i vrste tevhida

10. Iman i vrste tevhida

  • Iman – vjerovanje u Allaha podrazumijeva čvrsto vjerovati da Allah postoji, da je On jedan i jedini, da samo On stvara i rastvara, da On ima Svoja lijepa imena i stvojstva koja su specifična i svojstvena samo Njemu i da samo On zaslužuje da Mu se ibadet čini.
  • Tevhid podrazumijeva čvrsto i nepokolebljivo uvjerenje u jednoću i jedinstvenost Uzvišenog Allaha i vjerovanje da su Njegova imena i svojstva svojstvena samo Njemu i da Mu niko nije sličan. Njegovi su svojstva unikatna, kao i Njegova djela i radnje, i On nema suparnika. Samo On zaslužuje da bude obožavan i On nema sudruga. Zbog toga, obaveza je pokoravati Mu se u onome što je naredio i obaveza je kloniti se onoga što je zabranio i prekorio.
  • I iman i tevhid podrazumijevaju da čovjek obožava Uzvišenog Allaha svojim srcem, ispunjavajući ga ubjeđenjem, svojim jezikom, izgovarajući riječi kojima Ga veliča i slavi, i svojim dijelovima tijela, čineći djela koja je naredio.
  • Imajući u vidu da se suština i imana i tevhida krije u čvrstom vjerovanju i prihvatanju Objave, ali i u pokoravanju i praktičnom izvršavanju njenih smjernica, iman i tevhid mogu se podijeliti na dva dijela: dio koji podrazumijeva prihvatanje, spoznaju i potvrđivanje Objave, i dio koji podrazumijeva pokoravanje onome što ona nalaže, i to izvršavanjem svih vrsta naređenih djela – ibadeta.
  • Kada su se pojavila pogrešna tumačenja u pogledu tevhida rububijje, tj. u potvrdi da je samo Allah Istinski Gospodar i Stvoritelj i da samo On svime upravlja, i hereza u pogledu tevhida esmai ves-sifat, tj. u pitanjima koja se vežu za Allahova imena i svojstva, i nakon što su se pojavili širk i novotarije u pogledu tevhida uluhijje, tj. verbalnoj i praktičnoj potvrdi da samo Allah zaslužuje da bude obožavan, vrli prethodnici islamskog ummeta pozabavili su se davanjem adekvatnih odgovora svakoj od zabludjelih skupina kako bi u svakoj navedenoj oblasti pojasnili istinu i ispravan stav.
  • Nakon iscrpnog iščitavanja šerijatskih tekstova, islamski su učenjaci u oblasti imana i tevhida napisali zasebna djela u kojima su poglavlja i teme poredali na najljepši i najlogičniji način. Kasnije su ovu oblast tevhida u najopćenitijem smislu podijelili na dvije vrste i to na (1) et-tevhidul-ilmijjul-haberi – teoretski tevhid i (2) et-tevhidul-kasdijjut-talebi – praktični tevhid.

Podrobnije i detaljnije, tevhid se dijeli na tri vrste[1]: (1) tevhidur-rububijje – potvrđivanje da je samo Allah Istinski Gospodar i Stvoritelj svega, (2) tevhidul-uluhijje – potvrđivanje da samo Allah zaslužuje da bude istinski obožavan, i (3) tevhidul-esmai ves-sifat – potvrđivanje da Allah ima Svoja lijepa imena i savršena svojstva, koja su specifična samo za Njega.

U srcu iskrenog monoteiste, sve ove vrste tevhida međusobno se prožimaju i čine jednu kompaktnu cjelinu.

Komentar: Kada je riječ o vjerovanju u Uzvišenog Allaha, cjelokupni kur’anski tekst, kao i Poslanikovi, sallallahu alejhi ve sellem, hadisi, sadrže obavijesti i informacije ili o Uzvišenom Allahu, tj. o Njegovom Biću, kao naprimjer: “Reci: ‘On je Allah – Jedan!’” (El-Ihlas, 1), ili o Njegovim imenima i svojstvima, naprimjer: “Allah je – nema boga osim Njega – Živi i Vječni!” (El-Bekara, 255), ili o Njegovim djelima i radnjama, naprimjer: “On vas oblikuje u maternicama kako On hoće” (Alu Imran, 6). Tekstove ovakvog sadržaja učenjaci nazivaju et-tevhidul-ilmijjul-haberi, tj. tevhid informacija i obavještavanja ili teoretski tevhid. S druge strane, Kur’an i sunnet sadrže i drugu vrstu tekstova u kojima se od ljudi traži i zahtijeva da izvršavaju određene dužnosti, kao naprimjer: “Namaz obavljajte i zekat dajite…” (El-Bekara, 43), ili da se klone određenih zabrana: Ne ubijajte djecu svoju od straha od neimaštine…” (El-Isra, 31), i ovu vrstu tevhida učenjaci nazivaju et-tevhidul-kasdijjut-talebi, tj. tevhid zahtjeva i potraživanja ili praktični tevhid.

  • Kada je riječ o ovakvim i sličnim podjelama tevhida na dvije ili tri vrste, one nisu šerijatom strogo definirane niti ograničene određenim brojem, odnosno nisu definirane Objavom od Uzvišenog Allaha, već su plod razmišljanja i zaključaka islamskih učenjaka koji su se podrobno bavili ovom tematikom. Bitna je svrha i suština tih podjela, a ne riječi i način na koji su iskazane.

Odlomak iz knjige “Sažeti prikaz islamskog vjerovanja” – dr. Muhammed Jusri

Prijevod i komentar: Amir Durmić, prof.

[1] Ove tri vrste tevhida objedinjuju riječi Uzvišenog: „On je Gospodar nebesa i Zemlje i onoga što je između njih, zato samo Njemu ibadet čini i u tome budi istrajan! Znaš li da ime Njegovo ima iko?” (Kur’an, Merjem, 65)

About pozivistine

Pogledaj takođe

Velike greške po pitanju dove kod našeg naroda

Mnogi naši muslimani su, hvala Allahu, shvatili važnost dove i njen odnos spram tevhida, te …