Home / Tekst / Verske teme / Akida (Verovanje) / 6. Veza između pojmova islam i iman

6. Veza između pojmova islam i iman

  • Ukoliko se pojmovi islam i iman spomenu odvojeno, tj. u različitom kontekstu i nevezani jedan za drugi, onda se oni načelno smatraju sinonimima, međutim, ukoliko se spomenu jedan uz drugi, tj. u istom kontekstu, tada svaki od njih ima svoje posebno i specifično značenje. Dakle, ukoliko se iman i islam spomenu zajedno, u tom slučaju islam podrazumijeva riječi i vanjska, tj. vidljiva djela, dok iman podrazumijeva ubjeđenje i unutrašnja, tj. nevidljiva djela. Istinski Allahov rob obavezno mora imati oboje, tako da samo islam bez imana nije dovoljan, kao što ni samo iman bez islama nije punovažan.
  • Kada je riječ o stepenovanju ubjeđenja, tj. unutrašnjeg vjerovanja, jednog vjernika i intenzitetu i kvaliteti njegovih vanjskih djela, vjera islam ima tri stepena: islam, iman i ihsan.

Komentar: U sljedećem poznatom hadisu, načelno se spominju stepeni imana koje je naveo autor: Omer b. Hattab, radijallahu anhu, kazuje: “Jednoga dana sjedili smo kod Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, te se iznenada pojavi čovjek izrazito bijele odjeće i izrazito crne kose i na njemu se nisu vidjeli tragovi putovanja, a niko ga od nas nije poznavao. Približio se Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem, sjeo pored njega i, naslonivši svoja koljena na njegova koljena i stavivši svoje dlanove na njegove natkoljenice, rekao: ‘Muhammede, obavijesti me o islamu!’ Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče: ‘Islam je da svjedočiš da nema drugog boga osim Allaha i da je Muhammed Allahov poslanik, da obavljaš namaz, daješ zekat, postiš ramazan i da obaviš hadž ukoliko imaš mogućnosti.’ On reče: ‘Istinu si kazao!’ Začudili smo se kako ga pita, a zatim potvrđuje ono što je rekao. Zatim čovjek ponovo reče: ‘Obavijesti me o imanu!’, pa je Poslanik rekao: ‘Da vjeruješ u Allaha, Njegove meleke, knjige, poslanike, Sudnji dan i da vjeruješ u određenje dobra i zla.’ Čovjek opet reče: ‘Istinu si kazao!’, a zatim reče: ‘Obavijesti me o ihsanu!’ Poslanik reče: ‘Da obožavaš Allaha kao da Ga vidiš, jer ako ti Njega ne vidiš, On itekako vidi tebe.’ Zatim čovjek reče: ‘Obavijesti me o Času!’ Poslanik reče: ‘Upitani o tome ne zna ništa više od onoga koji pita.’ Čovjek reče: ‘Obavijesti me o njegovim predznacima!’ Poslanik reče: ‘(On će nastupiti) kada ropkinja rodi svoju gospodaricu i kada vidiš bose, gole i siromašne čobane kako se takmiče u izgradnji visokih građevina.’ Potom je čovjek otišao, a nakon nekog vremena Poslanik me upita: ‘Omere, znaš li ko je bio onaj čovjek?’ Ja mu odgovorih: ‘Allah i Njegov Poslanik najbolje znaju.’ Poslanik mi tada reče: ‘To je bio Džibril, došao je da vas poduči vašoj vjeri.’” (Hadis bilježi Muslim, Sahih, br. 10, a vrlo sličnu verziju i Buhari, Sahih, br. 50, obojica od Ebu Hurejre, radijallahu anhu.)

Odlomak iz knjige “Sažeti prikaz islamskog vjerovanja” – dr. Muhammed Jusri

Prijevod i komentar: Amir Durmić, prof.

About pozivistine

Pogledaj takođe

Pravila lijepog ponašanja prilikom upućivanja dove i uzroci njenog primanja

Pravila ponašanja prilikom upućivanja dove su mnogobrojna, i islamski učenjaci su naširoko govorili o ovom …