Home / Tekst / Verske teme / Akida (Verovanje) / 14. Pravila i postulati vjerovanja u Allahova lijepa imena

14. Pravila i postulati vjerovanja u Allahova lijepa imena

 • Sva Allahova imena su lijepa, bez obzira spomenula se ona posebno, dakle kao zaseban izraz, ili došla u vezi s drugim riječima i pojmovima.
 • Ispravno vjerovanje u Allahova imena podrazumijeva tri stvari: (1) vjerovati u svako Allahovo ime (kao pojam), (2) vjerovati u ono na što ime ukazuje, (3) vjerovati u sve ono što proizlazi kao produkt vjerovanja u to ime.Naprimjer, u pogledu Allahovog imena El-Alīm – Sveznajući, musliman je obavezan vjerovati da je Allah Sveznajući, da je Njegovo znanje sveobuhvatno i da je On sve uredio shodno Svome sveznanju.
 • Sva Allahova imena su tevkifi prirode i na to ukazuju mnogobrojni šerijatski dokazi.Komentar: U općem smislu, tevkifi označava sve ono što je precizno definirano Objavom i gdje ljudi, i pored najboljih namjera i ispravnog šerijatskog znanja, nemaju pravo uplitanja. Kada je o Allahovim imenima riječ, to znači da Uzvišenog Allaha smijemo zvati samo onim imenima koja su došla putem objave, bilo u Kur’anu ili u vjerodostojnom sunnetu. Drugim riječima, Uzvišenog Allaha ne smijemo zvati imenom koje nam šerijat nije odobrio, bez obzira kako nam to ime zvučalo lijepo i savršeno.
 • Svako Allahovo ime možemo posmatrati kao Njegovo lično ime – el-alemijje, i kao Njegovo svojstvo – el-vasfijje.

Ako Allahova imena posmatramo isključivo kao Njegova lična imena, onda kažemo da su sva ona na neki način sinonimi jer ukazuju na jedinstvenost Allahovog Bića i pripadaju isključivo Njemu, međutim, ako Njegova imena posmatramo kao Njegova svojstva, u tom slučaju značenje svakog Allahovog imena je različito, jer svako Njegovo ime ukazuju na drugačije svojstvo.

 • Isto kao što svako Allahovo ime ukazuje na jedno Njegovo svojstvo, tako je i svako Allahovo ime izvedeno iz značenja nekog od Njegovih svojstava. (Na primjer, Allahovo ime Er-Rahīm – Milostivi izvedeno je iz Njegovog svojstva er-rahme – milost.)
 • Broj Allahovih imena nije ograničen samo na devedeset devet, kako to misle mnogi. Allahova imena niko ne može pobrojati i njihov broj nije poznat nikome od stvorenja.
 • Sva Allahova imena su vrijedna, međutim, analiziranjem njihovih značenja, dolazimo do zaključka da su neka od njih vrednija od drugih.
 • Zasebnim Allahovim imenom smatra se svako ime koje je po svome obliku i konstrukciji unikatno, bez obzira što je njegovo značenje vrlo slično nekom drugom Allahovom imenu.

Komentar: Na primjer, Allahova imena El-Alīm – Sveznajući i ‘Allāmul-gujūb – Poznavatelj gajba, nepoznatog i nevidljivog svijeta, izvedena su iz korijena istog arapskog glagola, pa su i njihova značenja donekle slična, međutim, njihov se oblik razlikuje, pa se svako od njih tretira kao zasebno Allahovo ime. Takav je slučaj i sa Allahovim imenom El-Hakīm – Premudri i El-Hakem – Apsolutni Sudac ili Presuditelj, i mnogim drugim Allahovim imenima.

 • Ilhad – poricanje i krivo tumačenje Allahovih imena manifestira se na više načina:
 1. u potpunosti poricati Allahova imena, pored jasnih dokaza koji ih potvrđuju;
 2. poricati nešto od onoga na što ona ukazuju; (npr. poricati da Allah sve zna, a na ovo Njegovo svojstvo ukazuje Njegovo ime El-‘Alīm – Sveznajući.)
 3. bez ikakvog valjanog dokaza izmišljati nova imena i pripisivati ih Allahu; (npr. poput kršćana koji Uzvišenog Allaha nazivaju Otac.)
 4. porediti Allahova imena i njihova značenja sa imenima i nazivima stvorenja.

Uzvišeni je Allah kazao: “Allah ima najljepša imena i vi Ga zovite tim imenima, a klonite se onih koji iskreću Njegova imena; kako budu radili, onako će biti kažnjeni” (El-A‘raf, 180)

Odlomak iz knjige “Sažeti prikaz islamskog vjerovanja” – dr. Muhammed Jusri

Prijevod i komentar: Amir Durmić, prof.

About pozivistine

Pogledaj takođe

Pravila lijepog ponašanja prilikom upućivanja dove i uzroci njenog primanja

Pravila ponašanja prilikom upućivanja dove su mnogobrojna, i islamski učenjaci su naširoko govorili o ovom …